MEB Tüm mevzuat

foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

21/6/2018           30455                    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

5/6/2018             10984894             2018      2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hakkında Genelge 2018/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

0/6/2018             2729                      Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

31/5/2018           10686011                             Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)

25/5/2018           10240233                             Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Hakkında Genelge 2018/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

26/4/2018           8310247                               Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Konulu 2018/10 Nolu Genelge 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

19/04/2018      7950490       Öğretmenler Günü Genelgesi 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

11/04/2018      30388          Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Belirtilen Dillerin Eğitim ve Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

11/04/2018                         2018 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

11/04/2018      30388          Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

26/03/2018      6120730       Ortaöğretime Geçiş Yönergesi 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

25/03/2018      30371          Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

27/02/2018      4134296       Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

15/2/2018           3296874                               Rehberlik Hizmetleri - Genelge 2018/6 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

9/2/2018             2867623                               Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge 2018/5 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

5/2/2018             2350838                               Okuryazarlık Seferberliği Hakkında Genelge 2018/4 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

17/01/2018      1218818       2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi 2018/3 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

15/01/2018      1063579       2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Hakkında Genelge 2018/2 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

11/01/2018      830966         Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge 2018/1 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

10/01/2018      709603         Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

10/01/2018      710751         Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

09/01/2018      653067         Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

09/01/2018      653067         Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

22/12/2017      22209183       5661 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge 2017/30 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

15/12/2017      22668546       Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Arasında Millî Savunma Üniversitesinin Tanıtımına Dair İş Birliği Protokolü

15/12/2017      22384936       Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Arasında Yatılı veya Burslu Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair İşbirliği Protokolü.

06/12/2017      20939112       Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

16/11/2017      19438045       e- Donatım İzleme Modülü Hakkında Genelge 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)

10/11/2017      30236            Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

29/10/2017      17915267       Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge

25/10/2017      30221            Okul Servis Araçları Yönetmeliği

20/10/2017      30216            Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

02/10/2017      15575022       Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge

01/10/2017      2721              İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

00/10/2017      2721              İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

19/09/2017      14218379       Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kh. Genelge 2017/28

14/09/2017      13861126       Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri Hk. Genelge 2017/27

08/09/2017      13307087       Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26

25/08/2017      12827610       Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/08/2017      12650927       Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/08/2017      12607291       Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Hk. Genelge 2017/25

22/08/2017      12608527       Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

20/08/2017      30160            Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

17/08/2017      12438448       Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Hakkında Genelge 2017/24

15/08/2017      12275819       İhalelere Katılmaktan Yasaklama Hakkında Genelge 2017/23

14/08/2017      12229929       Geçici Görevlendirmeler Hakkında Genelge 2017/22

14/07/2017      10765913       24 Kasım Öğretmenler Günü Genelge 2017/21

10/07/2017      10551170       2002/27 sayılı Okul-Veli İşbirliği Genelgesinin Yürürlülükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/20

01/07/2017                           Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2017

01/07/2017                           Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2017

24/06/2017      30106            Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

09/06/2017      30091            Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

08/06/2017      30090            Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

07/06/2017      8446392         Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

30/05/2017      7849639         Okul Sağlık Hizmetleri GENELGE 2017/19

29/05/2017      7801288         Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru GENELGE 2017/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/05/2017      7340796         Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

16/05/2017      7019461         2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2017/17

06/05/2017      30058            5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072

06/05/2017      30058            Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği BKK-2017/10090

22/04/2017      30046            Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

27/03/2017      4042083         Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi

21/03/2017      30014            Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

20/03/2017      3653801         5580 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması GENELGE 2017/13

20/03/2017      3653736         Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi

07/03/2017      2975829         Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması GENELGE 2017/12

25/02/2017      29990            5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20/02/2017      2131946         YİKOB Yatırım İşlemleri Genelge 2017/10

20/02/2017      2132594         2017 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi - Genelge 2017/11

16/02/2017      2017518         Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi

16/02/2017      2042570         Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması Genelge 2017/9

16/02/2017      2042658         Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti

10/02/2017      1791797         3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01/02/2017 29966  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği
30/01/2017 1183037  Kamulaştırma Genelge 2017/8
25/01/2017 1031208  Büyük Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Genelge 2017/6
23/01/2017 896052  Kamulaştırma Genelge
23/01/2017 895944  İmar Planı Yapım ve Değişiklik Teklifleri İle Eğitim Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Genelge 2017/5
19/01/2017 788106  İzinsiz Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2017/4
13/01/2017 540991  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları 2017/3
05/01/2017 220648  Merkez Teşkilatı Kamu Konutları İşlemleri 2017/1
01/01/2017 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu 2017
23/12/2016 14534572  Milli Eğitim Bakanlığı Etik Komisyonu Çalışma Usül ve Esasları
06/12/2016 13756032  İşbirliği Protokolü 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
25/11/2016 29899  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487
22/11/2016 13207732  Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları 2016/21
21/11/2016 2016/9547  Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
19/10/2016 2016/9303  Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303
04/10/2016 10758773  Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Kasım-2016
16/09/2016 9789276  Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge
09/09/2016 9762297  Milli Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi
07/09/2016 9580952  15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Hakkında Genelge 2016/18
05/09/2016 9464742  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hakkında Genelge 2016/17
01/09/2016 29818  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulan Eğitim Kurumları Yönetmeliği
18/08/2016 29805  Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 2016/38
12/08/2016 8649130  Bakanlığımıza Tahsisli Taşınmazlar Üzerinde Gayriayni Hak Tesis Talepleri Hakkında Genelge 2016/16
12/08/2016 8649147  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
03/08/2016 29790  Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik
29/07/2016 8095712  24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Genelge 2016/15
25/07/2016 7906118  Protokol Hazırlama ve Uygulama
01/07/2016 7314034  İlkyardım Eğitimi Merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi
21/06/2016 10424732  Özel Öğretim Kurumları ve Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2016/14
21/06/2016 29749  Miili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/06/2016 29756  Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
20/05/2016 5607260  2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı 2016/13
20/05/2016 5605492  2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelge 2016/12
16/05/2016 5472981  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması 2016/11
25/04/2016 4633036  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni Hakkında Genelge 2016/10
12/04/2016 2703  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi
10/04/2016 4032657  Eğitim Kurumlarında Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri 2016/7
29/03/2016 3575736  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 2016/6
25/03/2016 3428315  Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
21/03/2016 3243629  Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi 2016/5
10/03/2016 2852893  Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi
03/03/2016 2016/2702  Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge
02/03/2016 2479367  Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 2016/4
12/01/2016 2700  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları
01/11/2015 2698  Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
06/10/2015 29494  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik
18/09/2015 9436207  Özel Öğretim Kurumları İle İlgili İşlemler Genelge 2015/25
18/08/2015 8163923  Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
12/08/2015 8002934  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler Genelge 2015/23
29/06/2015 6688726  Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi

24/06/2015 6526948  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
24/06/2015 6529324  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
23/06/2015 6486576  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi
25/05/2015 5361317  İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyetli Gösteren Yerler Hakkında Genelge
22/05/2015 5279740  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Geçiş Yönergesi
18/05/2015 5157644  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması Genelge 2015/14
12/05/2015 4953035  Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddüt Hk. - Genelge 2015/13
22/04/2015 4313550  Ortak Sınavlar 2. Dönem Uygulama Genelgesi - Genelge 2015/11
20/04/2015 4206758  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri - Genelge 2015/10
17/04/2015 29329  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
28/02/2015 2243911  Özel Okul İşlemleri - Genelge 2015/5
16/02/2015 1723363  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2015/3
16/02/2015 1723361  2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2015/2
06/02/2015 29259  Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliği
16/01/2015 527852  Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi
12/01/2015 305476  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2015/1
00/00/2015 2015 YILI TEMEL EĞİTİM YAPIM PROGRAMI HAZIRLAMA ESASLARI
31/12/2014 29222  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
25/12/2014 6928377  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
26/11/2014 5751811  Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
18/11/2014 5446831  2014-2015 Ortak Sınav Birinci Dönem - Genelge 2014/23
01/11/2014 2686  Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
03/10/2014 29138  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
02/10/2014 29137  Türk Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
02/10/2014 440003  Türk Bayrağının Korunması - Genelge 2014/-
23/09/2014 4145909  Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
23/09/2014 4145908  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kullanılan Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Doğrulama Sisteminin Uygulama Usul ve Esasları
23/09/2014 4145933  Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri - Genelge 2014/21
15/09/2014 3938012  Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele - Genelge 2014/20
12/09/2014 3897291  Okullarda İzcilik Faaliyetleri - Genelge 2014/19
11/09/2014 29116  Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
30/08/2014 3630636  Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları Genelgesi 2014/17
27/08/2014 3579708  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
19/08/2014 3450017  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
19/08/2014 3450084  İş Sağlığı ve Güvenliği - Genelge 2014/16
19/08/2014 3450052  Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
19/08/2014 3450049  Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
15/08/2014 3402453  2014 Yılında Yetiştirilmek, Staj Yaptırılmak ve Bilgilerini Arttırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk. - Genelge 2014/15
26/07/2014 29072  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
18/07/2014 3053949  Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2014/14
16/07/2014 3030998  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları
08/07/2014 29054  Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği
05/07/2014 29051  Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
18/06/2014 29034  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
18/06/2014 2522440  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Genelge - 2014/13
18/06/2014 2498415  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
10/06/2014 29026  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
31/05/2014 2200412  24 Kasım Öğretmenler Günü - Genelge 2014/12
30/05/2014 2174807  2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2014/11
27/05/2014 2126140  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması - Genelge 2014/10

24/05/2014 29009  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
22/05/2014 2040364  Soma Felaketi Nedeniyle Alınacak Tedbirler - Genelge 2014/9
08/05/2014 1843555  İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
01/05/2014 1359845  Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2014/8
18/04/2014 1601211  Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşümü - Genelge 2014/7
11/04/2014 1499504  İkinci Dönem Ortak Sınavlar - Genelge 2014/6
02/04/2014 1360110  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
13/03/2014 1086744  2014 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı - Genelge 2014/5
08/03/2014 1009860  İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları Yönergesi
08/03/2014 1009841  2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - 2014/4
20/02/2014 664  Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları
16/01/2014 233807  Okullar Hayat Olsun Projesi - 2014/2
09/01/2014 119783  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2014/1
01/01/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
01/01/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
31/12/2013 2014/2676  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
17/12/2013 3879177  Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler - Genelge 2013/35
05/12/2013 3696087  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
13/11/2013 3355347  24 Kasım Öğretmenler Günü 2013/32
25/10/2013 3087071  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
12/10/2013 28793  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik
01/10/2013 2773584  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş - Genelge 2013/27
16/09/2013 2498747  MEB 2015-2019 Stratejik Planı - Genelge 2013/26
07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
28/08/2013 2237816  Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri - Genelge 2013/24
22/08/2013 28697  Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik
17/08/2013 28738  Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
12/08/2013 2044685  Sınav - Genelge 2013/22
04/08/2013 28728  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
01/08/2013 1975143  Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşınması - Genelge 2013/
16/07/2013 1770587  2013 SBS Tercih ve Yerleştirme - Genelge 2013/
15/07/2013 Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
10/06/2013 1306926  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı - Genelge 2013/8
31/05/2013 1198132  SBS ve PYBS Uygulaması - Genelge 2013/16
29/05/2013 28661  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
18/05/2013 1013997  Özürlü Devamsızlık - Genelge 2013/14
15/05/2013 967215  2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. - Genelge 2013/13
06/05/2013 847972  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2013/12
16/04/2013 626476  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
13/04/2013 590758  Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti - Genelge 2013/11
07/03/2013 172976  2013 SBS-PYBS - Genelge 2013/
28/02/2013 28573  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
27/02/2013 138918  4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması - Genelge 2013/8
24/02/2013 131289  Diyabetli Öğrenciler - Genelge 2013/6
24/02/2013 131237  "Taş Mektep" Adlı Film - Genelge 2013/5
24/02/2013 131291  8383 MEB Mobil Bilgi Servisi - Genelge 2013/7
08/02/2013 95615  Eğitim Tesislerinin Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Kullanılması Kaydıyla Kiralanmasına Dair Usul ve Esaslar
08/02/2013 95622  Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Değerlemesi ve Devrine İlişkin Usul ve Esaslar
08/02/2013 95615  OKUL VE EĞİTİM YERLEŞKESİ GİBİ EĞİTİM TESİSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KULLANILMASI KAYDIYLA KİRALANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle