Eğitmciler

foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 ……. NOLU EĞİTİM BÖLGESİNE BAĞLI OKULLARIN

(EBA) 1.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

11 ARALIK 2012 Salı günü saat 11:00 de ……………………………….okulunda toplantı salonunda toplanıldı. Aşağıdaki zümre kararları alındı.

EBA’da E-Kitap bölümünde incelenen 1. Sınıf ders kitapları

Hayat Bilgisi Kitabı CD ile desteklenmeli, hayattan canlı örneklere ve konularla ilgili resim ve alıştırmalara daha fazla yer verilmeli.

Türkçe Ders Kitabı; ses ve konuları anlatan video, animasyon ve görsellerle desteklenmeli. Türkçe metinleri 5N 1K vurgulu ve dikkat çekici olmalıdır.

Türkçe Çalışma Kitabı etkinlikleri arttırılmalı.

Güzel yazı ile ilgili ayrı bir başlığın açılması faydalı olacaktır.

Sesli videolara çok daha fazla yer verilmelidir.

Okuma-yazma programı bitişik eğik yazı olduğu halde ders kitaplarının, görsel yayınların düz yazı olması çelişki yaratmaktadır.

Dilimizin kullanımı ile ilgili kurallar sezdirilirken kullanılan video ve animasyonlara, konu anlatımı, konu ile ilgili testler, uygulamalar ve oyunlar eklenebilir.

Matematik Ders Kitabında kazanımların tek tek işlendiği görsel ve zengin içerikler olmalı, Çalışma Kitabı’nda daha fazla etkinlik ve örneklere yer verilmeli. Bu etkinlikler güncel, ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmalı. Video ve animasyonlara daha fazla yer verilmeli.

Müzik Kitabında yer alan parçaların söylenişini öğretici CD, video gibi görsel ve işitsel araçlar olmalıdır.

Görsel Sanatlarla ilgili resim çizme ve boyama teknikleri video sunumları ile desteklenmeli. Öğrencilerin çalışmaları örnek olarak sergilenmeli.

EBA’da Oyun ve Fiziksel Etkinlikler dersi ile ilgili hiçbir materyale ve sunumu rastlanmamıştır. Ders saati sayısı çok fazla olan bu derste konu sıkıntısı çekilmektedir. Oyunların ve etkinliklerin sunumunun olduğu video, animasyon ve CD’ler hazırlanmalıdır.

3-EBA’da şu anda erişim zor olmakta, kitapların yüklenmesi oldukça zor ve uzun sürmekte bu konuda özen gösterilmesi gerekmektedir.

……… Nolu Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenleri toplantısı sonunda temsili Zümre başkanı olarak …………………………………………………………….….. İlkokulu Öğretmeni ……………………………………………..……….. seçilmiştir.

 

 

 

 

………………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU EBA BİLŞİM AĞI KOMİSYON TOPLANTI RAPORU

DERS FEN VE TEKNOLOJİ
EKSİKLİKLER

Konu anlatım videoları eksik.

Dersin içeriği ile ilgili videolar eksik.

Branş bazında öğretmenlerin etkileşim kurabilmesi için forum eksik.

Dersle ilgili hazırladığımız etkinlik paylaşımı yapabileceğimiz yer yok.

.

FENVE TEKNOLOJİ ders kitapları eksik.(sadece MEB yayınları var.)

Dersle ilgili eğitici oyunlara yer verilmemiş.

Öğrenci düzeylerine uygun animasyonlara yer verilmemiş.

OLMASI İSTENİLENLER

Örnek proje ve performanslara yer verilmeli.

Öğrenci çalışmalarını içeren bir veri tabanı içermeli.

Yaşayan Bilim insanların ağzından kendi hayat hikâyelerine yer verilmeli.

Branş bazında öğretmenlerin fikirlerini paylaşabileceği bir forum olmalı.

Fen ve tek. der.öğr                                                                                      Fen ve tek.der.öğ

KOMİSYON BAŞK.                                                                                                    ÜYE

………………………………………                                                                           …………….…………………..

201.-201. Eğitim öğretim yılı

Dönem 1.sınıflar ……………………………..eğitim bölgesi

Zümre başkanları kurulu toplantı tutanağı

 

TOPLANTI TARİHİ: 10.09.2013

TOPLANTI SAATİ : 14.00

TOPLANTI YERİ: …………………………………….. İLKOKULU ……………………….

Sınıflar Zümre Başkanları Toplantı Gündem Maddeleri

Açılış ve Yoklama

Zümre başkanının seçimi.

Bir önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik öneriler

Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan

ders araçlarından bir program çerçevesinde planlı bir şekilde yararlanılması;

Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları

ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilişkin donatım önceliklerinin belirlenmesi;

Yıllık, ünite ve günlük ders planları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması;

Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması;

Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin bilgilendirilmesi;

Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanması;

Zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması;

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile ibirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması;

Öğretim programlarıyla öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretim kalitesinin yükseltilmesi;

Bölgenin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;

Dilek ve temenniler;

Kapanış;

     Toplantıda Alınan Kararlar

Açılı yapıldı. Toplantıda hazır olanlar belirlendi.

Zümre bakanlığı için …………………………………. İlkokulu öğretmeni ……………………………. zümre bakanı

seçildi. ……………………………….’nın raporlu olmasından dolayı Okul Müdür Yardımcısı ve ……………………… İlkokulu Öğretmeni ………………………………………………….. Başkanlık yapması kararlaştırıldı

Bir önceki zümre kararı incelendi.Yapılması gerekenler ve yapılamayanlar konuşuldu ve zümreye uygun olarak alınan kararlara birlikte uyulması kararlaştırıldı.

…………………………………………. http://ttkb.meb.gov.tr adresinde uyum programı olduğunu söyledi.

…………………………………………getirdiği MEB yayını olan öğrenci çalıma kitabı incelendi.

……………………………………….: 29 Kasım 2013’e dek uyum ve hazırlık çalışmalarının uygulanacağı ve planlandığını söyledi.

Eğitim öğretimde karşılaşılan güçlükler, …………………………………………..:Aynı sınıfta ya farkı olan öğrencilerin bulunduğu,bazı öğrencilerin hazır olduğu bazılarının ise hazır olmadığı görüldü. Bu durumun öğretmeni, veliyi ve öğrenciyi zor durumda bıraktığı görüldü.

……………………………………………Uyumun sağlanması için rehberlik servisinden yardım alınmasına, velilerin bilgilendirilmesine karar verildi.

………………………………….. okula gönderilen Türkçe okuma yazma programında (Türkçe

öğretmen Kılavuz Kitabında) elat ile başlandığını ancak yine MEB tarafından yönlendirilen (Uyum programı için) öğrenci çalışma kitabında e ve a seslerinin de verildiğini buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine, bölgede bulunan ders araçlarından bir program çerçevesinde planlı bir şekilde yararlanılması;

………………………………………..: Ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesine karar verildi.

Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilikin donatım önceliklerinin belirlenmesi;

Uygulanılacak eğitim-öğretim yöntemlerinin öğrenci merkezli olması gereğini belirten

………………………………………………..öğrenci merkezli eğitimin zor ve uzun zaman almasına rağmen hedefte ve amaçta hep öğrenci olduğu için başarının muhakkak olduğunu söyledi.

7…………………………………………….. Yıllık,ünite ve günlük –ders planları ile gezi,gözlem ,deney ve

inceleme planları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması;

Yıllık planların hazırlanarak dijital ortamda hazır bulundurulmasını ……………………………………….. önerdi. ……………………………………….. planların okul ve sınıf ortamına uygun olmasına özen göstermenin önemi üzerinde konutu.

……………………………………………. MEB tarafından gönderilen kitapların tüm yıla göre planlanarak yazıldığını hatırlattı. Uyum programına göre bunların da ilave edilerek planlamanın yapılmasına dikkat edilmesi gereğini belirtti.

Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması;

………………………………………………………. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin

bilgilendirilmesi;

………………………………………………..Mesleki eserler ile eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmelerden öğretmenlerin internet ortamından araştırması gerektiğini söyledi ve karar verildi.

Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanması;

         ……………………………………………….. Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi ve karar verildi.

Zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması;

Zümreler arası işbirliğini geliştirme amaçlı olarak e-mail ve GSM numaralarının verilmesi konuşuldu.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile ibirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması;

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile ibirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.

Öğretim programlarıyla öğretim hizmetlerinin değerlendirilerek öğretim kalitesinin yükseltilmesi;

Her türlü araç gereç gezi, gözlem ve yöntemler kullanılarak eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesine karar verildi.

Bölgenin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;

Sınıflarda bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, fotokopi vb ihtiyaçların-kaynakların olduğu belirlendi. Bunların okul idaresi ve-veya veli toplantılarında velilerle görüşülmesine; temini yoluna gidilmesine,

Dilek ve temenniler;

Kapanış;

Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle toplantı sona erdi.   10.09.2013


Toplantı Tarihi : 04.09.2008

Toplantı Yeri   : ………………………………….

Zümre Başkanı: …………………….

Zümre Üyesi   : ………………………..

……………………….. İlkokulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı

24 nolu eğitim bölgesi 2. Kanaat dönemi

2.sınıf zümre başkanları kurulu toplantı tutanağı

1) Zümre Başkanı tarafından  açılış yapıldı, yoklama alındı. Yazmanlığa ………………. ve …………………. seçildi.  Zümre Başkanı ……………….. ve Başkan Yardımcısı ……………………. olarak belirlendi.

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi.

3)  Birinci dönemin değerlendirilmesi yapılarak okullar arasındaki başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları kılavuz kitaplar dikkate alınarak işlenmesine karar verildi. Gezi gözlem, ve inceleme planlarıda kılavuz kitapları baz alınarak uygulanmaktadır. Bu durumda 1. dönem yaptığımız Zümre Başkanları Toplantısına bütün okulların alınan kararlara uymasıyla sağlanmıştır.

4) Ölçme Değerlendirmeler kılavuz kitaba göre yapılmaktadır.

5) Derslerde işlenecek yöntem ve tekniklerde bilgisayar ve projeksiyon makinası araç -gereç kullanılmaktadır. Yöntem Teknik soru cevap, görsellerden yararlanma işbirlikçi çalışma yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

6) İkinci sınıflarda ölçme-değerlendirme not bazında yapılmadığı için, klavuz kitapla sınırlandırılmıştır.

7) Bu madde 2.Sınıfları kapsamadığı için görüşülmemiştir.

8) 2.Sınıf Türkçe dersinin parçalarının çok uzun olduğu etkinliklerin ise basitleştirilmemesi daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 2.Sınıf Matematik konularının seviyeye uygun olduğu belirtilmiştir. 2.Sınıf Hayat Bilgisi konularının zaman ve seviye açısından uygun olduğu görülmüştür. Konu bakımından genişletilebileceği önerilmiştir.

9) Yardımcı ders araç – gereçleri de dahil olmak üzere 2.Sınıfa ait yazılı ve görsel tüm materyallerden faydalanmaktadır.

10) Okul  Aile ve çevre işbirliği, öğretim kalitesinin yükseltilmesi velilerin yönetmelik konusunda bilgilendirilmesi için velilerle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

11) Sınıf seviyesinden geride olan öğrenciler için konuların baştan alınarak tekrarını ve konuların pekiştirilmesi bu doğrultuda öğrenci başarısının arttırılmasına zümre öğretmenlerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

12) Eğitim - Öğretimde niteliğin yükselmesine yönelik öğrencilere dağıtılan kitapların tüm okullarda aynı olması özel yayınların değil MEB yayınlı olması önerilmiştir.

13) Belirtilen tüm ortak hedeflere ulaşılmıştır.

14) Bilimsel ve teknolojik araçlar sınıflarda etkin olarak kullanılmaktadır. Mevcut Hizmetiçi eğitimlerin yeterli olduğu belirtilmiştir.

15) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için özel sınıflarda eğitim almasına yönelik ortak karar belirtildi. Bu doğrultuda RAM'a gönderilen öğrencilerin doğru bir taramadan geçirilerek uygun okullara gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

16) Gündem Maddelerinin yenilenerek, 2.Sınıflara yönelik maddelerin konulması talep edilmiştir. Maddelerle sınırlandırılan zümre toplantıları amacına ulaşılamamaktadır. Zaman ve madde kısıtlaması olmadan çalıştay yapılması önerilmektedir.

17)  Rehber öğretmenlerin haftada bir ders sınıfa girerek öğrencilere gerekli rehberliği yapması istenmiştir. Devlet okullarında resim, müzik, beden derslerine branş öğretmenlerinin girmesi önerildi.


…..Nolu eğitim bölgesi

2012 -2013 öğretim yılı 3.sınıflar  1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ: 10 EYLÜL 2012

TOPLANTI SAATİ: 13.00

TOPLANTI YERİ: ……………….………………..İLKÖĞRETİM OKULU

SINIF: 3. SINIFLAR

G Ü N D E M

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Yoklama ve toplantı yazmanının seçimi

4- Yeni eğitim sistemi ile ilgili Milli Eğitim Temel Kanunun ilgili maddelerinin

5- Yeni öğretim yılı ile ilgili zümre başkanlarının düşüncelerinin alınması.

6- Ünitelendirilmiş_ yıllık plan ve günlük planlarının incelenmesi.

7- Eğitim öğretim çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar.

Serbest Etkinlikler derslerinin 25. Eğitim bölgesinde uygulaması ile ilgili deneyimlerin paylaşılması. Örnek çalışmaların uygulanmasında birliktelik sağlamak amacıyla, yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

8- Başarının artırılması için bölgemizde yapılması gereken çalışmalar, araç, gereç, kaynak ve deneyimlerin paylaşımı

9- Ölçme değerlendirme çalışmaları, ölçme değerlendirme çalışmalarında birlik sağlanması.

10- İlçe genelinde ve eğitim bölgesinde ortak değerlendirme çalışmalarının yapılması.

Eğitim bölgemizde başarı düzeyini İstanbul ve Türkiye düzeyinde örnek olabilecek

düzeye ulaştırmak için ortak projelerin hazırlanıp uygulanması.

11- Okul, aile ve öğretmen işbirliğinin eğitim üzerindeki etkileri ve başarılı örneklerin

Paylaşımı.

12- Sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin karşılıklı değişimi, ortak çalışmalar yapılması.

13- Kulüp çalışmaları ve öğrencilerin gelişimine katkıları, gezi gözlem, öğretim teknikleri deneyimlerinin paylaşımı bu konuda internetin yaygın kullanımı.

14- İstanbul dersi hakkında bilgi alışverişinin yapılması.

15- Dilek ve temenniler

16- Kapanış.


2008/2009 eğitim öğretim yılı dönem bilgisayar dersi 
zümre öğretmenleri toplantı tutanağı

Gündem: 

Açılış ve yoklama

Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

Öğrenci özelliklerine göre başarıyı artıracak yöntemler

Bilgisayar Laboratuvarının düzeni

Yeni öğretim programının incelenmesi ve dersin işlenişinde birlik

Ölçme - değerlendirmede birlik konusu

Ders planlarının birbirine paralel yürütülmesi

Yeni gelişmelerden öğretmenlerin haberdar edilmesi

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınacak önlemler

 Bilgisayar Laboratuvarından öğrencilerin yararlanması

 Tebliğler dergisini incelenmesi

 Bölgenin eğitim ihtiyacının belirlenmesi

Yerel ve genel yarışmalar

 Dilek ve Temenniler

Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu 2008/2009 I. Dönem Seçmeli Bilgisayar dersi, zümre başkanı Mustafa KÜLTÜR’ün başkanlığında zümre öğretmenleri Özgür ŞEVİK ve İbrahim HÖRKÜÇ’ün katılımlarıyla 03.09.2007 Salı günü saat 10 00 da Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu’nda toplanılarak gündem maddeleri görüşüldü.

Ders öğretmeleri …………………… ve ……………………………’ün yoklamada hazır bulunduğu tespit edildi. ………………………..’ün başkanlığında toplantı açıldı.

Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan en önemli güçlük olarak sınıfların kalabalık olması görüşüldü. Okul idaresinin yeni binanın şartlarına uygun olarak şube sayısını arttırması bu sorunu giderebilmiştir. Bilgisayar sayısına göre sınıf mevcutları her bilgisayara iki öğrenci olarak düşünüldü. Bilgisayar kullanım süreleri sınıflara göre adaletli bir şekilde ayarlanacak kararı alındı.

Başarıyı artıracak yöntemler görüşülerek aşağıdaki kararlara varıldı.

Ders, öncelikle öğrencilere daha fazla sevdirilmeli,

Ders işlenirken öğrencilerin derse katılımları sağlanmalı,

Başarısız öğrencilerle her fırsatta ilgilenmeli,

Çalışmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin velileri ile görüşülmeli ve onlara gerekli tavsiyelerde bulunulmalı,

Ders tekrarına yer verilmeli,

Bilgisayarda her öğrenciye zaman ayrılmalı, kalabalık sınıflarda mutlaka sıraya konulmalı,

Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda onlara yardımcı olunmalı,

Tespit edilen genel yanlışlıkların öğrencilere söylenilmesi.

Laboratuar kullanımının öğrencilere benimsetilmesi.

İnternet kullanımında yıkıcı bölücü, sakıncalı içerikli sitelere girilmemesi konusunda dikkatli olunması.

4- Bilgisayar Laboratuvarının kullanılması sırasında gerekli dikkatin gösterilmesi, laboratuvardaki çeşitli cihazların güvenliğinin alınması, öğrencilere her fırsatta bunların kullanılmasında uyanık olmaları konusunda uyarılması, girişlerde ayakkabıların temizletilmesi kararlaştırıldı.

5- 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında 1-8 sınıfların tümünde yeni öğretim programının uygulanmasına, buna göre öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının kullanılmasına ve projeksiyon aleti gibi teknolojilerin kullanılmasına karar verildi. Programın esnekliği izin verdiğince, diğer derslerle uyumlu aktivitelerin hazırlanmasına, özellikle belirli gün ve haftalara uyumlu olmasına karar verildi.

6- Ölçme-değerlendirmede birlik açısından bir tane ortak test birkaç tane de uygulama notu verilmesine karar verildi.

7- Yıllık planların tebliğler dergisine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

8- Yeni bilgisayar dersi programı konusunda bilgilenmek için düzenli olarak ttkb.meb.gov.tr adresinin ziyaret edilmesine karar verildi.

9- Bilgisayar laboratuvarı ders saatleri dışında da öğrencilere açık tutulacak, istekli olan öğrencilerin çalışmaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarda istekli olan öğrenci sayısı artması durumunda sırayla çalışma izninin verilmesi. Çalışmalarında öğrencilerin ilgilerine göre yardımcı olunması

10- Öğle aralarında Bilgisayar laboratuvarınım açılarak öğrencilerin yararına sunulmasına karar verildi.

11- Atatürkçülük konularının yılık planda 2457 sayılı tebliğler dergisi uyarınca düzgün bir şekilde dağıtılıp işlenmesine karar verildi.

12- Zeytinburnu ilçesinin hızla gelişmesi göz önüne alınarak Bilgisayar laboratuvarınım öğrencilerin ve Zeytinburnu halkının yararına sunulmasına karar verildi.

13- Öğrencilerin ilçe, il ve ülke çapında düzenlenecek yarışmalara katılmaları için bilgi verilmesi ve desteklenmesine karar verildi.

14- Dilek ve temenniler:

Öğrencilerimizin teknolojiden daha çok yararlandırılmaya özendirilmesi,

Eğitici bilgisayar oyunları yoluyla dersin öğrencilere sevdirilmesi birlikte kabul edildi.

Okulda başarılı olan öğrencilerin bilgisayar kullanımı ile ödüllendirilmesi kararına varıldı

2008 – 2009 Eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennileriyle toplantı sona erdi.

                              

                                                                                              03.09.2008

  Zümre Başkanı                               Zümre Öğretmeni                                          Zümre Öğretmeni                                                                

                                                                              Okul müdürü


Faruk Timurtaş ilköğretim okulu  2008- 2009 eğitim öğretim yılı

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi l.dönem zümre öğretmenler toplantı  tutanağı

TOPLANTI NO                                : 1
TOPLANTI TARİHİ                        : 04/09/2008
TOPLANTI SAATİ                           : 14:00               
TOPLANTI YERİ                             : Öğretmenler odası
TOPLANTIYA KATILANLAR           :

………………………………………..

………………………………..

 GÜNDEM:

1 - Açılış.
2 - 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları
3 - 28/12/2006 tarih ve 410 sayılı Tebliğler Dergisinde açıklanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının incelenmesi
4 - Yıllık ders planları
5 - 2007-2008 öğretim yılı zümre öğretmenler tutanağının incelenmesi.
6 - Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri
7 - Yazılı sınavlar
8 - Kaynak araç ve gereçler.
9 - Performans ve Projeler görevleri
10 - Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
11 - Dilek ve temenniler.
     

GÖRÜŞMELER:

1-Toplantı  zümre başkanı Zeki YAKA tarafından 2008-2009 öğretim yılının başarılı olması dilekleriyle açılmıştır

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ali Ateş tarafından okundu. Bu kanuna göre, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesi, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak

Okunan bu esaslara uyulmasının hem kanunlara uymamızı, hem de mükemmel bir nesil, başarılı öğrenciler yetiştirmemizi sağlayacağı toplantıya katılanların üzerinde birleştikleri ortak görüş olarak benimsendi.

                 

3-Ders öğretmeni ………………………. , 28.12.2006 tarih ve 410 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim(4,5,6,7ve 8.Sınıflar) Programı’nı okudu.

Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir.

“Nasıl bir din öğretimi?

 İnsana, düşünceye,  hürriyete,  ahlaka ve  kültürel  mirasa  saygıyı  temel  alan  bu  bakış  açısı,  din öğretimine karşı takınacağımız tavrı belirler ...

 Din öğretimi ile ilgili yaklaşımımız da genel  olarak  “öğrencinin  bilincinin gelişmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve öğrenciye, hayatın problemlerini çözebilmesinde yardımcı olacak yolları göstermek” şeklinde formüle edilebilir.

Programın Yapısı

“Genel amaçlar,

Öğrenme alanları,( İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur’an ve Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür)

Kazanımlar,       

Etkinlik örnekleri            

Açıklamalardan” oluşmaktadır.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrencilere Verilecek Kavramlar Listesi

4.Sınıf:

Ahlak,Aile,Allah,Ayet,Barış,Bismillahirrahmanirrahim,Cami,Cüz,Çevre,Dinî  davranış, Din, Dua, Emin, Fatiha, Günah, Güven, Haram,

Helal,İlahî kitap,İyilik,Kelam,Kelimeişahadet,Kelimeitevhit,Kevser,Minare,Mushaf,Nimet,Öğüt,Selam,Sembol,Sevap,Sevgi,Sure,

Şükür, Temizlik, Tespih, Yaratmak, Yardım,

5.Sınıf:

Akıl, Allah, Amel-i Salih, Barış, Basar, Bilge, Tevhit, Cami, Cuma, Dinî Davranış, Değer, Dinî, Dua, Düzen, Erdem, Evren, Farz, Gazi, Güven,

İbadet, İffet, İhlas, İnanç, İrade, İstiklal, İstişare, Kandil Gecesi, Kıssa, Kudret, Manevi, Mescit, Millet, Millî, Müslüman, Müstehap, Öksüz,

Rahmet, Ramazan, Sabır, Salavat,Semi’,Sünnet,Şart,Şehit,Tahiyyat,Tekvin,Vacip,Varlık,Vatan,Yadetmek,Yaratan,Yardım,Yoksul,

Ziyaret,

6.Sınıf:

Asr,Bayram,Çagrı,Ehl-i beyt,Emanet,Fetanet,Gıybet,Hicret,Hile,Hutbe,Iftar,Iftira,Ilahî kitap,Imsak,Incil,Ismet,Kibir,Kötü zan,

Kur’an,Medeniyet,Mesaj,Nasr,Nebi,Oruç,Peygamber,Ramazan,Resul,Sahur,Sıdk,Tevrat,Vahiy,Yaratan,Zebur,

7.Sınıf:

Abdest,Ahiret,Âlem,Amel-i Salih,Bagnazlık,Batıl Inanç,Bayram,Cuma,Çagrı,Dinî motif,Dinî sorumluluk,Emin,Ezan,Fal,Gusül,

Güzel Ahlak,Hurafe,Iyilik,Kamet,Kıyamet,Kul Hakkı,Kunut,Kültür,Laiklik,Melek,Mizan,Musiki,Namaz,Nas,Ögüt,Örf ve Âdet,

Ruh,Sembol,Sihir,Sırat,Şart,Şeytan,Taassup,Teravih,Teyemmüm,Vicdan,

8.Sınıf:

Ahlaki davranış,Âlem,Budizm,Din,Din anlayışı,Dindar, Ecel,Emanet,Evren,Fıkıh,Güzel ahlak,Hac,Hadis,Hristiyanlık,Hinduizm,

İnanç,İrade,İslam,İslam düşüncesi,İstişare,Kader,Kaza,Kurban,Kültür,Ömür,Rızık,Sadaka,Savurganlık,Sünnet,Tasavvuf,Tevekkül,

Umre,Yahudilik,Zekât,

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4, 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER
4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf
İnanç Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Allah İnancı Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Melek ve Ahiret İnancı Kaza ve Kader
İbadet Temiz Olalım İbadet Konusunda Bilgilenelim Namaz İbadeti Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
Hz.Muhammed Hz. Muhammed’i Tanıyalım Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Son Peygamber Hz.Muhammed Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an ve Yorumu Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım Kuran’da Kıssalar Kur’an-I Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri Kur’an’da Akıl ve Bilgi İslam Düşüncesinde Yorumlar
Ahlak Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım İslam’ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar Din ve Güzel Ahlak
Din ve Kültür Aile ve Din Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz İslamiyet ve Türkler Kültürümüz ve Din Dinler ve Evrensel Öğütleri

4-.Ünitelerde yer alan konuların yılın çalışma takvimine dengeli dağılımına dikkat edilmesi ve bazı ünitelerin gerekirse öne alınmasının veya geriye bırakılmasının gerekebileceği  gündeme getirildi. Oruçla ilgili ünitelerin Ramazan ayına denk gelen ayda işlenmesinin güncellik açısından uygun olacağına toplantıya katılanlarca uygun bulundu.

5-2007-2008 öğretim yılı zümre kararları incelendi. Yıllık başarının % 100 olduğu memnuniyetle görüldü. Ancak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin diğer derslere göre öğrenci davranışlarında ve milli-manevi değerlerin benimsetilmesinde etkinliği göz önünde bulundurularak başarıların öğrenci davranışları üzerinde olumlu yansıması için çalışmaların daha da artırılması kararlaştırıldı.

                6- Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri; Anlatım, Soru cevap. Örnek  Olay  Analizi  (Çözümlemesi),Sonuç Çıkarma,: Geri Plandaki Düşünceleri  Bulma, Slogan  Bulma, Reklam Hazırlama/Poster Afiş Hazırlama, Şiir-Hikâye Yazma, Görsel  İmge  Oluşturma,  Önem Sırasına Koyma, Sınıflandırma, Örnek Verme, Yordama Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon, Tavsiyede Bulunma, Karşılaştırma, Problem Çözme, Görüşme Yapma, Alan  Gezileri, Kavram  Haritası  Oluşturma, Beyin  Fırtınası, empati kurma, değerlendirme, günlük yaşamla ilişkilendirme,  not  alma,  görüş  tarama,  gözlem,  haber  toplama,  önceki düşündükleriyle                karşılaştırma, bildikleriyle bağ    kurma, dosya oluşturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluşturma   ve   sınama,   yıllık   hazırlama,   tersinden   düşünme,   anlaşma   imzalama, öğrendiklerini   listeleme,   proje,   gazete   çıkarma,   yeniden   yazma   ... gibi uygulamaların uygulanması uygun görülmüştür.

7-İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin yeni haliyle 35. ve 36.maddelerine uygun olarak her dönem, iki yazılı sınavı ile değerlendirme yapılmasına karar verildi..

Birinci dönem    1.sınav Kasım ayının 1. haftası               2.sınav  Aralık ayının 4. haftası;

İkinci dönem     1.sınav Nisan ayının 1. haftası               2.sınav   Mayıs ayının 4. haftası yapılması kararlaştırıldı.  

8-Ders kitapları, Kuran-ı Kerim meali,Hadis kitapları,İslam ilmihali,İslam ansiklopedisi,D.K.A.B.kaynak kitabı,konulara uygun şiirler,hikayeler,resimler,çalışma kağıtları,bulmacalar, Kavram Haritaları Anlam Çözümleme Tabloları Kavram Ağları ve sözlükler olarak tespit edildi. Ayrıca güncel imkanlardan yararlanılarak VCD,CD, vb. araç-gereçlerin derste kullanılmasının öğrencileri derse motive edeceği belirtildi.

9- İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 35.maddesi Zeki YAKA  tarafından okundu. Performans ve Proje görevleri birinci dönem için belirlendi

PERFORMANS GÖREVLERİ

4.sınıf

Günlük konuşmalarımızda kullandığımız dini ifadeler Hz. Muhammed'in Çocukluk yıllarını anlatınız
Çevremizde Bulunan Dinî Sembolle Hz. Muhammed'in Gençlik Yıllarını anlatınız
Fatiha Suresi ve Anlamı sunu şeklinde hazırlama Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım
“Din Güzel Ahlaktır’konuyla ilgili Hz.Muhammed’in sözlerinin derlenmesi Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Temizlikte nelere dikkat etmeliyiz? Allaha nasıl teşekkür ediyoruz?
Temizlikle ilgi sloganlar üretme Sübhaneke duası ve anlamı sunu
Güzel davranışlara örnekler Sevap ve günaha örnekler

5.sınıf

İhlas Suresi ve Anlamı İbadetlerle ilgili kavramlar
Camiyi Tanıtan bir maket yapımı Hz. Muhammed’in Çocukluk yıllarını anlatınız
Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri Dua    - Niçin Dua Edilir?
Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel ne demektir? Başlıca İbadetler
Rabbena Duaları ve Anlamı Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları Hz.Muhammed Akrabayı Ziyaret Ederdi
Kur’an’dan Dua Örnekleri Allah yarattıklarını ve biz insanları sevdiğini nerden biliyoruz? Açıklayınız
Aile Bireylerini Sever ve Aralarında Ayırım Yapmazdı Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amele örnekler
Yaptığımız bir duayı yazalım Hz.M. Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi.

6.sınıf

 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Namazın İnsana Kazandırdıkları
Peygamberlerin Nitelikleri: konusunu araştırınız Teyemmüm nedir alınışın anlatılması
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler Gusül ne demektir?
Kul Hakkı Yemek ne demektir açıklayınız Cuma namazı
İslâm, Sevgi ve Barış Dinidir Bayram namazları
Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? konusunu araştırınız Namazın İnsana kazandırdıkları
Dört Büyük Kutsal Kitap konusunu araştırınız Namazın kılınışı resimlerle pano oluşturma
Asr suresi ve Anlamı Kunut Duaları ve Anlamı sunu
Namaza Hazırlık Şartları Kamet sözleri ve anlamları
Ezan doğuşu  

7.sınıf

Ramazan Ayı ve önemi Kur’an’a Göre Şeytan
Çevrenizdeki ramazan hazırlıkları Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri nelerdir
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
Maun Suresi ve Anlamı Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşme. Katkısı
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları belirleyeceğiniz bir kişiyle röportaj Varlıklar Âlemi
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Kuranda adı geçen melekler
Satanizm konusunu araştırınız Orucu Bozan Durumlar
Nas Suresi ve Anlamı Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Kıyamet ve Yeniden Dirilme konusunu araştırınız  

8.sınıf

Evrendeki Yasalar - Fiziksel Yasalar Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz?
İnsan İradesi ve Kader Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
İnsanın Çabası:Emek ve Rızık Yardımlaşma Kurumlarımız
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Paylaşma ve Yardım. İbadeti Zekât - Zekât Nedir? Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
Zekâtı Kimler Verir?  - Zekât Nelerden Verilir? Hacla ilgili mekanlar
Allah'a Güvenmek (Tevekkül)araştırınız Dinde zorlama yoktur
Din Anlayışındaki Farklılıkların Sebepleri: Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
Din Anlayışındaki Farklılıklara Dayalı Oluşumlar Hacla ilgili mekânlar pano oluşturma

PROJE GÖREVLERİ

4.SINIF:                      

Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın isimleri ve anlamları Bir imsakiye hazırlanması
Hz.Muhammed’in çocukluk yılları Sınıfımız daha temiz tutmak için öneriler
Fatiha suresi ve anlamı Haram, helal,günah ve sevap kavramları
Besmleyi nerelerde çekiyoruz? Bir dua örneği yazalım

5.SINIF

Cami maketi yapılması Peygamberimizin çocukları
Rabbena Duaları ve Anlamı Kur’an’dan Dua Örnekleri
Hz.Muhammed’in ve çocuklar Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
Bir dua örneği Hz. Peygamberden Dua Örnekleri

6.SINIF:                      

Namazın fert ve topluma kazandırdıkları konusunda mahalle cami imamı ile röportaj yapılması. Namazın şartları ile ilgili bulmaca hazırlama,
Hz.Ali’nin Hayatı Kandil gecelerini araştırınız
Kul Hakkına giren davranışlar nelerdir Öğrenci olarak vatan ve milletimize karşı görevlerimiz
Teyemmüm alınışı resimlerle anlatılması Kuranda adı geçen peygamberlerle ilgili bulmaca hazırlama

7.SINIF:

Orucu Bozan Durumlar sunu Nas suresi sunusu hazırlama
Mahya nedir?Örnekler verilmesi Kıyamet nedir?devreleri hakkında bilgi

Maun suresi ve anlamı sunu hazırlama

Hz.Ali’nin Hayatı

Meleklerle  ilgili bulmaca hazırlama
  Din güzel ahlaklı olmamıza nasıl katkı sağlar? Konunun araştırılması ve il müftüsü ile röportaj yapılaması.

8. SINIF:

Hacla ilgili resimlerin internetten derlenerek vcd hazırlanması Mezheplerin oluşma nedenlerini araştırınız.
Hac ve Umre ile ilgili sitelerin tanıtımı Hacı Bektaşi Veli ‘nin hayatı
Hz.Ali’nin Hayatı Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerlerin sunumu.
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekatın önemi Hac görevini yapmış bir yakınınızın Hac anılarını yazınız. (En fazla 3 sayfa

     Proje görevleri Kasım ayında öğrencilere duyurulacak ve Nisan ayının birinci haftası toplanacaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

 PERFORMANS /PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

10-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

Sosyal Bilgiler öğretmeni ile              Atatürk ve Laiklik konularında
Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni ile                        Temizlik ve evrenin yasaları konularında
Türkçe öğretmeni ile                             Türkçe’yi kullanma ve yazma konularında,
Müzik öğretmeni ile                               Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler,
Görsel sanatlar öğretmeni ile                             Mimarimizdeki dini motifler,

Kısaca bütün öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır

11-Dilek ve temennilerde söz alan ………………..;Yeni program bir çok yenilikler getiriyor. Özellikle etkinlikler çok güzel. Türkiye genelindeki sevgili meslektaşlarım bir çok etkinlik üreteceklerdir. Bunların Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesi vb. bir yerde toplanması ve paylaşıma açılması mükemmel olacak. Yerel bazda da Din Kültürü öğretmenleri seminer döneminde bir okulda toplanırsa bilgi akışı sağlanabilir. Kırtasiye giderlerine de bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Toplantısı, ……………………… nın, eğitim - öğretim döneminin, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı uğurlu olması dilekleriyle sona erdi.

…………………..

Din Kült. ve Ah. Bil.

Öğretmeni        

                                      

04/09/2008

FAZLI ŞİRİN

Okul Müdürü

                                

                          


 

 2011–2012 eğitim öğretim yılı

24. Nolu eğitim bölge zümresi

Görsel sanatlar zümre başkanları kurul toplantısı

17.02.2012

 

 1. 1.Zümre başkanı …………………….. tarafından açış ve yoklama yapıldı. Yazman olarak …………………… seçilmiştir. Başkan Yardımcısı olarak …………………….. Bey seçilmiştir.
 2. 2.139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun genel ve özel amaçları gözden geçirildi.
 3. 3.Birinci dönemin değerlendirmesinde müfredatın çoğunun uygulanmaya çalışıldığı fakat ders saati azlığı nedeni ile yetiştirilemeyen konular olduğu tespit edildi. Atölyesi olan okullarda daha fazla öğrenci çalışması üretildiği gözlemlendi.
 4. 4.Gezi gözlem ve deney konusunda her okulun kendi fiziksel ve sosyal yapısına uygun gezi düzenleyebildiği gözlemlendi.
 5. 5.İki içi performans ve bir ürün dosyası olmak üzere toplam üç adet not verilmesi kararlaştırıldı.
 6. 6.Derste kullanılacak araç ve gereçler;
 • Resim Kalemi
 • Resim Defteri
 • Sulu Boya
 • Pastel Boya
 • Vitray Malzemeleri
 • Baskı Malzemeleri
 • Atık Malzemeler
 • Fon Kartonu
 • El İşi Kâğıdı
 • Kâğıt Makası
 • Yapıştırıcı malzemeler
 • Akrilik
 • Sulu Boya ve Yağlı boya fırçaları
 • Seramik Malzemeler
 1. 7.Program okulun koşulları, çevre faktörü ve öğrencinin ihtiyacına göre şekillenebileceğine karar verildi.
 2. 8.Slayt, örnek resimler, afişler, sergiler, gazete haberleri, kendi araştırmaları vb. yararlanılacak kaynaklar olarak belirlendi.
 3. 9.Veliler yönetmelik noktasında okul idaresi ve branş öğretmeni tarafından veli toplantılarında bilgilendirmekte olup, özel yeteneği olan çocuklar hakkında yönlendirme yapılmaktadır.
 4. 10.Diğer zümreler ile iş birliği yapıldığı ve verimli olduğu gözlemlendi.
 5. 11.Her okulda bir atölye kurulması, ders saatinin arttırılması, öğretmen ve öğrencilerin farkındalığını arttırmak için akademisyenlerin belirli dönemlerde okullarda çalışmalar yapmasının verimliliği arttıracağı görüşünde birleşilmiştir.
 6. 12.Ortak Hedefler;
 • Çizimle duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Yaratıcılıklarını geliştirme
 • Sanata karşı ilgilerinin arttırılması
 • Estetik bakışın geliştirilmesi
 • Farklı kültürlere saygı
 • Kendi kültürünü tanıma
 • Sanatsal gözle dünyayı algılaması
 • Sanat terimleri hakkında bilgi sahibi olma

Ulaşılması için yukarıdaki hedefler belirlenmiştir.

 1. 13.Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.
 2. 14.Dilek ve temenniler; Ders saatinin arttırılması, atölye imkanının sağlanması, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sanatsal geziler düzenlemesi temennileri ile toplantı sona ermiştir.

 

……………………………………………. 2008-2009 eğitim- öğretim yılı ı. Dönem Türkçe dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır

      Karar No                       :1

      Zümre Başkanı           : Yalçın Yıldırım

      Toplantı Tarihi             :03 / 09 /2008

      Toplantı Yeri                :Öğretmenler odası

      Toplantı Saati              :14.00

      Dersin Adı                    :Türkçe

      Toplantıya Katılanlar                :……………………………………………

GÜNDEM MADDELERİ

   

      1-Türkçe Müfredatıyla ilgili görüşler

      2- Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının okunup incelenmesi

    3-Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti

Dersin özel amaçları

Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılması

 Eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin haftalara göre tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak bir çizelge hazırlanarak yıllık planların yapımında bu çizelgeden yararlanılması

    4-2563 sayılı Tebliğler Dergisinde belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarının Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesinde uyulacak esasların tespiti

5-   Eğitim araç-gereçlerinin tespiti

Öğretim metotlarının tespiti

Ölçme ve değerlendirme hususlarının görüşülmesi

Yazılı yoklamalar

Öğrencilere verilerek proje ve performans ödevlerin ve zamanının tespiti

Diğer derslerin zümre öğretmenleri ile hangi konularda ve işbirliğinin nasıl yapılacağının tespiti

Okul ve sınıf araç gereçlerinin korunması ve kullanılması sırasında gerekli önlemlerin tespiti

Özel gün ve haftalar

Öğretim yılı içinde yapılması planlanan zümre toplantılarının tarihlerinin tespiti

Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1-Yalçın YILDIRIM Türkçe  müfredatının öğrenciler üzerinde olumlu neticeler gösterdiğini bildirdi.Yusuf Demirtaş öğrencinin aktif olduğu bu sistemin verimi arttırdığını ve öğrenciyi derse motive ettiğini zamanla sistemin daha iyi hale geleceğine inandığını söyledi.Ancak öğrencilere verilen performans ödevlerinin sistemin aksayan bir ayağı olduğu dile getirildi.

2-2007-2008 Öğretim Yılı Zümre Kararları okunup incelendi.Yapılan incelemede de daha önce alınan kararların uygulanabildiği neticesine varıldı.Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının geliştirilmesinde başarı sağlandığı gözlendi. Bu çalışmaların devamı yönünde karar verildi.

3-Yıllık planların yapımında aşağıdaki esasların dikkate alınması kararlaştırıldı:

Dersin özel amaçları, hedefleri 2551 sayılı Tebliğler dergisi esas alınarak yapılması kararlaştırıldı.

Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılmasına karar verildi.

Yıllık planların yapımında zümreler arası birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için çalışma takvimine göre okulun açık bulunduğu günler tespit edilerek bir çizelge oluşturulmasına karar verildi.Konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınması, özel günlerle konular arasında paralellik kurulması; ayrıca konunun özelliğine göre uygun bir sürenin ayrılması kararlaştırıldı. Kılavuz kitaptaki yıllık planın esas alınmasına karar verildi.

    4-Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesi sırasında önemli gün ve       haftalarla ilişkilendirilmesi, konularla uygunluk sağlanması konusunda çok dikkatli olunması kararlaştırıldı.

Ders araçlarının tespitinde, derse ilişkin genel ve özel amaçlar ile gerçekleştirilmek istenen davranışlar dikkate alınarak örnek metinler, serbest okuma parçaları, Türkçe sözlükler, yazım kılavuzları, atasözleri ve deyimler sözlükleri, dil bilgisi kitapları, ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler, sunu cd’leri. Teknoloji imkanlar ölçüsünde kullanılacaktır.

Türkçe dersleri metne dayalı dersler olduğundan yeri geldikçe ve işlenen derslerin özelliklerine göre anlamlı okuma, dinleme, sesli ve sessiz okuma, kaynaklardan yararlanma, ana fikri ve yardımcı fikri bulma, yazının planını çıkarma tekniklerinden; ön hazırlık, öğretmenin metni okuması, sözlük çalışması, konuyu bulma, metin çözümlemesi, plan ve paragraf kavramını kazandırma, tür, yazarı tanıma gibi yöntemlerden yararlanılması kararlaştırılmıştır.

Türkçe derslerinde ölçme bir araç değil, bir araçtır. Bu ilkeden hareketle ölçme, derslerin kavranılıp kavranılmadığının anlaşılması, eğitim çalışmalarının amaçlanan davranışlara dönüşüp dönüşmediğinin denetlenmesi için yapılmalıdır, düşüncesi benimsendi.

Yazılı yoklamaların biçimi konusunda uyulacak hükümler 2584 sayılı Tebliğler Dergisinden okunarak incelendi. Bu hükümler doğrultusunda Türkçe dersinin haftada 5 saat olmasından dolayı 3 yazılı yapılacağı kararlaştırıldı. Sınavların aşağıdaki tabloda belirtilen haftalarda yapılmasına, yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulmasına, sınavların en geç on gün içinde okunmasına, I. ve II. dönem III. yazılıların ortak yapılmasına karar verildi. Ayrıca her iki dönemde, iki ders içi performans notu verilmesi kararlaştırıldı.

  I. DÖNEM II. DÖNEM
I.   SINAV KASIM I. HAFTA MART IV. HAFTA
II.  SINAV ARALIK II. HAFTA NİSAN IV. HAFTA
III.SINAV OCAK II. HAFTA MAYIS IV.HAFTA

2584 sayılı Tebliğler Dergisi uyarınca tüm öğrencilere her iki dönemde de en az bir performans ödevi, yıl içinde en az bir proje ödevi verilmesi kararlaştırıldı. Aşağıda yer alan proje ve performans konularından öğrencilerin istedikleri konuları alabilmelerine; yalnız geçen eğitim- öğretim yılında yapılan tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin hazırcılığa kaçıp internetten ödevini araştırıp hiçbir değişiklik yapmadan getirdikleri tespit edilmiştir. Bu şekilde hareket eden öğrencilerin ödevlerinin alınmayacağı konusunda sık sık uyarılar yapılmasına karar verildi. Aşağıdaki ödev konuları tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır, konu sınırlandırılması yoktur.

PROJE ÖDEV KONULARI:

Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.

Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)

Hece ölçüsü ile şiir yazma ( en az üç tane )

Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.( en az 10 sözcük )

Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem  yoluyla tespiti  ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

Bir oyun  canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)

Yerel gazete hazırlanması.

Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)

Öykü yazma (Konu belirlenebilir.)

Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)

Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.

Dergi hazırlama

Türkçe ile ilgili bir karikatür hazırlama.

Yaşadığımız yerle ilgili gazete hazırlama.

Atatürk konulu kare bulmaca hazırlama              

PERFORMANS ÖDEV KONULARI:

1) Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama  (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama, konularından biri ile ilgili olacak)

2) Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

3) Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.

      4) Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.

5) Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak ,sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde    cümlede kullanma.

6) “ de” ve “ki” lerin görevlerini , yazımına  ilişkin kuralları araştırma,bunları örnek cümlelerle gösterme.

7) Bir paragrafın kelimelerinin köklerini,eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

8) Şiir türleri hakkında bilgi toplama , örnekler bulma.

9) Şiirler üzerinde redifleri ,uyakları ve çeşitlerini bulma.

