foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza için gerekenler
foto1
Trafik işaret levhaları
foto1
Tebliğler dergisi son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim ve Öğretim Sitesi

Güvengen davranışın sistematik olarak gözlenmesiyle, birçok davranış bilimcisi, güvengenlik eylemini oluşturan öğelerin var olduğu sonucunu çıkarsamıştır.

Bu öğeler şöyle sıralanabilir.

Gözle İletişimKişiyle konuşurken onunla etkili iletişim kurabilmek ve söylenenlerin içten olduğunu anlatabilmek için, o kişiye doğrudan doğruya bakmak gereklidir. Ancak gözle iletişim kurmada doz çok önemlidir. Karşıdaki kişiyi rahatsız edercesine gözlerinin içerisine bakmak gözlerini ondan ayırmamak hele hele Türk toplumu gibi toplumlarda, saldırganca bir davranış olarak nitelendirilebileceği gibi aynı zamanda,

 gözünün içine bakılan kişi kendinin kişisel anlamına girilmiş gibi hissedebilir.

Bedenin DuruşuBiriyle konuşurken doğrudan doğruya onun yüzüne bakılır. Dik oturulur, eğer ayakta durulursa dik durulur. Onunla ilgilenildiği mesajı karşıdaki kişiye iletilir. Omuzları büzüp oturmak daha çok çekingenliğin arkaya kaykılarak oturmaksa karşıdakinin dikkate alınmadığının ifadesidir.

JestlerUygun jestlerin anlatılanlara eşlik etmesi, mesajı daha anlamlı kılar. Çok fazla el kol işaretiyle konuşmak etkili olmaz. Bu tür çok yapılan el kol hareketleri mesajı alan kişinin dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Ancak, hiç jest kullanmamak mesajı yavanlaştırır. Mesajın uygun dozda el kol hareketleriyle renklendirilmesi uygun olur.

Yüz İfadesi Davranışın Güvengen olması için yüz ifadesinin de yollanan mesajla uyuşması gerekmektedir. Öfkesini anlatmak isteyen biri, eğer bunu gülerek anlatıyorsa burada bir bağdaşmazlık, tutarsızlık söz konusudur. Mesajı veren kişi farkında olmadan çiftli mesaj kullanmaktadır. Oysa Güvengen olan kişinin duygularıyla, anlatımının sözel olan mesajıyla sözel olmayan mesajının bağdaşım içinde olması gerekir.

Ses tonufısıltı şeklinde tek düze bir ses istenileni anlatmaya nasıl yetmezse, bağırmakta diğer kişiyi savunmaya iter. Güvengen olmak istenildiğinde birey ses tonunu iyi ayarlamalıdır. Konuşurken kendisine güvendiğini ileten ancak üstünlük kurmayan bir ses tonuyla konuşmak gerekir.

Zamanlamaduraksama güvengenliğin etkisini azalttığından genellikle kendiliğinden anlatım amaç olmalıdır. Ancak uygun bir zaman seçmede yargı gereklidir. Örneğin; Patrondan bir şey isterken diğerlerinin yanında onunla konuşmak, onu savunmaya itebilir. Kimi durumlarda ise, başkaları varken bir istekte bulunulduğunda kişi “hayır” ,demeğe utanabileceği için diğerlerinin yanında konuşmak daha uygun olur. Buna, duruma göre siz karara verirsiniz . İşte zamana ve zemine göre konuşma zamanlamaya örnektir.

İçerik Ne söylenildiği önemliyse de nasıl söylenildiği daha önemlidir. Bu kitabın ikinci konusunda anlatılan kralın rüyasını anımsayınız. Nasıl söylenildiği daha da önemli olduğu için, mesajı yollarken, karşıdaki kişiyi savunmaya itmeden, insanın kendini ifade etmesi gerekmektedir. Diğerlerini, küçültmek, aşağılamak gerekmez. Bir başka deyişle, saldırgan olmak gerekmez. Duyguları ifade ederek daha spontan olunabilir. Böyle yapıldığında birey güvengenlik göstermiş olur.

Güvengenlik, Çekingenlik ve Saldırganlık Karşılaştırılması

Çekingen Güvengen Saldırgan
Çekingen kişi kendini inkâr eder Güvengen kişi kendini inkâr etmez Saldırgan kişi başkalarını kırarak hiçe sayarak kendini geliştirmeye çalışır.
Duygularına karşı dürüst değildir. İstediği amaçlara ulaşamaz Dürüsttür. Duygularını ifade eder. İstediği amaca ulaşır. Duygularını tanımaz. İstediği amaca başkalarını kırarak ulaşır.
Başkalarının kendi adına seçim yapmasına izin verir Kendisi adına seçim yapar. Başkaları adına seçim yapar.
Öfke duyar kaygılıdır Kendine güvenlidir Kendini haklı ve üstün görür

Prof.Dr.Nilufer Voltan Acar

İnsan İlişkileri İletişim