foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Aşağıdaki örnek ders denetim formu yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak yılda en az iki kez doldurur.(Ek–1) 

 

 

T.C. 

……………… Kaymakamlığı 

……………………………….. İlköğretim Okulu Müdürlüğü 

Öğretmen Ders Denetim Raporu 

 

ÖĞRETMENİN KİMLİK VE GÖREV BİLGİLERİ 
1.  Adı ve Soyadı
2.  T.C. Kimlik No
4.  Mesleki kıdemi
4.  Mesleki kıdemi
5.  Alanı
6.  Varsa yöneticilik görevi
7.  Haftalık ders saati toplamı
8.  Mezuniyet sonrası eğitimi
DENETİM BİLGİLERİ 
1.  Denetim tarihi, saati
2.  Denetlenen ders, sınıf, şube
3.  Denetlenen dersin konusu
DEĞERLENDİRME KONULARI 
Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki amaç ve ilkeler ile okulun ve dersin amaçları doğrultusunda Aldığı Puan 
1.  Alan, program ve içerik bilgisini eğitim-öğretime yansıtması 5  
2.  Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planları hazırlama ve uygulama başarısı. 5  
3.  Zümre planları istenilen şekilde hazırlanması,Uygulaması. 8  
4.  Zümre arkadaşları ile işbirliği . 2  
5.  Sınıf hâkimiyeti , Öğrencileri derse güdülemesi . 3  
6.  Öğretim metodu seçme ve uygulama başarısı. 5  
7.  Dersi işlemede Zamanı değerlendirme ve Ders defteri kullanma başarısı. 3  
8.  Ders araç ve gereçlerini etkin olarak kullanma başarısı. 5  
9.  Teknolojik araçları kullanma başarısı(Bilgisayar, Tepegöz, Projeksiyon vb.). 8  
10.  Sınav tarihlerini önceden duyurması. 3  
11.  Cevap anahtarı hazırlanıp, puanlama yapılması. 2  
12.  Öğrenciye verilen ödevlerde yönlendirme yapması. 2  
13.  Sınıf içi etkinliklerde her öğrenciye uygun fırsatlar vermesi. 5  
14.  Öğrencilerin derse ilgisi ve katılımı, soru sorma ve cevap vermedeki cesaret ve başarıları 3  
15.  Öğrenci başarısını artırmak için aldığı önlemler 5  
16.  Okulun Genel İşleyişine Katkıda Bulunması 8  
17.  Derslerin İşlenişinde Dikkate Alınacak Hususlara Uyma 10  
18.  Proje ve Performans Ödevi Verilmesi ve Değerlendirilmesi 8  
19.  Rehberlik açısından öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarına uyma 5  
20.  Genel durum ve davranışı, Görev arkadaşları ve amirlerine karşı tutum ve davranışı. 5  
TOPLAM  100  
DÜŞÜNCELER VE AÇIKLAMALAR 
         
 

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için