10) Seçme şiir defteri tutma.

11) Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.

12) Yaratıcı masal yazma çalışması.

13) Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)

14) Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma

15) Sınıf dergisi hazırlama

      16) Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma

17) Bilmece, fıkra, mani kitabı oluşturma

18) Atatürk’e ait bir sözü afiş şeklinde hazırlama.

19) Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili anket çalışması.

20) Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma

21) Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir? Konulu araştırma yapma.

22) Size göre gerçek dostluk nedir? Dostluk konulu bir araştırma yapılacak.( Siz iyi bir dost musunuz? İyi bir dostun özellikleri nelerdir?

23) Doğup büyüdüğünüz yerdeki insanların alışkanlıkları nasıldır? konulu bir araştırma yapma.

24) Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor?Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.

25) Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlarının adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma.

26) Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapma.

27) Okulda ve sınıfta huzurlu,mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir?Kurallar listesi oluşturun

28) Su olmasaydı neler olurdu? Başlıklı bir araştırma yazısı yazınız.

29) Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.

30) Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.

31) Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.

32) Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.

33) Atatürk’ün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.

34) İç Anadolu  Bölgesini  tanıtan bir çalışma.

35) Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.

                               PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER PUAN
Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma  10
Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama 10
Türkçe’yi iyi ve etkili kullanma 10
Kompozisyon 10
Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik) 10
Yazım ve noktalamaya uyum 10
Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma 10
Konu kapsamının yeterliği 10
Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı 10
Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk 10
TOPLAM 100

                      

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

         DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI Puan
Proje Hazırlama Süreci
1. Projenin amacını belirleme 5
2. Projeye uygun çalışma planı yapma 5
3. İhtiyaçları belirleme 5
4. Farklı kaynaklardan bilgi toplama 5
5. Projeyi plana göre gerçekleştirme 5
Projenin İçeriği                                                                                                                                   
1. Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma 5
2. Bilgilerin doğruluğu 10
3. Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı 10
4. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi 10
5. Yaratıcılık yeteneğini kullanma 10
Projenin Sunumu                                                                                                                                
1. Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma 5
2. Sorulara cevap verebilme 5
3. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma 5
4. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma 5
5. Verilen sürede sunuyu yapma 5
6. Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma 5
                                                                                                                         
                                                                                                                    TOPLAM 100

10)Önemli gün ve haftaların kutlanması sırasında diğer bütün zümre öğretmenleriyle, ulusal bayramların kutlanması sırasında ise sosyal bilgiler dersi zümresiyle işbirliği yapılmasına karar verildi. Aynı zamanda işlenen konularla ilgili yeri geldikçe diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

11) Okulun ve sınıfların kullanılması ve korunması konusunda diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin bu konuda eğitilmesi ve uyarılmasının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

12 ) Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp  rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasına, konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınmasına karar verildi.

13)Herhangi bir olağanüstü durum olmadığında bir sonraki zümre öğretmenler toplantısının ikinci kanaat   döneminin başında yapılmasına karar verildi.

14)Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından bu eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıya son verildi.

                                                  

                                              

                               Türkçe Öğretmeni                          Türkçe Öğretmeni

Zümre Başkanı

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              03  / 09 /2008

                                                                                                                                                                                                                  

Okul Müdürü


2008-2009 eğitim öğretim yılı

müzik dersi zümre öğretmenler toplantısı tutanağıdır

Toplantı Tarihi : 04.09.2008

Toplantı Yeri   : Faruk Tİmurtaş İlköğretim Okulu

Zümre Başkanı: Gülbahar KOÇ

Zümre Üyesi    : Hakan Çiçek

GÜNDEM

Açılış ve yoklama

Önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

Etkinliklerin değerlendirilmesi

Yeni müzik öğretim programının değerlendirilmesi

Diğer zümrelerle işbirliği yapılması

Ders araç gereçlerinin belirlenmesi

Yöntem ve teknikler

Dilek ve temenniler

Kapanış

GÖRÜŞME VE KARARLAR

1) Zümre başkanı Gülbahar Koç ve zümre üyesi Hakan Çiçek’in  katılımı ile toplantıya başlanmıştır.

2) Önceki yıl yapılan zümre toplantısında ihtiyaçların bildirilmesine rağmen sadece müzik derslikleri oluşturulmuş ve dizekli tahta, piyano, orff çalgıları gibi materyaller ilçe imkanları dahilinde sağlanamamıştır. Müzik dersliklerinin oluşturulması müzik dersindeki başarıyı artırsa da materyal ve enstruman eksiklikleri eğitim-öğretime olumsuz şekilde yansımıştır.

3) 2007-2008 yılı boyunca yapılan tüm sanatsal etkinliklere öğrencilerin yoğun şekilde katılımı sağlanmıştır. Özellikle ilçemizde yapılan sanat şenlikleri dahilinde öğrencilerin güzel sanatlara olan ilgilerinde büyük artış gözlenmiş yinede sanat şenlikleri dahilinde müziksel etkinliklere yeterince yer ayrılmadığı gözlenmiştir.

4) Öncelikle yeni öğretim programı 1968, 1984 ve 1994 yıllarında yürürlüğe giren önceki programların içerik ve yaklaşımları göz önünde bulundurularak hazırlansa da özellikle davranışçı kuramın etkisinden kurtulup yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Ders işlenişi yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeline göre giriş, sezdirme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma başlıkları altında gerçekleşmektedir. Bu açıdan program günümüz gereksinimlerini karşılayabilecek niteliktedir. Program modeli, planlandığı gibi programın genelinde tasarıyla örtüşmüş ve aynı bilimsel bir tutarlılık içerisinde ve anlayışla tasarıya uyarlanmıştır. Programın özel amaçları önceki programa göre sayıca azaltılmış ancak içerik olarak daha da zenginleştirilmiştir. Önceki programda asıl amaç genel müzik eğitimi vermek iken yeni program müzik eğitimi yoluyla kişisel gelişimin sağlanmasını amaçlamıştır. Yeni program öğrenciye müzik eğitiminin nasıl verildiğini irdelemekten ziyade öğrencinin müziksel etkinlikleri nasıl öğrenip uyguladığını kontrol altında tutmak ve öğrenciye bilgi oluşturup deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatı vermektedir. Bu yönüyle öğrenci merkezli bir program olup öğretme değil öğrenme merkezli bir programdır. Program içinde müzik öğretmenlerine yön gösterici nitelikte örnek etkinlikler sunulmuş ancak yine de seçim öğretmene bırakılmıştır. Müzik dersi temelde yaratıcılığa dayalı bir derstir ve etkinliklerin sadece belli örneklerle sınırlanmaması ve öğretmene sınırsız etkinlik imkanı sunması yönüyle program dersin amaçlarıyla örtüşmektedir. Önceki programda uygulanması en zor görünen etkinlikler ilköğretim birinci sınıftan itibaren başlayan nota eğitimi iken yeni programda nota eğitimi 4. sınıftan itibaren başlamıştır ve bu seviyeye kadar kulaktan şarkı eğitimi öngörülmüştür. Bu sayede ilköğretim öğrencileri müzik derslerinde teorik bilginin altında ezilmekten kurtulup dersleri “oyun, dans ve devinim” ekseninde sürdürebilecek ve özellikle ilçe ve taşralarda görülen müzik dersine karşı oluşmuş önyargının önüne geçilebilecektir. Hedeflenen kazanımlar belirli bir sıra içinde “sıralı kazanımlar” olarak verilse de ders işlenişi esnasında öğretmen tarafından gerek görüldükçe diğer kazanımlarla ilişkilendirilebilir ve sıralılık ilişkisi bozulmadığı sürece belli bir zaman kısıtlamasına gidilmeden uygulanabilir niteliktedir. Bu yönüyle program uzun zamandır hedeflenen “sarmal öğretim programı” modeline son derece uygun olup gerek görüldüğünde öğrenilen bilgilerin tekrarı ve genişletilmesi için büyük olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca kazanımlar eski programın uzantısı gibi görülse de yeniden düzenlenmiş ve öğrencilerin yaratıcılığı ön plana çıkarılmıştır. Program içinde öğrenme-öğretme yöntemleri olarak karşılıklı konuşma, görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi bir çok yeni yöntem öngörülmektedir. Bu yöntemler sayesinde öğrencilerin yaratıcılığı ve sorun çözme becerilerinin artırılmasının yanı sıra devinişsel olarak ta yoğun bir gelişim gözlenmesini sağlayacaktır. Programda ölçme ve değerlendirme süreci yalnızca öğretim etkinliklerinden sonra bilgiyi hatırlamak olarak değil de öğretim etkinlikleriyle bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanıp sürekli ölçümler halinde sunulmaktadır. Ayrıca programda alternatif ölçme araçları öngörülmektedir ancak bu öngörü diğer klasik ölçme araçlarının kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Önemli olan klasik ve alternatif değerlendirme ölçeklerinin birlikte uyum içinde ve fiziki imkanlar dahilinde doğru olarak kullanılabilmesidir. Ölçme yöntemleri ile de program yapılandırmacı yaklaşımı iyi derecede yansıtmıştır.

  Bütün bu yönleriyle yeni öğretim programı son derece modern ve yenilikçi olmasına karşın uygulamada yaşanılabilecek en büyük güçlükler yine fiziki imkansızlıklardan dolayı olacaktır. Tüm yurt genelinde direkt olarak uygulanılmasına başlanacak olan bu program hazırlanırken belli ki taşra şartları fazla göz önünde bulundurulmamıştır. Modern öğretim yöntemleri en fazla 16 kişilik sınıflarda, “u” biçiminde dizilmiş sıralarda ve her türlü teknolojik donanıma sahip okullarda uygulanmaya müsait olsa da ilçemiz şartlarında henüz tam anlamıyla donatılmış bir müzik sınıfının bile olmaması programın uygulanmasında güçlükler yaşanacağının bir göstergesidir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin son birkaç yıla kadar davranışçı yaklaşıma göre eğitim alması da programın uygulanması esnasında zorluklar çıkaracaktır.

  Bu düşüncelerden yola çıkılarak öncelikle sınıfların fiziki şartları düzenlenmelidir. Her okulda tam donanımlı bir müzik sınıfı oluşturulmalı (Bilgisyar,projeksiyon, seslendirme sistemi dizekli tahta, vb. ), başta piyano ve orff çalgıları olmak üzere enstrumanlar alınmalı ve program hazırlamakla görevlendirilmiş kurul ya da yetkin kişiler tarafından müzik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmelidir.

   Bunların yanı sıra programın uygulanmasında yaşanacak güçlükler  program henüz uygulamaya konulduğu için sağlıklı olarak değerlendirilememektedir. Programın başarısının gözlenmesi için belirli bir süre uygulanması ve alınan dönütlerin amaçlarla karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak bu süre sonunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecek olduğundan yukarda program genel hatlarıyla incelenmiş olsa da uygulanabilirliğine dair gerçek görüşler 2009-2010 öğretim yılı zümre toplantısında dile getirilecektir.

5) Müzik dersinin diğer kültür dersleri ile bütünlüğünü sağlamak amacıyla diğer zümre öğretmenleri ile yıl içinde sık sık görüş alış-verişi içinde bulunulacaktır.

6) Her öğrenci ders esnasında müzik defteri, müzik kitabı ve blok fülüt bulundurmak zorundadır.

7) Klasik öğretim yöntemlerinin yanı sıra (düz anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma vb.) yeni programda belirtildiği gibi görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi yeni öğretim tekniklerine yer verilecektir. Ayrıca programda belirtilen yeni ölçme araçları da fiziksel imkanlar dahilinde kullanılacaktır. Ölçme işlemleri notlandırılırken her dönem için iki tane ders içi performans notu ve bir performans ödevi notu verilecek ayrıca isteyen öğrencilere de yılda bir kere olmak üzere proje ödevi verilip notlandırılacaktır.

8) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının sağlık başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini dileriz.

Zümre Başkanı:                                                                  Zümre Üyesi:

Gülbahar KOÇ                                                                      Hakan ÇİÇEK

Müzik dersi Zümre toplantı gündemi

1)Açılış ve yoklama

2)Önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

3)Etkinliklerin değerlendirilmesi

4)Yeni müzik öğretim programının değerlendirilmesi

5)Diğer zümrelerle işbirliği yapılması

6)Ders araç gereçlerinin belirlenmesi

7)Yöntem ve teknikler

8)Dilek ve temenniler

9)Kapanış

GÖRÜŞME VE KARARLAR

 1) Zümre başkanı …………………….. ve zümre üyesi …………………. katılımı ile toplantıya başlanmıştır.

 2) Önceki yıl yapılan zümre toplantısında ihtiyaçların bildirilmesine rağmen sadece müzik derslikleri oluşturulmuş ve dizekli tahta, piyano, orff çalgıları gibi materyaller ilçe imkanları dahilinde sağlanamamıştır. Müzik dersliklerinin oluşturulması müzik dersindeki başarıyı artırsa da materyal ve enstruman eksiklikleri eğitim-öğretime olumsuz şekilde yansımıştır.

 3) 2007-2008 yılı boyunca yapılan tüm sanatsal etkinliklere öğrencilerin yoğun şekilde katılımı sağlanmıştır. Özellikle ilçemizde yapılan sanat şenlikleri dahilinde öğrencilerin güzel sanatlara olan ilgilerinde büyük artış gözlenmiş yinede sanat şenlikleri dahilinde müziksel etkinliklere yeterince yer ayrılmadığı gözlenmiştir.

 4) Öncelikle yeni öğretim programı 1968, 1984 ve 1994 yıllarında yürürlüğe giren önceki programların içerik ve yaklaşımları göz önünde bulundurularak hazırlansa da özellikle davranışçı kuramın etkisinden kurtulup yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Ders işlenişi yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeline göre giriş, sezdirme, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanma başlıkları altında gerçekleşmektedir. Bu açıdan program günümüz gereksinimlerini karşılayabilecek niteliktedir. Program modeli, planlandığı gibi programın genelinde tasarıyla örtüşmüş ve aynı bilimsel bir tutarlılık içerisinde ve anlayışla tasarıya uyarlanmıştır. Programın özel amaçları önceki programa göre sayıca azaltılmış ancak içerik olarak daha da zenginleştirilmiştir. Önceki programda asıl amaç genel müzik eğitimi vermek iken yeni program müzik eğitimi yoluyla kişisel gelişimin sağlanmasını amaçlamıştır. Yeni program öğrenciye müzik eğitiminin nasıl verildiğini irdelemekten ziyade öğrencinin müziksel etkinlikleri nasıl öğrenip uyguladığını kontrol altında tutmak ve öğrenciye bilgi oluşturup deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatı vermektedir. Bu yönüyle öğrenci merkezli bir program olup öğretme değil öğrenme merkezli bir programdır. Program içinde müzik öğretmenlerine yön gösterici nitelikte örnek etkinlikler sunulmuş ancak yine de seçim öğretmene bırakılmıştır. Müzik dersi temelde yaratıcılığa dayalı bir derstir ve etkinliklerin sadece belli örneklerle sınırlanmaması ve öğretmene sınırsız etkinlik imkanı sunması yönüyle program dersin amaçlarıyla örtüşmektedir. Önceki programda uygulanması en zor görünen etkinlikler ilköğretim birinci sınıftan itibaren başlayan nota eğitimi iken yeni programda nota eğitimi 4. sınıftan itibaren başlamıştır ve bu seviyeye kadar kulaktan şarkı eğitimi öngörülmüştür. Bu sayede ilköğretim öğrencileri müzik derslerinde teorik bilginin altında ezilmekten kurtulup dersleri “oyun, dans ve devinim” ekseninde sürdürebilecek ve özellikle ilçe ve taşralarda görülen müzik dersine karşı oluşmuş önyargının önüne geçilebilecektir. Hedeflenen kazanımlar belirli bir sıra içinde “sıralı kazanımlar” olarak verilse de ders işlenişi esnasında öğretmen tarafından gerek görüldükçe diğer kazanımlarla ilişkilendirilebilir ve sıralılık ilişkisi bozulmadığı sürece belli bir zaman kısıtlamasına gidilmeden uygulanabilir niteliktedir. Bu yönüyle program uzun zamandır hedeflenen “sarmal öğretim programı” modeline son derece uygun olup gerek görüldüğünde öğrenilen bilgilerin tekrarı ve genişletilmesi için büyük olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca kazanımlar eski programın uzantısı gibi görülse de yeniden düzenlenmiş ve öğrencilerin yaratıcılığı ön plana çıkarılmıştır. Program içinde öğrenme-öğretme yöntemleri olarak karşılıklı konuşma, görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi bir çok yeni yöntem öngörülmektedir. Bu yöntemler sayesinde öğrencilerin yaratıcılığı ve sorun çözme becerilerinin artırılmasının yanı sıra devinişsel olarak ta yoğun bir gelişim gözlenmesini sağlayacaktır. Programda ölçme ve değerlendirme süreci yalnızca öğretim etkinliklerinden sonra bilgiyi hatırlamak olarak değil de öğretim etkinlikleriyle bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanıp sürekli ölçümler halinde sunulmaktadır. Ayrıca programda alternatif ölçme araçları öngörülmektedir ancak bu öngörü diğer klasik ölçme araçlarının kullanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Önemli olan klasik ve alternatif değerlendirme ölçeklerinin birlikte uyum içinde ve fiziki imkanlar dahilinde doğru olarak kullanılabilmesidir. Ölçme yöntemleri ile de program yapılandırmacı yaklaşımı iyi derecede yansıtmıştır. 

Bütün bu yönleriyle yeni öğretim programı son derece modern ve yenilikçi olmasına karşın uygulamada yaşanılabilecek en büyük güçlükler yine fiziki imkânsızlıklardan dolayı olacaktır. Tüm yurt genelinde direkt olarak uygulanılmasına başlanacak olan bu program hazırlanırken belli ki taşra şartları fazla göz önünde bulundurulmamıştır. Modern öğretim yöntemleri en fazla 16 kişilik sınıflarda, “u” biçiminde dizilmiş sıralarda ve her türlü teknolojik donanıma sahip okullarda uygulanmaya müsait olsa da ilçemiz şartlarında henüz tam anlamıyla donatılmış bir müzik sınıfının bile olmaması programın uygulanmasında güçlükler yaşanacağının bir göstergesidir. Ayrıca müzik öğretmenlerinin son birkaç yıla kadar davranışçı yaklaşıma göre eğitim alması da programın uygulanması esnasında zorluklar çıkaracaktır. 

Bu düşüncelerden yola çıkılarak öncelikle sınıfların fiziki şartları düzenlenmelidir. Her okulda tam donanımlı bir müzik sınıfı oluşturulmalı (Bilgisyar,projeksiyon, seslendirme sistemi dizekli tahta, vb. ), başta piyano ve orff çalgıları olmak üzere enstrumanlar alınmalı ve program hazırlamakla görevlendirilmiş kurul ya da yetkin kişiler tarafından müzik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmelidir. 

   Bunların yanı sıra programın uygulanmasında yaşanacak güçlükler program henüz uygulamaya konulduğu için sağlıklı olarak değerlendirilememektedir. Programın başarısının gözlenmesi için belirli bir süre uygulanması ve alınan dönütlerin amaçlarla karşılaştırılması gerekmektedir. Ancak bu süre sonunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilecek olduğundan yukarda program genel hatlarıyla incelenmiş olsa da uygulanabilirliğine dair gerçek görüşler 2009-2010 öğretim yılı zümre toplantısında dile getirilecektir.

 5) Müzik dersinin diğer kültür dersleri ile bütünlüğünü sağlamak amacıyla diğer zümre öğretmenleri ile yıl içinde sık sık görüş alış-verişi içinde bulunulacaktır.

 6) Her öğrenci ders esnasında müzik defteri, müzik kitabı ve blok fülüt bulundurmak zorundadır.

 7) Klasik öğretim yöntemlerinin yanı sıra (düz anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma vb.) yeni programda belirtildiği gibi görüşme, araştırma-inceleme, sunma-alma, bulma-keşfetme, yaratma-üretme, yaşam öyküleme, paylaşma, tasarlama-gerçekleştirme, yapma-yaşatma gibi yeni öğretim tekniklerine yer verilecektir. Ayrıca programda belirtilen yeni ölçme araçları da fiziksel imkanlar dahilinde kullanılacaktır. Ölçme işlemleri notlandırılırken her dönem için iki tane ders içi performans notu ve bir performans ödevi notu verilecek ayrıca isteyen öğrencilere de yılda bir kere olmak üzere proje ödevi verilip notlandırılacaktır.

 8) 2008-2009 eğitim-öğretim yılının sağlık başarı ve mutluluk içerisinde geçmesini dileriz.

Zümre Başkanı:                                     Zümre Üyes

………………….                                           ………………………   


…………… İlçesi

.. Nolu eğitim bölgesi

2012 -2013 öğretim yılı 1. Dönem

Teknoloji tasarım

Zümre başkanları toplantı gündemi

TOPLANTI TARİHİ : 10 EYLÜL 2012

TOPLANTI SAATİ : 13.00

TOPLANTI YERİ : ………………………… İLKÖĞRETİM OKUL

SINIF: TEKNOLOJİ TASARIMI

G Ü N D E M

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Yoklama ve toplantı yazmanının seçimi

4- Yeni eğitim sistemi ile ilgili Milli Eğitim Temel Kanunun ilgili maddelerinin okunması.

5- Yeni öğretim yılı ile ilgili zümre başkanlarının düşüncelerinin alınması.

6- Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarının incelenmesi.

7- Eğitim öğretim çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar. Serbest

Etkinlikler derslerinin 25. Eğitim bölgesinde uygulaması ile ilgili deneyimlerin paylaşılması.

Örnek çalışmaların uygulanmasında birliktelik sağlamak amacıyla, yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

8- Başarının artırılması için bölgemizde yapılması gereken çalışmalar, araç, gereç, kaynak ve deneyimlerin paylaşımı

9- Ölçme değerlendirme çalışmaları, ölçme değerlendirme çalışmalarında birlik sağlanması.

10- İlçe genelinde ve eğitim bölgesinde ortak değerlendirme çalışmalarının yapılması. Eğitim

bölgemizde başarı düzeyini İstanbul ve Türkiye düzeyinde örnek olabilecek düzeye ulaştırmak için ortak projelerin hazırlanıp uygulanması.

11- Okul, aile ve öğretmen işbirliğinin eğitim üzerindeki etkileri ve başarılı örneklerin paylaşımı.

12- Sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin karşılıklı değişimi, ortak çalışmalar yapılması.

13- Kulüp çalışmaları ve öğrencilerin gelişimine katkıları, gezi gözlem, öğretim teknikleri deneyimlerinin paylaşımı bu konuda internetin yaygın kullanımı.

14- İstanbul dersi hakkında bilgi alışverişinin yapılması.

15- Dilek ve temenniler

16- Kapanış.


 

2017 – 2018 eğitim-öğretim yılı 

……………………………. anadolu lisesi

Beden eğitimi ve spor dersi zümre öğretmenleri

Ekim ayı toplantı tutanağıdır.

 

Toplantı no               : 2

Toplantı tarihi          : …./10/2017

Toplantı saati           .: 12.30

Toplantı yeri             : …………..

Toplantıya katılanlar          :  ……………….  -   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

                                                 …………………  - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

                                                ………………….-    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Ders müfredatlarının gözden geçirilmesi ve diğer öğrenme etkinlikleri.
 3. Uygulama süreci ve Ekim ayı faaliyetleri
 4. Performans ödevleri
 5. Okul takımlarının durumu
 6. Dilek ve temenniler.

 

1. Ekim ayı Beden Eğitimi ve Spor dersi zümre toplantısı zümre başkanı ……………. başkanlığında Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretmenleri …………… ve ……………. ile toplanmış, eksik olmadığı tespit edilmiştir.

 

2. Beden Eğitimi ve Spor ders müfredatının gözden geçirildiği ve uygulama da herhangi bir sorun olmadığı belirtilmiştir.

3. Uygulama sürecinde öğrencilerin derslere eşofman ve spor ayakkabısı ile geldikleri gözlenmiştir. Öğrencilerim Bedensel Uygunluk testleri yapılmış olup 15 Ekim tarihine kadar e-okul sistemine işlenmiştir. Sınıflar arası güz futbol turnuvası başlatılmıştır. Cumhuriyet kupası hentbol, tekvando ve kros branşlarında katılım sağlanmış olup hentbol kız branşında il 1.liği, hentbol erkek branşında il 3.lüğü , tekvando 55 kg da il 1. liği ve il 2. liği ,Cumhuriyet koşusu kızlar 3000 m il 2. liği , erkekler 5000 m il 4. lüğü kupa ve madalyaları kazanılmıştır.

 

4. Performans görevleri dersin amaçları doğrultusunda sene başı zümre toplantısında alınan kararlar doğrultusunda verileceği ifade edildi.

5. Okul Sporlarına katılacak takımlar kız voleybol, erkek masa tenisi, kız ve erkek hentbol, erkek halter, kız ve erkek atletizm , , kız ve erkek kros , , kız ve erkek dart , , kız ve erkek bocce , kız badminton ve tekvando  branşlarında oluşturulmuştur.

 

6. Başarı dilekleriyle Ekim ayı zümre toplantısı sona ermiştir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğret.         Beden Eğitimi ve Spor Öğret.        Beden Eğitimi ve Spor Öğret.

                                                                                                      

U Y G U N D U R

/11/2017

…………..

Okul Müdürü

Devamı için

BAYRAMPAŞA HEM

2015 – 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

1. KADEME OKUMA – YAZMA KURSU ZÜMRE ÖĞRETMENLER

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No: 1

Toplantı Tarihi: 13 / 10 /2015

Toplantı Yeri: Öğretmenler odası

Toplantı Saati 12:30

       2015 - 2016 Eğitim / Öğretim Bayrampaşa Hem 1. Kademe Okuma - Yazma Kursu Zümre Öğretmenler Toplantısı;  ........................  başkanlığında 13.10.2015 tarihinde Öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddeleri ile yapıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış

2- Kurs programının incelenmesi

3-  Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları

4- Kurs öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi

5- Kurs planlarda birlik beraberliğin sağlanması için sürelerinin belirlenmesi 

6- Kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

7- İyi dilek ve temenniler

                                                                         

                                          

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Bayram Paşa HEM 1. Kademe Okuma Yazma kursu öğretmenleri öğretmenler odasında toplandı. Kursun başarılı olması dileğinde bulunarak toplantıya başlandı.

2.Kurs planı incelenerek velilerin düzeylerine uygun işlenişin tespit edilmesi ve bunların uygulanması, velilerle birebir ilgilenilerek okuma- yazma becerisinin daha etkili gerçekleşmesi gerektiği kararlaştırıldı.

3........................ uygulama da karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında (okuma, yazma ve telaffuz) birebir yardımlaşarak ve bireysel farklılıklara uygun yöntemlerin seçiminin daha uygun olacağını ifade etti.

4. ........................ Kurs öğrencilerinin çoğunun ev hanımı ve çalışan veliler olması nedeniyle planlamanın buna uygun yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusu kararlaştırıldı.

5.Kurs programı incelendi, programa uygun olacak şekilde planlama yapılarak kursa hazır olarak başlanılmasının ve kursun planlara uygun olacak şekilde sürenin dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğu ........................ Tarafından söylendi.

 6.Derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler;

                       —Öğrencilerin dik temel yazıyı güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için kursun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiği,

                       — Türkçe derslerinde bireysel düzeylere dikkat etme.        

                       —Yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması gerektiğini, kullanılan yöntem ve tekniklerde veli katılımına sıklıkla yer verilmesi gerektiği,

                       —Matematik derslerini uygulamada ağırlıklı olarak oyunlaştırılarak işlenmesinin daha kalıcı olacağı kararlaştırıldı.

7.İyi dilek temennileri ile toplantı sona erdirildi.

........................

Sınıf Öğretmeni

                                                                               ……/…../…….

                                                                                          Müd.Yrd.

………………………..

Müdür

                                                                               ……/…../…….


……………………………….. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü

201..-201…. eğitim öğretim yılı bilgisayar kullanımı kursu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

Toplantı yeri : …………………..

Toplantı tarihi : …../…../201..

Toplantı saati : ….:…..

 Toplantıya katılanlar : ……………………………………. , ………………………………..……..

Gündem maddeleri:

1) Açılış ve yoklama

2) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Yaygın Eğitim kapsam, amaç ve görevler okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması

3) Öğretim programlarında yer alması gereken önemli gün ve haftaların kurs planına aktarılması.

4) Bilişim Teknolojileri alanı, Bilgisayar Kullanımı modüler programının incelenmesi

5) Bilgisayar Kullanımı modüler programının günlük ve haftalık ders saatlerinin görüşülmesi

6) Kursta uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

7) Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi

8) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,

9) Dilek ve temenniler.

Gündem maddelerinin görüşülmesi

1) Açılış yapıldı. Zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü. Zümre başkanlığına B.T. öğretmeni …………………………, yazmanlığa …………….. Seçildi. Zümre başkanı 2014- 2015 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Yetişkin eğitimini örgün eğitim kurumlarından çok farklı olduğu bu nedenle etkili iletişimin çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle yersiz kursiyer- öğretmen ilişkilerinin olmaması için karşılıklı sevgi, saygının şart olduğunu ifade etti. 2) Bütün eğitim faaliyetlerinin temel amacı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen amaçlara ulaşmaktır. Hazırlayacağımız kursun konusunun amaçları müfredatın amaçlarına, müfredatın amaçları da Milli Eğitim Temel Kanunu Yaygın Eğitimin amaçlarına hedef olacak şekilde düzenlenmelidir. Milli Eğitim Temel Kanunu Yaygın Eğitimin genel amaçları ……………………………. tarafından okundu.

Yaygın Eğitim

I – Kapsam, amaç ve görevler:

Madde 40 – Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,

1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,

3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,

 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,

5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, 6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,

7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak,

8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

II – Kuruluş:

Madde 41 – Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır.

III – Koordinasyon: Madde

42 – Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır. Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir.

 3) Sosyal etkinlik Yönetmeliğindeki önemli gün ve haftalardan uygun görülenlerin kurs planına alınması kararlaştırıldı.

4)Zümre başkanı kursun müfredat programının zümrece hazırlanması gerektiğini ifade etti. Birlikte müfredat programı aşağıdaki şekilde hazırlandı. Müfredat konularının saatlere dağılımını ………………………………..  yaptı. Oy birliğiyle kabul edildi. Bilişim Teknolojileri Alanı, Bilgisayar Kullanımı Modül programı yeterlilik ve modül tablosu Zümre öğretmenlerince incelendi. Programının yeterliliklerinin ve modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

Programının toplam 6 modülünün bulunduğu görüldü. Programın 6 Modülünün süresinin yeterli olduğu görülmüştür.

Kurs planının buna göre planlanması kararlaştırıldı.

5. Kursun hafta içi her gün 08:45-12:00 / 13:00-16:15 / 17:30-20:45 saatleri arasında, hafta sonu 08:45-12:00 / 13:00-16:15 saatleri arasında; hafta içi günlük toplam 4’er Ders saati üzerinden olmak üzere haftada 20 ders saati; hafta sonu günlük toplam 5’er Ders saati üzerinden olmak üzere haftada 10 ders saati olarak planlamasına karar verildi. Resmi tatil günlerinde ders yapılmayacaktır. 6.Uygulanacak yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

 - Modüller öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

 - Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

- Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

- Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır.

 - Bireylere araştırmaya yönelik ödev ve projeler verilecektir.

- Bireyler kendi kendilerini değerlendirmesi sağlayacak.

Ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım drama sunu proje hazırlama araştırma ödev vb. öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

- Sistemde modül kitapçıkları yayınlanmadığında Bilişim Teknolojisi alanına ait modüllerin bulunduğu megeb modül bankası taranacaktır ve edinilen yeni bilgiler kursiyerlerle paylaşılacaktır.

7. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi:

Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına dair yönetmeliğin 16. ve 17. Maddeleriyle ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesinden yararlanılır.

8. Diğer zümre öğretmenlerine bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bilgiler aktarılacak ve yardımcı olunacaktır.

9. Serkan ZEYBE……………………………..K ;2014-2015 öğretim yılının tüm öğretmen ve kursiyerler için başarılı ve hayırlı olması dileklerini bildirerek söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

……………………………………………                    …………………………………………………..

B.T. Öğretmeni                                                               Usta Öğretici

……………………………………….

HEM Müdürü


…………………………. Halk eğitimi merkezi ve akşam sanat okulu müdürlüğü el sanatları teknolojisi alanı halı dokuma kursu zümre öğretmenleri toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi : 01.10.2014

Toplantı Yeri :………………….. Halk Eğitimi Merkezi ve ASO müdürlüğü

Toplantı Saati : 14:00

Toplantıya Katılanlar : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 GÜNDEM MADDELERİ :

1. Açılış ve Yoklama.

2. El Sanatları Teknolojisi Alanı, Halı Dokuma Modüler Programının incelenmesi.

3. Halı Dokuma Modüler Programın haftalık ders saatinin belirlenmesi.

4. Halı Dokuma Modüler Programının başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.

5. Kursta Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

6. İşlenecek Atatürkçülük konularının belirlenmesi.

7. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.

8. Dilek ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Açılış yapıldı, zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

2. El Sanatları Teknolojisi Alanı, Halı Dokuma Modüler Programı ………………………………. tarafından okundu ve Zümre Öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

Programın toplam 5 modülünün bulunduğu görüldü. 2,3 ve 4. Modüllerin kurs planı 64 saat üzerinden 5. Modülün kurs planı ise 96 saat üzerinden yapılacak olup toplam kurs süresi 320 saatte sabit bırakılmıştır.

3. Kursun hafta içi her gün 10:00-14:20 saatleri arasında günlük toplam 4 ders saati üzerinden ve haftada 20 ders saati olarak planlanmasına karar verilmiştir. 4. Kurs haftalık 20 saatten (320/20) =16 hafta olacaktır. Dönem Tatilde ders yapılmayacaktır. Bu durumda 13 Aralık 2014 da başlayacak olan kursumuz çalışma takvimine göre 22 Nisan 2014 tarihinde sona erecektir. Kurs planı 13 Aralık 2014-22 Nisan 2015 tarihleri arasındaki hafta içi çalışma günlerini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

5. Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir. -Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. -Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir. -Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir. -Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır, -Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir. -Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır. -Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. -Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir. -Modül Kitapçığı yayınlanmayan modüller için tüm zümre öğretmenleri iş birliği yapacak ve dersleri ortaklaşa hazırladıkları günlük planlar doğrultusunda işleyeceklerdir. 3,4 ve 5. modüllerin modül kitapçıkları yayınlanmadığından 11.12.2014 tarihinde Halk eğitim Merkezinde toplanılmasına ve 3.4 ve 5. modüllerin Modül Bilgi sayfalarının incelenerek işlenecek konuların günlük planlarının ortaklaşa yapılmasına karar verildi.

6. Atatürkçülük konularının 2504 ve sayılı Tebliğler dergileri uyarınca derslerde yeri ve zamanı geldikçe işlenmesinin gerektiği belirtildi. Atatürkçülük konuları ve belirli gün ve haftalarda konuyla ilgili imkan buldukça aşağıdaki konularda mültivizyon gösterisi yapılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Kurs planının Atatürkçülük kısmında 2. haftada ‘Laiklik İlkesine’4. hafta ise ‘Atatürk’ün Sanata verdiği Önem’ konularına yer verilmesine karar verildi. 11. Haftada İstiklal Marşının Kabulü hakkında bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

7. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

-Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

-Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

-Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

1. Modülde sadece teorik sınav yapılacak. Diğer Modül sonlarında ise uygulama sınavı yapılacaktır. (Kazanılan yeterlilikler, beceri ve tavırlar ve uygulamadaki başarısı uygulama notu olarak verilecektir.)

-Ölçme sonuçları program sonunda genel olarak değerlendirilerek rapor halinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilecektir.

8.Kurum müdür yardımcısı ……………………………. ’nin başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

 ……………………….               ………………………

       Zümre Öğrt.                                   Zümre Öğrt.

../…/.201..

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü


 

……………………………………….. Halk eğitim merkezi

Yabancı dil bölümü yabancılara Türkçe eğitimi a1 kursu zümre öğretmenleri toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi                   : ../../201..

Toplantı Yeri                      : ……………………………. Halk Eğitim Merkezi

Toplantı Saati                    : 10:30

Toplantıya Katılanlar      : ……………………………………….. , …………………………………

GÜNDEM MADDELERİ:

1-      Açılış Yoklama.

2-      Kursunun modüllerinin belirlenmesi.

3-      Derslerin başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesi.

4-      Kursun başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.

5-      Kursta uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

6-      Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.

7-      Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,

8-      Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-      Açılış yapıldı, zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

2-      Kursun programı …………………………… tarafından okundu ve Zümre öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1

Günlük Hayatta İletişim Konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Günlük Hayatta İletişim

40/24

2

Aile İlişkileri ve Çevre Konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Aile İlişkileri ve Çevre 40/24
3

Alışkanlıklar ve Tercihler Konularında dinlemek ,konuşmak, okumak ve yazmak

Alışkanlıklar ve Tercihler 40/24
4

Yiyecekler ve İçecekler Konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Yiyecekler ve İçecekler 40/24
5

Geleceği planlama, geçmişi anlatma Konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Geleceği Planlama, Geçmişi Anlatma

40/32
TOPLAM 200/128

Programın toplam 5 modülünün bulunduğu görüldü. kurs planı ise 128 saat üzerinden yapılacak olup toplam kurs süresi 128 saatte sabit bırakılmıştır.

3-      Kurs Hafta içi   09:00-12:25 saatleri arasında 1’er saat olarak, hafta da 5 saat olarak hesaplandı. Kurslar ……………………………………………………….. okulunda verilecektir.

4-      Kurs haftalık 5 saatten (128/5=26) Hafta olarak hesaplandı. Kurs Planı 16.11.2015 – 27.05.2016 tarihleri arasında olacaktır.

5-      Uygulanacak Yöntem ve Tekniklerin aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

-          Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-          Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-          Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-          Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-          Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-          Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-          Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, yerinde uygulama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-          Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

-          Modül Kitapçığı yayınlanmayan modüller için zümre öğretmeni dersleri hazırladığı günlük planlar doğrultusunda işleyecektir. 

6-      Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir. Sınavlar uygulama yapılacaktır ve notla değerlendirilecek. Notlar e-yaygin.meb.gov.tr adresindeki Sisteme girilecektir.

-Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

7-      Zümremiz alanına giren derslere ait Atatürkçülük konuları 2457 ve 2504 sayılı Tebliğler Dergilerine göre  yıllık planlarda gösterildiği  üzere  derslerde işlenecektir.

8-      Kurum müdür yardımcısı ……………………………………. başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

…………………………….

Ders Öğretmeni

……………………………

Müdür YRD.

UYGUNDUR

../.. /………………

…………………………………………


…………………… halk eğitimi merkezi

Arapça kursu

zümre öğretmenlerİ toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi                     :12.02.2014

Toplantı Yeri                        :  Halk Eğitimi Merkezi

Toplantı Saati                       : 09:00

Toplantıya Katılanlar          : ……………………., …………………..

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Arapça Modüler Programının incelenmesi.
 3. Arapça Modüler Programın haftalık ders saatinin belirlenmesi.
 4. Arapça Modüler Programının başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.
 5. Kursta Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
 6. İşlenecek Atatürkçülük konularının belirlenmesi.
 7. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.
 8. Dilek ve Temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 1.Açılış yapıldı, zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

   2.   Arapça Modüler Programı ……………………….. tarafından okundu ve Zümre Öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

                           YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1

Günlük Hayatta İletişim

Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve

yazmak

Günlük Hayatta İletişim 40/16
2

Aile İlişkileri ve Çevre Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve

yazmak

Aile İlişkileri ve Çevre 40/24
3

Alışkanlıklar ve Tercihler

Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve

yazmak

Alışkanlıklar ve Tercihler 40/24
4

Yiyecekler ve İçecekler

Konularında

dinlemek,konuşmak,okumak ve

yazmak

Yiyecekler ve İçecekler 40/24
5

geleceği planlama, geçmişi

anlatma Konularında dinlemek,

konuşmak, okumak ve yazmak

Geleceği Planlama,

Geçmişi Anlatma

40/32
TOPLAM: 7 200/120

Programın toplam 5 modülünün bulunduğu görüldü. 2,3.,4,  Modüllerin 24 saat  1. Modül ise 16 saat olduğu görüldü  kurs planı ise 120 saat üzerinden yapılacak olup toplam kurs süresi 120 saatte sabit bırakılmıştır.

3. Kursun hafta içi Pazartesi,Çarşamba  09:00-12:00 saatleri arasında günlük toplam 4 ders saati üzerinden ve haftada 8 ders saati olarak planlanmasına karar verilmiştir.

 

4. Kurs haftalık 8 saatten (120/8) =15  hafta olacaktır. 17.02. 2014 de başlayacak olan kursumuz çalışma takvimine göre 04.06.2014  tarihinde sona erecektir.

 

5. Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

-Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

6. Atatürkçülük konularının 2504 ve sayılı Tebliğler dergileri uyarınca derslerde yeri ve zamanı geldikçe işlenmesinin gerektiği belirtildi. Atatürkçülük konuları ve belirli gün ve haftalarda konuyla ilgili imkan buldukça aşağıdaki konularda mültivizyon gösterisi yapılmasına karar verilmiştir.

Atatürk’ün İlke ve İnkılâpları
Atatürk’ün sanata verdiği önem

Ayrıca Kurs planının Atatürkçülük kısmında 2. haftada ‘Laiklik İlkesine

4. hafta ise ‘Atatürk’ün Sanata verdiği Önem’ konularına yer verilmesine karar verildi.

7. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

-Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

-Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

-Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

1.,3.,5. Modüllerde  sadece teorik sınav yapılacaktır .

-Ölçme sonuçları program sonunda genel olarak değerlendirilerek rapor halinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilecektir.

8.Kurum müdür yardımcısı ………………………………… başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

 Müdür Yrd. Zümre Öğrt.                                                                 Zümre Öğrt.

                 

                                                           12.02.2014

    ……………………

                                         Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 


 

........................ halk eğitimi merkezi

yabancı dil alanı arapça kursu

 zümre öğretmenlerİ toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi                     : ……………………….

Toplantı Yeri                        : ........................ Halk Eğitimi Merkezi

Toplantı Saati                       : 14:00

Toplantıya Katılanlar          : ……………………

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Yabancı Dil Alanı Modüler Programının incelenmesi.
 3. Arapça Modüler Programın haftalık ders saatinin belirlenmesi.
 4. Arapça Modüler Programının başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.
 5. Kursta Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
 6. İşlenecek Atatürkçülük konularının belirlenmesi.
 7. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.
 8. Dilek ve Temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. 1.Açılış yapıldı, Zümre Öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

   2.   Yabancı Dil  Alanı, Arapça Modüler Programı ………….  tarafından okundu ve Zümre Öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

                           YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Günlük hayatta iletişim konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Hayat ve Olaylar

40/24
2 Deneyimler konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

 Deneyimler

40/24
3 Giyim ve moda konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Giyim ve Moda

40/24
4 Sağlık ve beslenme konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Sağlık ve Beslenme

40/24
5 Doğa çevre ve kurallar konusunda dinlemek, konuşmak okumak ve yazmak

 Doğa Çevre ve               Kurallar

40/32
6

Bilim Sanat ve Teknoloji konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Bilim Sanat ve Teknoloji

40/32
Toplam 240/160

Proğramın 6  modülünün bulunduğu görüldü.(6)modülünün süresinin yeterli olduğu tespit edildi.

3. Kursun hafta içi  iki gün  12:30-15:45 saatleri arasında günlük toplam 4 ders saati üzerinden ve haftada 8  ders saati olarak planlanmasına karar verilmiştir.

 

4. Kurs haftalık 8 saatten (160/8) =20 hafta olacaktır. 15 Tatilde ders yapılacaktır. Bu durumda 5 KASIM  2013 de  başlayacak olan kursumuz çalışma takvimine göre 20 MART  2014  tarihinde sona erecektir. Kurs planı 05 KASIM  2013-20 MART 2014 tarihleri arasında hafta içi SALI  ve PERŞEMBE  çalışma günlerini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 

5. Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

-Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

6. Atatürkçülük konularının 2504 ve sayılı Tebliğler dergileri uyarınca derslerde yeri ve zamanı geldikçe işlenmesinin gerektiği belirtildi. Atatürkçülük konuları ve belirli gün ve haftalarda konuyla ilgili imkan buldukça aşağıdaki konularda mültivizyon gösterisi yapılmasına karar verilmiştir.

Türkçe dersi metin inceleme ünitesinde İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi(İlkokul çıkışlılar için)
Türkçe derslerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinden yararlanılması (İlköğretim çıkışlılar için)
Atatürk’ün hayatı
Atatürk’ün Yurt ve Bayrak Sevgisi
Atatürk’ün İlke ve İnkılâpları
Atatürk’ün kişisel özellikleri ve çeşitli yönleri
Atatürkçü düşünce sisteminin diğer düşünce sistemleriyle mukayesesi
T.C. Anayasası
Atatürk’ün sanata verdiği önem
Atatürk’ün çocuk sevgisi
Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmalar

Ayrıca Kurs planının Atatürkçülük kısmında 2. haftada ‘Laiklik İlkesine’4. hafta ise ‘Atatürk’ün Sanata verdiği Önem’ konularına yer verilmesine karar verildi. 11. Haftada İstiklal Marşının Kabulu hakkında bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

7. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

-Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

-Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

-Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

Modüllerde sözlü sınav yapılacaktır. Son Modülde  ise uygulama(yazılı) sınav yapılacaktır. (Kazanılan yeterlilikler, beceri ve tavırlar ve uygulamadaki başarısı uygulama notu olarak verilecektir.)

-Ölçme sonuçları program sonunda genel olarak değerlendirilerek rapor halinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilecektir.

8.Kurum müdür yardımcısı ……………………………….. başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

  ………………….                                                                               ……………………..

 Müdür Yrd.                                                                                           Zümre Öğrt.

                                                          

……………………………

                                        ........................Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

.............................. halk eğitimi merkezi

ney EĞİTİMİ ALANI

ney KURSU zümre öğretmenlerİ toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi                     : ..../..../.2015

Toplantı Yeri                        :.............................. Halk Eğitim Merkezi

Toplantı Saati                       :          

Toplantıya Katılanlar          :……………………….   -        …………………

                                                    (Müdür Yrd.)                     (kurs öğretmeni)

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Ney Eğitimi Programının incelenmesi.
 3. Ney Eğitimi Programın haftalık ders saatinin belirlenmesi.
 4. Ney Eğitimi Programının başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.
 5. Kursta Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
 6. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.
 7. Dilek ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 1.Açılış yapıldı, zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

   2. Ney Eğitimi Alanı Programı ………………….. tarafından okundu ve Zümre Öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Ney de Oturuş ve Tutuş Tekniği Uygulamak Ney’i Tutabilmek ve Oturuş Düzeni 5/5
2 Ses Çıkartabilmek Ney’i Üflemek 5/5
3 Ney Üzerinde Pozisyon ve Ses çalışmaları yapmak Ney Üzerinde Nota Sistemi 5/5
4 Ney Üzerinde Notaları Tanıyabilmek Ney Üzerinde Nota Üfleyebilmek 5/5
5 Ney ile Geçilmesi Gereken Eserler Hakkında Bilgi Vermek Eserleri Tanımak ve Üflemek 5/5
6 Eserlere Başlamak Segah Peşrev 5/5
7 Atatürk’ün Görüş ve Bilgisini Öğrenmek Atatürk’ün Mûsikiye Bakışı 5/5
8 Atatürk Hakkında Araştırmalar Yapmak Atatürk’ün Müzik İçin Yaptıkları 5/5
9 Eseri Tanımak Segah Makamı 5/5
10 Müzik Tarihini Öğretmek Mûsiki Tarihi 5/5
11 Sonrari Esere Başlamak Saba Peşrev 5/5
12 Makamı Tanıtmak Saba Makamı 5/5
13 Farklı Esere Geçmek Acem Aşiran Peşrev 5/5
14 Makamı Tanıtmak Acem Aşiran Makamı 5/5
15 Eserleri Çeşitlendirmek Hicaz Peşrev 5/5
16 Makam Çakkında Çilgi Vermek Hicaz Makamı 5/5
17 Makamları Kavramak Geçilen Makamları Tarihi Araştırma 5/5
18 Soru ve Ödevler ile Öğrencileri Sınamak Öğrencileri Sınama 5/5
19 Eksik Yönleri Bulmak Eksik Giderme 5/5
20 Eser Geçmek Hüzzam Peşrev 5/5
21 Makamı Tanıtmak Hüzzam Makamı 5/5
22 Farklı Esere Geçmek Mahur Peşrev 5/5
23 ............................. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ ..................
24 Bilgileri Hatırlatmak Tatil dönüşü ders tekrarı 5/5
25 Ayinlere Giriş Yapmak Mevlevi Ayinleri 5/5
26 Ayinleri Öğretmek Mevlevi Ayinleri 5/5
27 Ayin İcrasına Başlamak Mevlevi Ayini İcrası 5/5
28 Ayin Geçmek Suzidilara Ayin-i 5/5
29 Ayini Öğrernmek Suzidilara Ayin-i Makamı 5/5
30 Farklı Ayine Geçmek

Nihavend Ayin-i Şerifi

5/5
31 Makamını Öğrenmek Nihavend Makamı 5/5
32 Ayinleri Çeşitlendirmek Rast Ayin-i Şerifi 5/5
33 .................................... KURBAN BAYRAMI TATİLİ ..........................
34 Neyin Bozulmasını Önlemek Ney Bakımı 5/5
35 Bakımları Öğrenmek Ney Bakım Çeşitleri ve Zamanı 5/5
36 Ders Tatideyken Çalışmak Tatil Zamında Çalışma Yöntemi 5/5
37 Eser Geçmek Muhayyer Kürdi Makamı 5/5
38 Makamını Öğrenmek Muhayyer Makamı 5/5
39 Farklı Esere Geçmek Beyati Peşrev 5/5
40 Makamını Öğrenmek Beyati Makamı 5/5
41 Genel Tekrar Yapılan Bütün Derslerin Genel Tekrarı 5/5
42 Öğrenciyi Test Etmek Öğrencilerin Bilgisini Sınama 5/5
43 Tekrarlamak Bilgilerin Kalıcılığı 5/5
44 Yapılışı Hakkında Bilgi Vermek Ney Yapımı 5/5
45 Öğretme Usülü İle Kalıcılığı Sağlamak Öğrenme ve Öğretme 5/5
46 Belge Vermek Eğitim Sürüci Sonu Başarı Belgesi Verilmesi 5/5
TOPLAM 424

3. Kursun hafta sonu Cumartesi-Pazar 09:00 /13:00. Toplam 5’er ders saati olarak planlanmasına karar verilmiştir.

 

4. Kurs haftalık 10 saatten =46 hafta olacaktır. Bu durumda 14.02.2015 de başlayacak olan kursumuz çalışma takvimine göre 27.12.2015 tarihinde sona erecektir.

 

5. Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

-Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

6. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

-Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

-Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

-Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tüm modül sonlarında uygulama sınavı yapılacaktır.(Kazanılan yeterlilikler, beceri ve tavırlar ve uygulamadaki başarısı uygulama notu olarak verilecektir.)

-Ölçme sonuçları program sonunda genel olarak değerlendirilerek rapor halinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilecektir.

8. Kurum müdür yardımcısı ……………………………… başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

     Müdür Yrd.                                                                                           Zümre Öğrt.

.../.../2015

………………………………..

.............................. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

Devamı için

Ayrıca http://bizimokulumuz.xyz/index.php/component/remository/Evrak-dokuman-belge/orderby,2/page,1/?Itemid=0

50 SORUDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

1.SORU: Özel eğitim gerektiren bireylerin okul öncesi eğitimi zorunlu mudur?

CEVAP : (37-66) ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 29)

2-SORU:Özel eğitim gerektiren bireylerin okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtları nasıl yapılacaktır? Okul öncesinde sınıflarda Kaynaştırmalı öğrencisi  sayısı en fazla  ne kadar olmalıdır?

CEVAP : Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen 36-71 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur.(MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 11/5ç)

3-SORU:Kaynaştırma yoluyla eğitim kapsamında bireylerin İlkokula kayıtları nasıl yapılacaktır?

CEVAP : Kayıt döneminde e-okul kayıt sistemi çerçevesinde yapılacaktır. Ancak; durumlarını belgeleyenlerin kayıtları öğretim yılı içerisinde de devam eder.

 (MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde11/ 4) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.

(MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 12/ 5)  Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır.

(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 77/1)Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. Ancak, bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi gerekli resmî işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya kurum, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okul ya da kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır." 

4-SORU:Okul yönetimi, diğer velilerin isteği üzerine engelli öğrenciyi okuldan uzaklaştırabilir mi?

CEVAP : Hayır, uzaklaştıramaz. Özel eğitim gerektiren bireylerin de eğitimden eşit şartlarda yararlanma hakları vardır. Aksine davrananlar hakkında yasal işlemler başlatılır.

Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.(5378 Sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 15)

5.SORU:İlkokul/Ortaokullarda kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan sınıflarda öğrenci mevcutları ve öğrencilerin sınıflara dağılımı nasıl yapılacaktır?

CEVAP : İlkokul ve Ortaokullarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 23-ğ)

6.SORU: İlkokul/Ortaokullarda Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarı durumları nasıl değerlendirilir?

CEVAP: Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak; Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. (MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 31/3) 

Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir. (MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 20/1c) 

 

7.SORU:Ortaöğretim kurumlarında Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarı durumları nasıl değerlendirilir?

Okulda kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı(BEP) hazırlanır. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde bu Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında(BEP)yer alan amaçlar esas alınır.(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği madde 45)

Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği madde 24a)

8.SORU: Özel eğitim sınıfları nasıl açılır?

CEVAP : Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir.(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği -Madde 25)

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Görevleri

Destek eğitim odası ve Özel Eğitim Sınıfları açılması için Millî Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunmak. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - Madde 16-d)

 Özel Eğitim Sınıfı Açılması İle İlgili Süreç:

a) Okullarımızda Özel Eğitim Sınıfı açılması amacıyla, okul idareleri (RAM´ın bilgisi dâhilinde), RAM´lar, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu; ihtiyaç olması halinde Millî Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla talepte bulunur.

b) İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü resmi yazıyı, konuyu görüşmesi ve karara bağlaması amacıyla İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna havale eder.

c) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu konuyu değerlendirerek teklifi uygun görmesi halinde İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığına, açılması düşünülen Özel Eğitim Sınıfının fiziki yapısının mevzuata uygunluğunun incelemesi yönünde resmi yazıyla talepte bulunur.

ç) İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı açılması teklif edilen Özel Eğitim Sınıfını yerinde inceleyerek kararını rapor halinde İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna bildirir.

d) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu; özel eğitim sınıfı açılması yönündeki kararı ve Eğitim Denetmenleri Başkanlığının uygun görüşü belirten raporu doğrultusunda Valilik Makamı Onayı için resmi yazışmayı yapar.

e) Milli Eğitim Müdürlüğü Onayı ile açılmış olan Özel Eğitim Sınıfının öğretmen normu için okul idaresi "Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi Ek-5)´i doldurarak İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirir.

f) Açılan Özel Eğitim Sınıfı Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

g) Açılan Özel Eğitim Sınıfı için norm kadro alınana kadar geçen süre içerisinde özel eğitim sınıfına yönlendirilen öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için, öncelikle özel eğitim sınıfı öğretmeni yoksa, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesi 2. bendine göre nitelikleri uygun öğretmen görevlendirmesi İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılır.

9. SORU: Özel eğitim sınıflarının ders araç ve gereçleri nereden karşılanacak?

CEVAP : Özel Eğitim Sınıfları bulunduğu okulun bir parçasıdır. Bu nedenle Müdürlük Onayı ile açılan özel eğitim sınıflarının ders araç ve gereçleri bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince karşılanır.

 

10.SORU: Okullarında kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır mı?

CEVAP : Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.(MEB OÖE ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 31/3)    

  11.SORU: Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrenciler ile özel eğitim sınıflarını bitiren öğrencilere hangi belge/diploma düzenlenecektir?

CEVAP : Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edecek öğrencilerde bir alt kademeden üst kademeye geçecekleri zaman (okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan engelli ise engeline uygun özel eğitim okuluna ya da liseye) Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından verilecek olan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu  Raporları dikkate alınır. Kurul raporunda ‘‘Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitiminden Yararlanır’’ ibaresi bulunan öğrenciler kaynaştırma eğitiminden faydalanır.  Bu ortaöğrenim kurumundan mezun olduktan sonra diploma almaya hak kazanırlar.

            Özel eğitim sınıflarına devam edecek öğrencilerde de bir alt kademeden üst kademeye geçecekleri zaman (okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula) Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından verilecek olan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporları dikkate alınır. Kurul raporunda ‘‘Özel Eğitim Sınıfından (Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ya da ağır/orta düzeyde zihinsel yetersizlik) Yararlanır’’ ibaresi bulunan öğrenciler özel eğitim sınıfında eğitiminden faydalanır.  İlkokul ve ortaokulu bitiren bireyler yine Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporları dikkate alınarak engeline uygun özel eğitim okuluna, ya da kaynaştırma eğitimi verilmek üzere liseye yönlendirilirler. Mezun oldukları kurumun diplomasını almaya hak kazanırlar.

12.SORU: Özel eğitim sınıfı öğretmenlerine ek ders ücreti ne kadar ödenecektir?

CEVAP :657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 176´ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında; ".... Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlar da görevli´ öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel eğitim sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda  özel eğitim sınıfı öğretmenlerine ek ders ücretleri normal ücret + % 25 fazlasıyla ödenecektir.


13.SORU: Destek eğitim odasında görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ne kadar ödenecektir?

CEVAP : Destek eğitim odaları, özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik olarak açılmakta olup "Özel Eğitim Sınıfı´ niteliğindedir. Dolayısıyla bu odalarda özel eğitim kapsamında eğitim verilmektedir. Kanun´un ilgili maddesinde de aksine bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Personel Genel Müdürlüğünce de görüş belirtilmiştir.

Özel eğitim gerektiren öğrencilere destek eğitim amacıyla açılan sınıflarda destek eğitimi vermekle görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu kapsamda okuttukları derslerin alanları (branşları) itibariyle aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları kısmını aylık karşılığı, aylık karşılığı okutmaları gereken ders saatlerinin üzerinde okuttukları dersleri ise azami okutabilecekleri ek ders görevi sınırlılığında olmak üzere ek ders ücreti karşılığında okutabilirler. Ancak; bu kapsamda fiilen girdikleri dersler için ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir.

14.SORU: Destek eğitim odaları nasıl açılır?

CEVAP : Destek eğitim odalarının açılması ile ilgili süreç:

 a) Okullarımızda destek eğitim odası açılması amacıyla okul idareleri (RAM´ın bilgisi dâhilinde), RAM´lar, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu; ihtiyaç olması halinde Millî Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla talepte bulunur.

 b) İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü resmi yazıyı, konuyu görüşmesi ve karara bağlaması amacıyla İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna havale eder.

 c)  İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu konuyu değerlendirerek teklifi uygun görmesi halinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığına, açılması düşünülen destek eğitim odasının fiziki yapısının mevzuata uygunluğunun incelemesi yönünde resmi yazıyla talepte bulunur.

 d) Eğitim Denetmenleri Başkanlığı açılması teklif edilen destek eğitim odasını yerinde inceleyerek kararını rapor halinde İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna bildirir.

 e) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu; destek eğitim odası açılması yönündeki kararı ve Eğitim Denetmenleri Başkanlığının uygun görüşü belirten raporu doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü Makamı Onayı için resmi yazışmayı yapar.

 f) Açılan destek eğitim odası Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

 g) Destek Eğitim Odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM´da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

 

 15.SORU: Özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu ne kadar olmalıdır?

CEVAP : Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, Otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir.(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği madde 26/f)

16.SORU: Orta öğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin sınıf geçme/kalma durumu hangi mevzuata göre yapılacaktır?

CEVAP: Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 23 )

Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP´leri dikkate alınır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 24)

1- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri  ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

2- Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan her tür ve kademedeki gündüzlü veya yatılı okul ve kurumlarda; eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemlerde, okul ve kurumların özelliğine göre; bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlığın okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili mevzuat hükümleri birlikte uygulanır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 93)

Ayrıca; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğin 69. 72. 73. ve 74. Maddelerinde BEP biriminin kimlerden oluşacağı ve nasıl çalışacağı ile ilgili hususlara yer verilmiştir.

Yönetmeliğin bu hükümlerine ortaöğretim, yaygın eğitim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin, sınıf geçme ve sınavlarla ilgili iş ve işlemleri öğrencilerin devam ettikleri okulda/kurumda uygulanan mevzuata göre yürütülür.

Ancak, başarılarının değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin 24´üncü maddesinde yer alan öğrencinin engeliyle ilgili hükümler dikkate alınarak değerlendirilir.

17. SORU: Özel eğitim hizmetleri kuruluna, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarına nasıl ve ne kadar sürede itiraz edilmelidir?

CEVAP : Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar: Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir.

b) Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.

 

18. SORU: TEOG sınavlarında Kaynaştırma öğrencilerine sınav tedbiri alınır mı?

CEVAP : TEOG sınavlarına ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarına girecek kaynaştırma öğrencilerine engel durumuna göre çeşitli sınav tedbirleri alınmaktadır. 

19.SORU:Her kaynaştırma kararı alınmış öğrenci için BEP ekibi oluşturmak zorunlu mudur?

CEVAP : Evet, zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP´lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 72)

  

20.SORU: Okulumuzda ve yakın çevremizdeki okullarda özel eğitim öğretmeni yok. RAM da çok uzakta bu durumda BEP ekibi oluşturmak için ne yapmalıyız.

CEVAP : BEP Geliştirme Birimi; gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen veya RAM temsilcisi olmaması durumunda da oluşturulur. BEP Birimi Rehber öğretmen, İlgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve öğrenci velisinin katılımı ile oluşmaktadır.

21.SORU:Teneffüs vb. serbest zaman etkinliklerinde kaynaştırma öğrencisiyle kimin ilgilenmesi gerekir?

CEVAP : Okulda kaynaştırma öğrencisi de diğer öğrencilere verilen hizmetlerden faydalanırlar. Bu nedenle okul yönetimi ve öğretmenlerin sorumluluğundadır.

22.SORU: Öğretmenin kaynaştırma öğrencisi ile ilgili sorumlulukları var mıdır?

CEVAP : Vardır. Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği´nin 64´üncü ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin 59´uncu Maddelerinde belirtilmiştir.

 23.SORU: Aile çocuğu ile ilgilenmiyor ne yapabilirim?

CEVAP : BEP Geliştirme Biriminde ailelerin katılımını sağlama amacıyla okul yönetimi, rehberlik servisi, okulun diğer öğretmenler iş  birliği içerisinde hareket etmelidir.


24. SORU: Okul yönetimi BEP birimini oluşturmadı ne yapmalıyım?

CEVAP : Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin 72´ inci ve 73´ üncü maddelerini ilgi tutarak okul idaresinden yazılı olarak BEP Geliştirme Biriminin oluşturulması talep edilir.

25.SORU: Özel Eğitim konusunda ders görmedik, benim alanım olmadığı için bana kim yardımcı olacak?

CEVAP : Bu kılavuz sizleri özel eğitim ve kaynaştırma konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca okulların rehberlik servisleri, RAM, çevredeki özel eğitim okullarında da konuya ilişkin destek alabilirsiniz.

26.SORU: Ortaokul kademesinde daha okuma yazması olmayan öğrencilere dersler bazında nasıl BEP yapılacaktır?

CEVAP :Öğrencinin gelişim özellikleri, yeterlilikleri dikkate alınarak BEP hazırlanır. BEP Geliştirme Birimi Türkçe derslerinde okuma yazmaya yönelik BEP Planı düzenlerken, diğer ders öğretmenleri BEP Planına aldığı kazanımlarını öğrencinin sözlü ya da davranış olarak ifade edebileceği şekilde düzenleyebilir. Kazanımları bireye özgü uyarlayabilir. Ayrıca müfredat dışında (alanıyla ilgili) öğrenciye uygun kazanımlar belirleyerek BEP hazırlayabilir.

27.SORU: Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencim sürekli devamsız. Bu durumda bir üst sınıfa geçmesi nasıl olacak?

CEVAP :Kaynaştırma öğrencilerinin devamsızlıkları devam ettiği okul ve kurumun devam devamsızlıkla ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Sürekli devamsızlığı olan kaynaştırma öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılır.

28.SORU: Neden kaynaştırma öğrencileri ayrı bir sınıfta ya da okulda eğitimlerine devam ettirilmiyor?

CEVAP: Yetersizliği olan bireylerden akranları ile birlikte eğitim alabilecek düzeyde olan öğrenciler "En az sınırlandırılmış eğitim ortamı" ilkesinden hareketle kaynaştırma eğitimine öncelik verilmektedir.

29.SORU: Sınıfımda birden fazla kaynaştırma öğrencisi var. Diğer şubelerde yok. Ne yapmalıyım?

CEVAP : Kaynaştırma kararı alınmış öğrencilerin, ailelerin görüşleri, öğrencilerin yetersizlik türleri de dikkate alınarak şubelere eşit dağıtılması amacıyla okul yönetimine müracaat edilir.

30.SORU: Diğer öğrenci aileleri sınıfta kaynaştırma öğrencisini istemiyor. Arada kaldım. Ne yapmalıyım?

CEVAP : Okul rehberlik servisi, RAM temsilcisi veya BEP Geliştirme Birimi üyeleri ile birlikte ailelere; kaynaştırma eğitiminin yetersizliği olan öğrenciler ile sınıftaki diğer öğrencilere kaynaştırma eğitiminin faydaları konusunda bilgilendirme ve ikna  toplantıları yapılır. Yasal haklar ve sorumluluklar anlatılır.

31.SORU: Öğrencimizin kaynaştırma eğitimine alındığına dair özel eğitim hizmetleri kurul kararı dönem ortasında elimize geçti. Bu durumda BEP yapacak mıyız?

CEVAP : Evet yapılacaktır. Öğrenci ile ilgili İl/İlçe Özel eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı okula geldiğinde en kısa sürede BEP Geliştirme Birimi oluşturulur ve öğrencinin BEP´i hazırlanır.

32.SORU: Öğrencime ilişkin Kaynaştırma eğitimi tedbirinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

CEVAP : Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 18-b)

 

33.SORU:Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencim İlkokul/Ortaokul programını yürütebilecek düzeye geldi. Bu durumda ne yapmalıyım?

CEVAP : Öğrencinin yeniden eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılması amacıyla bağlı olunan RAM´a Bireysel Gelişim Raporu ile birlikte müracaat edilir.

34. SORU: Okul öncesi eğitim kurumlarında BEP nasıl yapılacaktır?

CEVAP : Öğrencinin yeterlilikleri, gelişim özellikleri, öncelikli ihtiyaçları, engeli vb. etmenler dikkate alınarak, hangi gelişim alanlarında BEP Planı hazırlanacağına BEP Geliştirme Birimi karar vermelidir. Ancak, BEP Planları hazırlanmasına ihtiyaç duyulmayan gelişim alanlarında diğer öğrenciler için hazırlanmış program uygulamalarına devam edilir.

35.SORU: Bedensel yetersizliği nedeniyle kaynaştırma eğitimine alınan öğrencim var. İlkokul/Ortaokul programını rahatlıkla yürütebilecek düzeyde. Bu durumda BEP yapılması gerekiyor mu?

CEVAP : Öğrenci ile ilgili BEP Geliştirme Birimi kurulur. Birim öğrencinin yetersizliğine bağlı olarak okul, sınıf ve diğer bölümlerde alınması gereken fiziksel düzenleme ve uyarlamalara karar verir. Öğrencinin yetersizliğine bağlı olarak motor becerileri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden hangilerinden muaf olacağına [öğrenci ve velinin onayı alınarak] karar verilir. Akademik beceriler gerektiren derslerden ihtiyacı olmaması durumunda ayrıca BEP Planı düzenlenmez. Ancak; akademik derslere giren öğretmenler BEP toplantılarına katılırlar.

36. SORU: Kaynaştırma kararı kaldırılabilir mi?

CEVAP : BEP Geliştirme Birimince Öğrencinin kaynaştırma eğitimin kaldırılması gerektiği düşünülüyorsa, yeniden eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılması amacıyla bağlı olunan RAM´a "Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu" doldurularak müracaat edilir. Yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonrası "Normal Eğitime Devamı Uygundur" kararı alınan öğrencinin kaynaştırma kararı; özel eğitim değerlendirme kurulunun "yöneltme raporu", İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurulu "yerleştirme kararı" ile kaldırılır.


37. SORU: RAM raporu olmayan, daha önce ilkokula hiç gitmemiş 10 yaşındaki bir çocuğu eğitim-öğretim dönemi içerisinde okulun kayıt etmeme hakkı var mıdır?

CEVAP : Hayır. Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği´nin Madde 75)

38.SORU: Kaynaştırma eğitimi alan öğrencime yazılılarda farklı sorular mı hazırlamalıyım? Yazılıyı sınıfla aynı anda mı yapmalıyım?

CEVAP : BEP Geliştirme Birimince öğrencinin yetersizliği doğrultusunda BEP Planı düzenlenmesi kararı alınan derslerde; BEP´de belirlenen kazanımlar (Uzun ve kısa dönemli amaçlar) dikkate alınarak sözlü ve yazılı soruları düzenlenir ve değerlendirilir. Öğrencinin yetersizlik türü ve hazır bulunuşluğu dikkate alınarak sınavlar diğer öğrencilerle birlikte yapılabileceği gibi, farklı zamanlarda da yapılabilir.

  

 

39.SORU: Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili, Milli Eğitim Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

CEVAP : Milli Eğitim Müdürlüklerinin konuyla ilgili sorumlulukları ´özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurullarının görevleri başlığı altında 15 ve 16. maddelerinde de belirtilmiştir.

40.SORU: Velinin talep etmesi halinde okul müdürlükleri kaynaştırma öğrencisine yönelik ´Bireysel Gelişim Raporu´ doldurmak zorunda mıdır?

CEVAP : Bireysel gelişim raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin değerlendirme sonucunu gösteren bir rapordur. Velisinin talebi halinde Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi doğrultusunda en geç beş gün içerisinde doldurulmak zorundadır.

41.SORU: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili çevremizdeki hangi kurum, kuruluş ve kişilerden yardım alabiliriz?

CEVAP : Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden, İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

42.SORU:Destek eğitim odasında kaynaştırmaya tabi öğrenci haftalık kaç saate kadar eğitimden faydalanabilir?

CEVAP : Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. Maddesinin d bendi “Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40´ını aşmayacak şekilde planlanır” ifade edilmektedir. Örnek; Haftada 30 saat ders gören kaynaştırmaya tabi öğrenci, bu hüküm uyarınca haftada 12 saate kadar destek eğitim odasından faydalanabilecektir.

43.SORU:Destek eğitim odasında kaynaştırmaya tabi öğrenci (Öğrencinin Kendi Ders Saatleri)  ders saatleri dışında faydalanabilir mi?

CEVAP : Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. Maddesinin h bendi “Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır” şeklinde ifade edilmektedir. Kaynaştırmaya tabi öğrenci okulun ders saatleri içinde olmak üzere kendi ders saatleri dışında da (Velinin izni ve istekli öğretmen olması halinde) destek eğitim odasından faydalanabilecektir.

44.SORU:Kaynaştırma öğrencim sınıftaki arkadaşlarının başarısını engelliyor. Bu durumda diğer çocukların hakkı yenmiş olmuyor mu?

CEVAP: Kaynaştırma öğrencisinin sınıftaki diğer öğrencilerin ders başarısını olumsuz yönde etkilediğine dair inanç çoğunlukla kaynaştırmaya yönelik olumsuz tutumla ilgilidir ve tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Kaynaştırma öğrencisinin diğer çocukların başarılarına olumsuz etkisi herhangi bir çocuğun etkisinden daha fazla değildir. Şayet kaynaştırma uygulamasına devam eden öğrencinizin bir takım sorun davranışları varsa okulunuzun özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmeni ile birlikte Davranış Değiştirme Programı hazırlayıp uygulayarak bu sorunlarla etkili bir biçimde baş edebilirsiniz.

45.SORU:Kaynaştırma öğrencim disiplin suçu gerektiren davranışlarda bulunduğu disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacak mıdır? Öğrencimi disiplin kurula sevk etmeli miyim?

 CEVAP: Kaynaştırma öğrencisi de tıpkı diğer öğrenciler gibi okulun kurallarına uymakla yükümlüdür. Disiplin uygulamalarında amaç öğrenciyi cezalandırmak değil, olumsuz davranışlarının sonuçları hakkında düşünerek bu davranışları tekrar etmemesidir. Bu nedenle, kaynaştırma öğrencinizle ilgili disiplin uygulamasında öğrencinizin uygulamayı tam olarak anladığından emin olmanız gerekmektedir. Rehber öğretmenle işbirliği içinde süreci yönlendirmeniz, öğrencinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca; sadece kaynaştırma öğrencisinin değil, diğer tüm öğrencilerin de disiplin kovuşturmasına tabi tutulmadan önce rehberlik desteği alması önemlidir.

 

46.SORU:Kaynaştırma kararının yanlış olduğunu düşündüğümüzde karara itiraz etmeden yapmamız gereken herhangi bir şey var mı?

 CEVAP: Evet. Kaynaştırma kararının yanlış olduğunu söyleyebilmemiz için öncelikle, özel eğitim öğretmenlerinden de destek alarak, çocuğa yönelik bir takım eğitim uygulamaları yapmalıyız. Yaptığımız eğitim uygulamalarında aldığımız sonuçları belgeleyerek düşüncemizin doğruluğunu test etmeliyiz. Bununla birlikte kaynaştırma kararına ilişkin tutumumuzun kendi kişisel kanaatimizden önce gerçekten tarafsız olarak öğrencinin performansı ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili olduğunu objektif olarak ortaya koyabiliyorsak böyle bir karara itiraz etmeliyiz.

47.SORU:Kaynaştırma öğrencimin anne-babası sürekli olarak karşılayamayacağım taleplerde bulunuyorlar, bu durumda ne yapmalıyım?

CEVAP: Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak anne-babalarda olumsuz bir takım psikolojik durumların yaşanmasına yol açabilir. Öncelikle anne-babalarla iletişimde sabırlı ve hoşgörülü olmak önemlidir. Anne-babaların yaşadıkları psikolojik sorunları anlamak için bilgilenmenizi ve bu ailelerle iletişim kurarken dikkat etmeniz gereken hususları okul rehberlik servisinden destek alarak öğrenebilirsiniz.

48.SORU:Sınıfın geneline yönelik yaptığım uygulamaların hangilerine kaynaştırma öğrencimi de katmam gerekiyor?

CEVAP: Sınıfta yapılan tüm uygulamalara kaynaştırma öğrencisinin de katılmasında yarar vardır. İlke olarak, çocuğun tam katılımı esastır. Ancak, kaynaştırma öğrencisinin sahip olduğu bir takım özellikler katılımını sınırlıyorsa, çocuğa normal akranlarından birinin yardım sağlaması, çocuğun rolünün değiştirilerek kolaylaştırılması, uygulamaya yönelik bir takım uyarlamalar yapılması gibi ek tedbirler alınarak kaynaştırma öğrencisinin katılımının sağlanması önemlidir. Birlikte sınıf etkinlikleri sırasında kaynaştırma öğrencisinin dışarıda kalması, kaynaştırma uygulamasının ana ilkelerine ters düşmektedir.

  

49.SORU: Destek Eğitim Odası hangi tür öğrenciler için kullanılır?

CEVAP: Destek eğitim odası; kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri alabilmesine yönelik düzenlenmiş ortamlardır.(özel eğitim hizmetleri yönetmeliği madde 28)

50.SORU: Ortaöğretim kurumunda özel eğitim sınıfı açılır mı?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim programı, okulun fizikî şartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizliği ve gelişim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılır.(özel eğitim hizmetleri yönetmeliği madde 26/j)

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle