foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza için gerekenler
foto1
Trafik işaret levhaları
foto1
Tebliğler dergisi son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim ve Öğretim Sitesi

,

 

 

Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz. Kişi kötü, işlerle uğraşıyorsa onun için kötü iyi iş diye bir şey yoktur. Her şey normal sayılır.

Taban fiyat: Devletin üreticiye verdiği en alt fiyat

Tabana kuvvet: Uzun yolculukta tek kullanılacak araç ayaklar onlara güç

Tabanları yağlamak: Bir yerden firar edercesine kaçmak, Çok hızlı şekilde kaçmak.

Tabancanın dolusu bir kişiyi boşu kırk kişiyi korkutur. Kişi bir eyleme kalkıp ortaya çıkarsa herkes korkar. Kişi eline silahı alıp hasmının karşısına çıkıp ateşlemesi sadece hasmı ile sınırlı kalır. Başkalarına korku vermez. Başkalarını korkutmaz. Ama eline silahı alıp ortaya çıkması gören herkesi, dolumu boş mu olduğunu bilmeyen herkesi korkutur.

Tabanları yağlamak: Kavgada veya herhangi bir iş karşısında zorda kalınca hızlı bir şekilde kaçmak

Taburcu olmak: İyileşerek hastaneden gönderilmek

Tadında bırakmak: Bir işte aşırılığa kaçmamak, En uygun zamanda işi bitirmek fazla uzatmamak.

Tadını çıkarmak: Bir şeyden en iyi şekilde faydalanmak.

Tadını kaçırmak: Bir işte aşırılığa kaçarak zevksiz bir durum oluşturmak

Tahtalıköy: Mezarlık

Tahtası eksik: Deli, Aklı kıt, Geri zekâlı

Talihini kuşta değil işte ara. İnsan kazancını istikbalini talih oyunlarında şansta değil çalışarak elde etmeli.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Gayri meşru işleri yapanlar hep gayri meşru ortamlardan faydalanırlar. Bu ortamlar yok olunca bu işlerle uğraşanlar ortada kalır. Hiç bir şey yapamazlar.

Tarla çayıra bağ bayırda. Tarla düz ve nemli yerde olursa daya iyi ürün verir. Aynı şekilde bağ fazla rüzgâr alması için bayırda olmalı ki iyi ürün versin.

Tarla kaza kaza tükenir. Bir işi bitirmek istiyorsak sabırla çalışmaya devam etmeliyiz ancak o şekilde bitirebiliriz.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Eğer insan tarlasından verim istiyorsa onu işlemeli emek vermeli. Bunu yapmamışsa üründe bekleyemez.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın olanıdır. Eğer tarlanın iyisini arıyorsa suya yakın olanı seç çünkü suyu bol ve sulanması kolaydır. Daha iyisini arıyorsan o zamanda eve yakın olanını ara çünkü gübrelemesi işlenmesi sürülmesi korunması v.s. Tüm işlemleri daha kolay olur.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı. Tarlanın taşlı olanı daha verimlidir bu yüzden tercih edilir, kızın saçlı olanı daha gösterişlidir, öküzün başlı olanı daha çok beğenilir.

Tası tarağı toplamak: gitmek üzere nesi varsa toplamak

Taş atmak: Karşısındakine söz dokundurmak, İğneleyici söz söylemek

Taş kesilmek: Bir olay karşısında heyecandan şaşırmak, hareketsiz kalmak

Taş üstünde taş bırakmamak: Her yeri yakıp yıkmak

Taş taşa baş başa dayanarak iş görür. Nasıl taş taş üstüne koyularak duvar örülüyor ve bina yapılıyorsa insanlarda baş başa vererek büyük işler başarır ve büyük sorunları çözerler.

Taş yerinde ağırdır. Kişi bulunduğu yerde bir saygınlıkla bir iltifat görür. Yerini değiştirirse gittiği yerde insanlar onu tanıyıncaya kadar aynı ilgi ve alakayı görmesi zordur.

Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Çocuklar anne ve babalarını kendilerine örnek alırlar. Onlar ne kadar maharetli ve becerikli olurlarsa çocukları da en az onlar kadar maharetli ve becerikli olurlar.

Taşı gediğine koymak: Sözü gerektiği yerde söylemek

Taşla yumurta kavga etmez. Güçlü ile zayıf birbirine sataşmaz çünkü bilirler ki aralarında büyük bir fark vardır. Güçlü gücünü zayıf zayıflığını bilir.

Tatarın kılavuza ihtiyacı yok. Nerede ne iş yapacağını nasıl yapacağını bilenin başka birinin akınla ihtiyacı yoktur.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İnsan bir şeyi güzellikle yapmak istiyorsa karşısındakine tatlı sözlerle ikna etmelidir. Eğer tatlı sözlerle hoşgörüyle karşısındakilere yaklaşırsa ne kadar zor olursa olsun mutlaka istediklerini karşısındakilere kabul ettirir.

Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığıdır. İnsan yanlış olmadığı sürece tatlı sözle söylenen her sözü dinler gereğini yapar ama acı sözde aynı şekilde insanı çileden çıkarır olmadık işler yapmasına neden olur.

Tatlı tatlı yemenin acı acı böğürmesi olur. İnsan hesabın bilmeden dilediğini alıp dilediğini atarsa har vurup harman savurup elindekini harcarsa elindeki tükenir. İhtiyaç olduğunda da başkalarına muhtaç olur. İnsan hesabını bilmeden hesapsızca harcarsa gün gelir bunun cezasını çok kötü şekilde çeker. İnsan sağlığına dikkat etmez ne bulursa yerse sonunda sağlığını bozar.

Tatsız aşa tuz ne yapsın, akılsız başa söz ne yapsın. Eğer yemek tatsızsa ne kadar tuz koyarsan koy yine de tatlandıramazsın. Aynı şekilde kişi akılsızsa ne yaparsan yap ne söylersen söyle ona dinletemezsin. O yine bildiğini yapar.

Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış. Önemli kişilere makam mevki sahibi kişilere önemsiz kişilerin sıradan insanların küsmesi kimin umurunda onlar için hiçte önemli değildir.

Tavaf etmek: Kâbe’nin çevresini dolaşmak

Tavsiye etmek: Salık vermek

Tavşan yürekli: Çok korkak

Tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Akıllı insan bilmediği beceremeyeceği işlerden uzak durur.

Taze bardağın suyu hafif olur. İnsan için yeni dostlar yeni ahbaplar yeni arkadaşlar hoştur güzeldir.

Tebdil i mekân: Yer değiştirme

Tebdil i mekânda ferahlık vardır. İnsan aynı yerde uzun süre kalmakla kendini dar bir çevreye mahkûm etmiş olur. Arada bir bulunduğu yeri değiştirmek hem yeni insanları tanımak, yeni şeyler öğrenmek açısından daha faydalıdır. En azından insanı rahatlatır.

Tedirgin olmak: Yapılan işten huzursuzluk duymak

Tekeden süt çıkarmak: Olmayacak şeyi olur duruma getirmek

Tek kanatlı kuş uçmaz. İnsan bir şeyi tek başına başaramaz. Eğer bir iş başarmak istiyorsa başkaları ile birlik ve beraberlik içinde olmalı dayanışma ve yardımlaşmayı başkalarından faydalanmayı bilmelidir.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Kişi yaptığı işte sabretmesini bilir ve sonuna kadar uğraşırsa mutlaka başarıya varır.

Tembele kapını ört demişler; yel eser örter demiş. Tembel insan tembelliğini değil bırakmak tam aksine her şeyin başkaları tarafından yapılmasını bekler.

Temel taşı: Binanın üzerine kurulduğu asıl taş

Temiz para: Kesintisiz net para.

Temize çıkmak: Suçsuz olduğu anlaşılmak.

Tencere dibin kara seninki benden kara. Kişi başkalarının ayıplarını kusurlarını araştırmak veya başkalarını kötülemek yerine kendi durumuna dikkat etmeli

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Hayatta her şey evlilikte de arkadaşlıkta da ortaklıkta da kendi dengi ile birlik olur.

Teneşir paklamak: Yaptığı kötü işlerden dolayı ancak ölümle temizlenir.

Teneşirde giren kundakta çıkar. İnsanın huyu onun doğuşunda onunla beraber gelir. Artık o huy ancak ölümünde çıkar yoksa ne kadar uğraşırsan uğraş insanı değiştiremezsin.

Tepe taklak gitmek: İşlerin bozularak kötü gitmesi

Tepeden inme: Yüksek bir yerden inen direkt emir

Tepesi atmak: Çok kızmak, sinirlenmek

Tereciye tere satmak: İşi ustasına öğretmeye kalkmak

Ters tarafından kalkmak: Aksiliği kötülüğü üzerinde olmak, davranmak

Teslim bayrağını çekmek: Teslim olmak

Terzi söküğünü dikemezmiş. İnsan mesleğiyle yaptığı işle başkalarına faydalı olur başkalarının işini yapar da, kendi işini yapamaz. Kendi işine faydası olmaz.

Terziye dinlen demişler ayağa kalkmış. Birileri için dinlenmek oturmakla olurken birileri içinde tam aksi ayağa kalmakla olur. Terzide bunlardan biridir. Sürekli oturarak çalışması onu oturmaktan yorgun düşürmüş dinlenmesi için işini bırakıp ayağa kalkması gerekir.

Teşbihte hata olmaz. Kişi anlattığı bir konuyu çirkin veya kaba bir örnekle daha etkili anlatacaksa bunda hata olmaz.

Tetikte olmak: Uyanık olmak, gelebilecek her tür saldırıya karşı hazırlıklı olmak

Teyze ana yarısıdır. Teyze insanın anası değildir ama yaptıkları ile emekleri ile hizmetleri ile bizim üzerimizde anamız gibi emeği vardır. Onu bilip ona göre davranmalıyız.

Tez binen tez iner. İnsan bir şeye zahmet çekmeden çok kısa zamanda sahip olursa aynı şekilde çok kısa zamanda onu kaybeder. Faydasını görmez.

Tezlik işi bozar. Yapılacak bir işte acele etmek o işin ya yıkılmasına ya da istenen şekilde sonuçlanmamasına neden olur.

Tilki ininde aslan yatmaz. Basit düşünen işlerini uyanıklıkla kolay yoldan yapanların olduğu yerde ağırbaşlı vakur insanlar olmaz.

Tilki tilkiliğini gösterinceye kadar post elden gider. Kişi suçsuzluğunu ispat edinceye kadar çok sıkıntı çeker.

Kurnaz olanlar maharetini gösterinceye kadar daha kurnazlar onu geçer. Önünü alır.

Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. Kişi ne kadar başına buyruk olursa olsun sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer kendi büyüdüğü yetiştiği çevresidir.

Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkânıdır. Kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne kadar gezerse gezsin ne kadar değişik iş yaparsa yapsın sonunda yapacağı iş kendi işi geleceği çevre kendi çevresidir.

Tilkiye tavuk sever misin demişler ağlamaya başlamış. İnsana çok sevip özlemini çektiği bir şeyi verince heyecandan sevinçten ne yapacağını şaşırır.

Tok açın halinden anlamaz. Aç olan insanın ne sıkıntılar ne yokluklar çektiğini tok insan bilemez. Onun halini anlaması için kendisinin de aynı şartları yaşaması gerekir.

Tok ağırlaması zordur. Kişinin karnı toksa ona yemek beğendirmek zordur. Kendilerine ikram dilen en güzel yemekleri bile beğenmez geri çevirirler.

Toz kondurmamak: Sevdiği kişiye zarar verecek en ufak bir şeye müsaade etmemek

Tozutmak: aklını kaybetmek, delirmek

Turşusu çıkmak: Çok yorgun olmak, çabalayacak hali kalmamak

Tuzluya mal olmak: Pahalıya gelmek, pahalıya mal olmak

Tuzu Kuru: Kazancı yerinde, İşleri yolunda giden

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur. Ekmeğini yediğin iyiliğini gördüğün kişiye hainlik edersen Allah’tan gelecek cezaya da hazır ol demektir.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu. Eskiden her şey ortada mertçe yapılırdı. İnsanlar kazananı alkışlardı fakat günümüzde her şeyin bir hilesi çıktı artık kazanmalar hile ile olmaya başlayınca mertlik te kalmadı

Tüy güzelliği hamamdan eve, huy güzelliği Urumdan Şam'a. İnsanın dış güzelliği kendisi ve evi içindir. Huy güzelliği ise dünyanın her yerine gerekir.

Yüz güzelliği geçici huy güzelliği ise kalıcı güzelliktir.

Tüyleri diken diken olmak: Heyecandan, üşümekten, tüylerinin dikleşmesi

 

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır. İnsan tarlasından iyi verim almak istiyorsa zamanında ve gerektiği şekilde sabanını sürmeli. Ancak o zaman ürünü alır. Ambarını doldurur.

Zahmetsiz lokma yenmez. İnsan helalinden kazanmak istiyorsa çalışmalı çalışmadan yorulmadan emek vermeden kazanmak zordur.

Zahmetsiz rahmet olmaz. İnsan çalışmadan yorulmadan zahmet çekmeden başarıya refaha mutluluğa ulaşamaz.

Zamanında gelmeyen on para beş para etmez. Her şey zamanında gerekli zamanı geçtikten sonra hiçbir değeri yoktur.

Zamanın değerini yapacak işi olan bilir. İnsanın değerli varlığı zamandır. Onun değerini anlayabilmek için onu nasıl değerlendireceğini bilmek ve ona göre çalışmak gerekir. İnsanın yapacak güzel ve başarılı bir işi varsa onu zamanında yapmak için gayret eder. Yapacak işi olmayan ise zamanını boşa harcar.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Çevrendeki insanlar yaşayışlarıyla davranışlarıyla giyimleriyle sana uymuyorsa sen onlara uymaya çalış.

Zamane çocuk: Günün getirdiği şartlara kendini ayarlamış ne yapması gerektiğini bilen ve ona göre çözüm bulan işin içinden nasıl çıkılacağını bilen çocuk.

Zar zor: İstemeyerek, Güçlükle

Zararın neresinden dönülse kardır. Yaptığı işte zarar eden insan en kısa yoldan bu işten kurtulmaya bakmalı kar etmese bile zararı azaltır. Zarar ne kadar az olursa o kadar kar sayılır.

Zayıf atın kıblesi belli olmaz. Karasız insanların ne yapacağı belli olmaz ayı görür aya güneşi görür güneşe döner. Onun için bu tür insanların sözüne güvenmemeli.

Zehir zemberek: Çok acı Katlanılamayacak türde

Zehirden şifa kahpeden vefa olmaz. Zehirden insana fayda olmaz insanı öldürür aynı şekilde kahpeden de insana fayda gelmez insanı arkadan vurur.

Zemheride sür de çalı ile sür. Eğer toprağından bol verim bol ürün, bol mahsul almak istiyorsan mutlaka kendini ayarlayıp zemheri ayında sürmelisin.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır. Kişi zor işler peşinde koşuyorsa onları gerçekleştirecek şartları yerine getirmek zorundadır.

Zemin hazırlamak: İşin yapılması için gerekli ortamı yapmak

Zanaatına hor bakan aç kalır. Mesleğini küçümseyen onu hor gören bir iş yapamaz aç kalır. İşini sevemeyeni doğru dürüst yapmayanı insanlarda sevip o kişiye iş veremez.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. İnsan zengin olunca ona zorluk yoktur. Her işi rahatlıkla başarır engelleri aşar, yok eğer insan fakirse iş çok zordur. Kolay işler bile bin bir zorlukla hallolur. Kapılar yüzüne kapanır, neyi nasıl yapacağını bilemez.

Zengin giyerse "sağlıcakla" fakir giyerse "nereden buldu ki" derler. Zengin istediğini dilediğini giyer gayet normal ve anlayışla hatta hoşgörü ile karşılanır. Eğer fakir giymişse yadırganır veya yakıştırılamaz.

Zenginin gönlü oluncaya kadar fakirin canı çıkarmış. Belli seviyeye ulaşmış insanların istediğini yapmak zordur. Kolay kolay beğenmezler beğendiklerini yapıncaya kadar insana çile çektirirler insanı yorar bezdirirler.

Zengin kesesini züğürt dizini döver. Bir işin yapılmasında zengin olanın parası vardır ve parasının gücüyle öğünür parayla işini halleder, fakirse parası olmadığı için işini yapamaz üzüntüsünü dizini döver ahlanır vahlanır,  üzülür ama elden gelmeyince dizlerini dövmekten öteye elden ne gelir.

Zenginin evinde fındık tıkırtısı, fakirin evinde borç lakırdısı. Zenginin evinde bolluk tan dolayı keyif vardır zevk vardır bol bol yeme içme eğlence vardır. Fakirin evinde de tam aksi yokluktan dolayı borç ve ihtiyaçların tartışması kavgası sıkıntısı vardır.

Zenginin horozu bile yumurtlar. İnsan zengin olunca yapılamayacak işi olmaz. Zengin için olamayacak iş yoktur. Onun her şeyi değerli olur. Her şeyi para eder.

Zenginin malı fakirin çenesini yorar. Fakir oturur zenginin malını gereksiz yere tartışır bu tartışmanın onlara bir faydası yoktur. Sadece boş yere çenelerini yorarlar.

Zenginin basması ipekli görünür. İnsan zenginse onun her şeyi başkalarının gözüne kıymetli görünür.

Zeytin ekmek hazır yemek. Zahmet çekmeden hazırlanan yemekler her zaman için tercih edilir.

Zerre kadar: Yok denecek kadar az

Zeval vermek: Zarar vermek

Zevkine varmak: Tadına varmak

Zevkini okşamak: Hoşuna gitmek

Zılgıt yemek: Azarlamak

Zırva tevil götürmez. Saçma sapan bir söz ne kadar faydalı şekilde yorumlanırsa yorumlansın sonucu değiştirmez.

Zınk diye durmak: Aniden durmak

Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. İnsan elindeki değersiz şeyi kaybedince onu çok değerli imiş gibi görüp ahlanır vahlanır.

Ziyaretin kısası makbuldür. İnsan gittiği yerde iyi ağırlanmak istiyorsa ziyaretini kısa tutmalı ki her zaman sevilip sayılsın karşısındakilerde bıkkınlık vermesin.

Zokayı yutmak: Aldatılıp büyük zarara uğratılmak

Zor bela: Güçlükle

Zor kazanan ter döker. Kişi bin bir zahmetle çalışıp kazanınca onun kıymetini bilir harcamasını da bunu düşünerek yapar.

Zor oyunu bozar. İnsan zorda kalınca her yola başvurur. Planları bozulur. İşin yapılmasında kurallar değil de kişiler kendi güçlerini kullanıyorsa artık o işte kurallı olmak beklenemez.

Zora beylerin borcu Var. Yaptığı işte zor kullanmayı alışkanlık haline getirenlerin istediklerini çok güçlü insanlar bile yerine getirir.

Zora dağlar dayanmaz. Yaptığı işte zor kullanan kişilere çok güçlü bile olsa insanlar dayanamaz sonunda boyun eğer.

Zorla güzellik olmaz. Zorla insana bir işi yaptıramazsınız. Eğer bir işi yaptırmak istiyorsanız önce onu insanlara sevdirmelisiniz. Bazı şeyler Allah vergisidir çalışmakla, zorlamakla olmaz.

Zula etmek: Çalmak, yürütmek, aşırmak

Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına. Kişi yapacağı işe hiçbir planlama yapmadan başlarsa sonunun nereye varacağını kestirmek zordur. Artık bahtına razı olacak.

Zurnanın son deliği: İşte sorumlu olan en son kişi

Zurnanın zırt dediği yer: İşin en kırılgan noktası, İşin bozulduğu, düzenin bozulduğu yer.

Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir. Uyuz olmak insanı çok rahatsız eder fakat züğürt olup boş boş oturmaktan daha iyidir en azından vücut hareket etmiş olur.

Züğürt ağa: Beş parasız, meteliksiz

Züğürt tesellisi: Çok basit bir çıkarla teselli bulmak

Züğürtlük zadeliği bozar. Parasız hiçbir şey olmaz. Para olmayınca toplumda saygınlığında bozulur.

Zülfü yâre dokunmak: Karşısındakileri kızdıracak şekilde konuşmak

 

Vadesi gelmek: Zamanı gelmiş olmak.

Vakit nakittir. İnsanların en büyük sermayesi zamandır. Onu altın gibi değerli bilmeli ve boşa harcamamalı.

Vakitsiz öten horozun kafasını keserler. İnsan bir iş yapmaya niyetlenmişse onu başaracağına emin olmadan konuşmamalı başkalarına duyurmamalı sonra rakipleri onu boğar yok eder iflas ettirir. Kişi rakipleri ile mücadele edebilecek güce erişmeden onlara karşı mücadeleye kalkışmamalı yoksa onların karşısında ezilir.

Vaktini şaşmamak: Her işi tam zamanında yapmak

Var varladır yok söyletir. Varlık kişiye güven cesaret bol keseden atma gücü verir. Herhangi bir işi yapma cesareti verir. Rahat hareket etme cesareti verir. Yok, ise ancak insana yokluktan dolayı acınma ve sızlanma verir.

Var yok: Olduğu şüpheli

Vardığın yer körse sende gözünü kapa. Kişi bulunduğu ortamda ki insanlara uymak istiyorsa onlarla beraber yaşamak istiyorsa onların yaşam düzenin benimsemek zorundadır.

Varını veren utanmamış. Kişi kendisinden istenince elindekini az çok bakmadan vermeli azlığından veya kalitesizliğinden utanılmamalı. Zamanı gelince yaptığından pişman olmaz ama cimrilik yapar elindekini saklarsa gelecekte karşılaşacağı durumlarda mahcup olabilir.

Varlığa darlık olmaz. İnsan elinde malı mülkü varsa her şeyi alır her şeyi istediği gibi yapar onun için sıkıntı yoktur.

Varsa hünerin her yerde vardır yerin. Kişinin bir işi mesleği becerisi varsa her yerde işi yolunda gider mutlaka saygı ve iltifat görür eğer bir becerisi mahareti yoksa zor ilgi ve alaka görür. Kendisini kabul ettirmesi zordur.

Varsa pulun herkes kulun; yoksa pulun  dardır yolun. Eğer paran varsa zenginsen herkes sana ilgi ve alaka gösterir. Yok, eğer fakirsen işin zor. Kolay kolay işlerini göremezsin. İnsanlar kolay kolay yardımcı olmaz. İşini görmez.

Varsa kişinin kısmetinde mermere geçer dişi; yoksa kişinin kısmetinde pilav yerken kırılır dişi. Eğer kişinin kısmetinde varsa istediği şey ne olursa olsun şartlar ne kadar zor olursa olsun o gerçekleşir. Yok, eğer kısmetinde yoksa olmayacaksa şartları ne kadar müsait olursa olsun akla gelmeyecek bir aksilik çıkar ve o iş gerçekleşmez.

Vasiyet ölüm getirmez. Kişinin vasiyetini yapması onun ölüm döşeğinde olmasını gerektirmez. Sadece tedbirli davranmış olur. İnsan tedbirini önceden almalı.

Vebali boynuna: Günahı da sevabı da sana

Ver yiğidi  yiğide Mevla rızkın yetire. Fakir zengin diye ayırma birbirini seven iki genci evlendir. Allah onların rızkını verir.

Veren el alan elden üstündür. İnsan daima çalışıp kazanmalı ve ele muhtaç olmamalıdır. Çalışıp helalinden kazanan ne olursa olsun dilenenden başkalarına el açanlardan daha üstündür.

Veresiye şarap içen iki kez sarhoş olur. Kişi bir işi yaparken iki kere düşünmeli. Hem işin yapılışı hem de sonuçları rahatsız edebilir. Örnek olarak bir ürünü alırken; hem veresiye alırken sarsılır utanır sıkılır hem de ödeme zamanı gelince haybeye para ödemiş gibi olur.

Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak iyidir. Elinizde olan bir şey sizden istenince, verdiğiniz şeyi zamanında alamayacaksınız beklide istemek zorunda kalıp, verdiğiniz kişiyle kötü olacaksınız. İsteyince vermezseniz de kişi yine size kırılacaktır ama en azından malınız elinizde kalacaktır.

Verirsen doyur, vurursan duyur. Bir şeyi yapmak istiyorsan veya bir şeyi yapmaya niyet etmişsen onu tam yap yarım yapılan işten bir sonuç alamazsın, İşi tam yap ki herkes ikna olsun.

Verme malını veresiye, akar gider Karasu'ya, baş yarılır kol kırılır, sulh ederler yarısına. Malını veresiye verme çünkü alanlar borcunu ödemez batarsın. Başına birçok haller gelir. En sonunda da seni alacağının yarısına razı ederler.

Vız gelip tırıs gitmek: Yapılanlara aldırış etmemek, önemsememek.

Vız gelmek: Aldırış etmemek, önemsememek.

Volta atmak: Koridorda aşağı yukarı dolaşmak.

Vur abalıya: Bütün suçu bir zavallıya yıkma ifadesi.

Vur patlasın çal oynasın: Her şeyini harcayıp hiçbir şeye aldırmadan eğlenme hali.

Vurucu tim: En iyi eğitimi almış en iyi silahlarla donatılmış askeri birlik.

Vücut bulmak: Meydana gelmek, oluşmak.

Vücuda getirmek: Ortaya koymak.

Vücudunu ortadan kaldırmak: Öldürmek, yok etmek.

Vücuttan düşmek: Zayıflamak, gücünü yitirmek

Vermeyince mabut neylesin sultan Mahmut. Eğer insanın talihi yoksa ne yaparsan yap işleri rast gitmez.

Vücut kocar, gönül kocamaz. İnsan bedenen yaşlanır ama isteklerinde arzularında ilgilerinde ideallerinde hiç değişmez. Hep genç kalır, onlar hiç değişmez. Yaşlılık onlarda düşünülmez.

 

Yabana atmak: Önem vermemek

Yabancı koyun kenara yatar. İnsan yabancısı olduğu bir yere gittiğinde orda ki insanlar onu hemen aralarına alamadığı gibi oda insanların arasına girip uyum sağlayamaz. Bu nedenle ilk zamanlarında uzak uzak durur.

Yağ yiyen köpek, tüyünden belli olur. İyi beslenince bunu söylemeye gerek yok insanın dış görünüşü bile iyi beslendiğini gösterir.

Yağ bağlamak: Şişmanlamak

Yağ çekmek: Dalkavukluk yapmak

Yağcılık yapmak: Kişi kendini başkalarına sevdirmek için bin bir türlü yola başvurması. Başkalarına yaranmak için onların hoşuna gidecek laflar söylemek davranışlarda bulunmak.

Yağlı ballı olmak: Çok samimi olmak

Yağlı kapı: Kolay ve bol kazanç sağlanan yer

Yağlı müşteri: Çok mal alıp, İyi para veren müşteri

Yağmur eken fırtına biçer. Kişi bir şeyi yaparken iyi düşünmeli bir gün yaptığının sonuçlarının kat kat fazla olarak kendisine de ulaşacağını aklından çıkarmamalı.

Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi halini bilse hoş değil mi?:Her insanın bir huyu bir becerisi bir ahlakı vardır. İnsan kendini yapmacık değil olduğu gibi çevresine göstermeli.

Yağmurda düşmanın koyunu dostun atı sayıtsın. Yağmurda koyunun yünü yapışıp cılız gözükürken atın çevikliği artar daha hareketli olur.

Yağmurlu günde tavuk suyu neylesin. İnsan ihtiyaç duyduğu vakit ona yardımcı olmalı derdine derman bulunmalı, yoksa iyi gününde yapılan yardımın veya iyiliğin hiçbir faydası veya önemi yoktur.

Yakada bağım yok ki çakaldan korkum olsun. İnsanın malı mülkü yaksa zarar görecek bir şeyi yoksa kaybedecek bir şeyi de yok demektir o halde zarar görürüm diye de korkacak bir durumu da yoktur.

Yaka silkmek: Bıkmak usanmak anlamında

Yakasına yapışmak: Bıktırmak, sürekli bir şey istemek

Yakayı ele vermek: Yakalamak

Yakayı kurtarmak: Bir zorluk veya işte

Yakın komşu uzak kardeşten iyidir. İnsanın zor gününde yardımına koşan yakınındaki komşusu uzakta bulunan akrabasından daha iyidir.

Yalancı kim işittiğini söyleyen. Kişi duyduğundan emin olmadıkça başkalarına anlatmamalıdır. Sonra yanlışlığı veya değişikliği ortaya çıkarsa yalancı konumuna düşer.

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış. Kişi yalan konuşmaya başlar ve insanlar yalan konuştuğunu anlarsa bir gün gelir gerçeği söylese de kimse ona inanmaz.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnsan yalanla bir yere varamaz. İnsanları bir kere veya iki kere kandırır ama sonunda mutlaka gerçek ortaya çıkar.

Yalnız öküz çifte koşulmaz. İki kişinin yapabileceği işi tek insan yapamaz. Onun için işe göre insan görevlendirilmeli.

Yalnız taş, duvar olmaz. İnsan tek başına bir şey yapamaz. Eğer bir şey yapmak istiyorsa birlik olmaya dayanışmaya önem vermeli.

Yan tutmak: Taraf olmak

Yangına körükle gitmek: Kavgalı bir ortama kavgayı yatıştıracak değil de tam aksine kavgayı artıracak sözlerle müdahale etmek.

Yanık yerin otu tez biter. Kişinin yüreğine bir acı ile dolan hüzün zamanla küllenir yerini sevinç ve neşeye bırakır.

Yanlış kapı çalmak: İsteğinin olmayacağı yere başvurmak

Yar olmayanın yarı olmaz, tacir olmayanın kârı olmaz. Başkasına bir faydası olmayanın başkasından da bir şey beklemeye hakkı yoktur. Aynı şekilde insan ticari bir iş yapmıyorsa kar edeceği bir şeyi de yoktur.

Yara sıcakken sarılır. Bir işin gereği zamanında hemen yapılmalıdır. Zamanı geciktikten sonra artık iş işten geçer ya da yapılan işlemin bir faydası olmaz.

Yara açmak: Üzüntü yaratmak, yaralamak

Yaraya merhem olmak: Çok önemli bir ihtiyacı karşılamak

Yaralı kuşa tüfek atılmaz. Kişi dertli ise bir sıkıntısı varsa bir derdi varsa ona yeniden sıkıntı verecek davranışlardan hareketlerden uzak durmalıyız.

Yarası olan gocunur. Bir işte yolsuzluk yapanlar hilekârlık yapanlar araştırılırken orada bu işe bulaşanlar bu işle dolaylıda olsa ilişkisi olanlar durumdan rahatsız olur.

Yarım hekim candan eder, yarım imam dinden eder. Daima her işi erbabına yaptırmalı usta olmayan kişi işi değil yapmak onu daha beter hale getirebilir. Örneğin doktora değil de sahte bir hasta bakıcıya muayene olursak tedavi olamayacağımız gibi canımızdan da olabiliriz. Aynı şekilde cahil din adamı da bize yanlış bilgileri din bilgisi diye öğretebilir. İnançlarımızın sarsılmasına yol açabilir.

Yarı buçuk: Beklenenin çok altında, önemsiz.

Yaş kesen baş keser. Yaş ağacı kesmek canlı insanı öldürmek gibi hatadır, suçtur, günahtır.

Yaş yetmiş iş bitmiş. İnsan yetmiş yaşına gelmişse artık bir işi başarması zordur. Ömrünün sonuna gelmiş demektir.

Yaşı at pazarında sorarlar. İnsanın yaşı değil aklı önemlidir. Yaş ancak güce dayalı işlerin yapılacağı yerlerde sorulur. Akıl gereken yerde ise yaşa ihtiyaç yoktur.

Yaşını başını almış: Olgunluk çağına gelmiş

Yaşlanmış eşekte yıllanmış akıl olur. Yaşlı insan hayat tecrübesi olan insandır. Onun gücünden değil hayat tecrübesinden faydalanmak gerekir.

Yatan değil eceli gelen ölürmüş. İnsan yaşlansa da hastada olsa ölmez, ölüm ancak ecel gelince olur. Ölümün yaşı hastalığı olmaz gence de ihtiyara da gelir nerede ne zaman geleceğini kimse bilemez.

Yatan öküze saman verilmez. İnsan tembelse ona hiçbir şey vermek gerekmez. Çünkü verilen şey onun daha da tembel yapar.

Yatanın, yürüyene borcu var. Tembel insanın değil başkalarına kendine dahi faydası yoktur. O yüzden çalışan insanların eline muhtaçtırlar.

Yavaş atın tekmesi pek olur. İnsan yüzünün yumuşak güleç görülmesi kimseyi yanıltmamalı o yumuşaklığın altında çok sert bir karakter yatabilir.

Yaylanın çayırlısı evladın hayırlısı. İnsan hayvanlarını otlatması besleyebilmesi için çayırı bol yaylalara ihtiyacı vardır. Aynı şekilde evladının da faydası olması için hayırlı evlat olması istenir.

Yazın gölge hoş kışın çuval boş. Gerektiği zaman da çalışmayıp tembel tembel yatanlar zamanı gelince ele güne muhtaç olur. Başkalarına el açmak zorunda kalırlar.

Yel esmezse yaprak kımıldamaz. Bir işin olabilmesi için mutlaka bir hareket bir kıpırdanma gerekir yoksa hiçbir şey kendiliğinden olmaz.

Yel gibi gelen, sel gibi gider. Hiç yorulmadan zahmetsizce çok kolay kazanılan aynı şekilde gider sahibine bir fayda sağlamaz.

Yele vermek: Rüzgâra vermek, faydası olmadan akıp gitmek

Yemek sıcakken yenilir. Bir iş zamanında yapılır. Söz zamanında söylenir zamanı geçtikten sonra pişmanlık fayda etmez bir işe yaramaz. Zamanında yapılmayan işin kimseye faydası yoktur.

Yemem diyen sofra deler oturmam diyen post çürütür. Bazı insanlar vardır ki sözleri ile davranışları birbirleri ile tezat gösterir. Örnek yemem diyen sofraya oturunca ne var ne yok süpürür yer sanki hiç doymayacakmış gibi. Aynı şekilde oturmam diyen değil oturmak yatıya bile kalır.

Yemene giden kahve götürmez. İnsan gittiği yere hediye olarak orda bulunan şeyi değil orada bulunmayan, insanların ihtiyaç duyacağı ve eksikliğini duyduğu şeyi getirmeli.

Yemesini bilmediğin aş ya karın ağrıtır ya da baş. İnsan bir işin nasıl yapılacağını bilmiyorsa o işten uzak durmalı veya insan bir aletin nasıl kullanılacağını bilmezse onu kullanmaya kalkmamalı sonra başına dert açabilir.

Yengece "niçin yan yan gidersin" demişler  "serde kabadayılık var" demiş. Davranışları ile çevresindekilerden farklılıklar gösteren kişiler bunu yeteneksizlik veya beceriksizlik olarak değil de kendilerine has üstünlük olarak değerlendirirler.

Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Yapılan bir yarışta kişi kaybetmeyi hiçbir zaman kabullenemez. Eğer kaybetmişse en kısa zamanda yeniden karşılaşıp mağlubiyetten kurtulmak ister ve bu inat böyle devam eder.

Yenmeyen mal zalime kalır. Cimrilik yapmamalı. Kişi ömrü boyunca çalışıp didinir mal mülk biriktirir. Hâlbuki çalıştığını yemeli biriktirmemeli biriktirilen mal varislerine kalır hele de bunlar birer birer zalimse

gggggggggggggggggggggggggggggg

Yer cücesi: Küçük boylu, ufak

Yerin kulağı vardır. İnsan sırrını iyi tutmalı olur olmaz yerde sırrını açmamalı sonra hiç ummadığı yerlere sırrı gidebilir.

Yerin dibine geçmek: Çok utanmak, rezil olmak, çok mahcup olmak

Yerinde saymak: Hiç ilerleyememek, hiç mesafe kat etmemek. İlerleyememek.

Yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir. İnsanın boyundan büyük elbisesi nasıl ki yerlerde sürüne sürüne eskirse layığı olmayan yere düşen gelin de ah vah çeke çeke dert yana yana ömrünü eskidir.

Yerini bilmeyen yılda bir esvap eskitir. Çalışacağı işi veya yeri bilmeyen kişiler sürekli yer değiştirmeleri yüzünden hem kendilerini zora sokar hem de elbiselerini sık sık eskitirler.

Yeşil ışık yakmak: Olmasına fırsat vermek

Yeter ki ayranım olsun sinek Bağdat'tan da gelir. Elde yeter ki mal bulunsun müşteri her yerden gelir. Gerekli olan araç gereç malzeme yeter ki insanın elinde olsun onu kullanacak kişi ya da ihtiyaç sahipleri nerden olsa gelir.

Yetişemediğin köyün alt tarafında yat. İnsan ulaşmak istediği bir amaca ulaşamıyorsa ona ulaşabildiği kadar yakın olmaya çalışmalı.

Yılan deliğine çomak sokulmaz. İnsan tehlikeli yerlerden uzak durmalı veya bir yerde tehlike varsa oraya karışmamalı tehlikeli işlerden uzak durmalı.

Yılan sokan uyumuş aç olan uyumamış. İnsan her türlü hastalığa veya acıya dayanır ama açlığa kolay kolay dayanamaz.

Yılana yumuşak diye el sunma. Düşmanın yumuşaklığına aldanma sonra pişman olursun

Yılanın başı  küçükken ezilir. İnsan tehlikeyi veya düşmanını işin başında büyümeden önlemeli ona karşı tedbirini almalı sonra geç kalmış olur.

Yıldızı parlamak: Meşhur olmak

Yıldızı sönmek: Unutulmak, kaybolmak

Yırtıcı kuşun ömrü kısa olur. Çevresine zarar verenler insanları rahatsız edenler fazla yaşamaz. Gün olur başkaları da ona zarar verebilir.

Yiğidi öldür ama hakkını ver. İnsan ölür yenilir batar çıkar ama ne ise o açıkça söylenmeli Cesursa cesur dürüstse dürüst akıllı ise akıllı. Kişi düşmanın bile olsa doğru yaptığı işte onun doğru yaptığını söyle doğru davranışında onun doğru yaptığını söyle hakkını ver

Yiğidin sözü demirin kertiği. Yiğit mert insan sözünden dönmez. Demir kertiği gibi sabit yerinde kalır.

Yiğit er meydanında belli olur. İnsanın becerisi kuvveti gücü lafla değil yaptığı işle belli olur.

Yiğit yarasına yiğit katlanır. Cesur yiğit insanların karşılaştıkları sorunlara veya zorluklara katlanabilmek ancak yiğit insanların işidir, herkesin katlanabileceği şeyler değildir.

Yok, büyümez arık büyür. Olmayan şeyden bir şey üremez ama az da olsa azdan çoğalır. Büyük birikimler meydana gelir.

Yok, pahasına: Çok ucuza

Yokuşa sürmek: İnat etmek

Yol almak: yaptığı işte ilerlemek, mesafe kat etmek

Yolunu sapıtmak: Yanlış işler yapmak

Yoksul ala ata binse selam almaz. Sonradan görme veya görmemiş biri eline bir şey geçse kendini bir şey sanır daha insanların selamını da almaz. Kasıntıdan yanında durulmaz.

Yoktan yonga olmaz. Kişinin ellinde bir şey yoksa yapılabilecek bir şeyde yok demektir. Zorla bir şey olmaz.

Yol almak: İlerlemek, mesafe kat etmek

Yol ile giden yorulmaz. İnsan bir işi yaparken yapılması gerektiği şekilde işini yaparsa hile ye gitmez dürüst hareket ederse işini zamanında ve rahat yapar.

Yol yürümekle borç ödemekle biter. İnsan bir işi bitirmek istiyorsa çalışıp gayret etmek zorundadır. Yolda ise bitirinceye kadar yürümeli borçlu ise bitirinceye kadar çalışıp kazanıp ödemeli ki bitsin yoksa her şey yerinde durur.

Yolunu sapıtmak: Yanlış işler yapmak, Yapışmaması gereken davranışlar içine girmek

Yolcu yolunda hancı hanında gerek. Herkes kendi işi üzerinde olmalı. Eğer yolcuysa beklememeli bir an önce yola çıkmalı. Zaman kaybetmemeli.

Yorgun eşeğin çüş canına minnet. Yorgun kişi için verilen dinlenme fırsatı bunmaz nimettir.

Yorgun gözüyle at, bekâr gözüyle avrat alınmaz. Bir iş yapmaya kalktığında o işi iyi bilen akıl sahibi tecrübeli insanlardan fikir al cahil aklınla iş yapmaya kalkma

Yokuşa sürmek: İşin olmaması için diretmek,  İnat etmek

Yumurtada kıl bitmez. Kısır bir ortamdan bir şey bekleyemezsiniz

Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır. Her canlı kendi soyunun özelliklerini taşır. Kendi soyuna çeker.

Yumurtanın kulpunu arama. Kısır bir ortamdan bir şey bekleyemezsiniz.

Yumurtlayan tavuk bağırtkan olur. İş yapan insanın sesi çıkar şikâyeti eleştirisi olur. Eğer kişi bir şey yapmıyorsa sesi de çıkmaz.

Yumuşak atın çiftesi pek olur. Kişinin yüzünün gülmesine değil hareketlerine bakmalı yüzü çok yumuşak olan insan hiç beklemedik şekilde karşısındakilere çok sert tepki verebilir.

Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir. İnsan rahat ve huzur içerisinde yaşayamadıktan sonra verimli olmuş ne kıymeti var.

Yuvayı dişi kuş yapar. Aileyi ayakta tutan, yönlendiren, düzenleyen, onun devamlılığını sağlayan annedir. O olmasa aile çok kolay dağılır.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Sürekli hareket halinde olan konup göçen belli bir ikamet yeri olmayanın eşyası da evi parkı da olmaz.

Yüksek uçan alçak düşer. İnsan kibirlenmemeli başkalarına fiyaka yapmamalı kendisini başkalarından üstün görmemeli gün olur çok kötü durumlara düşebilir.

Yüreği cız etmek: Çok acımak, üzülmek.

Yüreğine su serpilmek: Sıkıntılı anında sıkıntısını hafifletecek haber almak.

Yüz yüzden utanır. Kişi söyleyeceğini karşısındakinin yüzüne söylemeli ki etkisi olsun yoksa haber salmakla bir şey elde edemezsin.

Yüz bulmak: İlgi ve yakınlık görmek, rağbet görmek.

Yüz çevirmek: İlgiyi alakayı kesmek, ilgilenmemek.

Yüz geri etmek: Geri dönmek, iade etmek, reddetmek istememek.

Yüz vermek: İlgi yakınlık dostluk göstermek.

Yüzü kara: Utanmaz, arlanmaz, ahlaksız.

Yüzmek bilmezsen denizin kenarında işin ne. İnsan anlamadığı bilmediği bir işi yapmaya kalkmamalı, ne biliyorsa onu yapmalı.

Yüzü sirke satmak: Yüzünden hoşnutsuzluğunu belli etmek

 

Ucu bucağı olmamak: Çok büyük olan

Ucu ucuna: İstenen tam ebat

Ucu ucuna gelmek: Tam yetecek kadar denk gelmek

Ucunu kaçırmak: Çıkmaza girmek

Uçkuruna sağlam olmak: Ahlakını namusunu koruyan sağlam karakterli.

Ucuz alan pahalı alır. Ucuz alına mal kolay bozulur devamlı tamirat ister daha fazla masraf yapılır. Ucuz mal sık arızalanıp sonunda kullanılmaz olur ve yenisini gerektirir. Onun için daha pahalıya gelir.

Ucuz et tencereyi yakar. Ucuz alınan şeyin gerekliği değeri olmadığı gibi kullanımında da ucuzluğundan dolayı gerekli özen gösterilmez. Kullanana zarar vermekten öteye gitmez.

Ucuz etin yahnisi yavan olur. Ucuz mal kalitesizdir. Kolay kullanıma gelmez.

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti. Ucuz olan malın mutlaka ya çok boldur ya bir problemi vardır. Kullanana mutlaka sorunlar çıkarır. Pahalı olan mal ise ya çok değerlidir ya çok az bulunur ya çok işte kullanılır yani mutlaka kaliteli maldır. Sorunsuz maldır.

Uğur ola: Hayırlı yolculuklar

Uğursuzun yüzüne bakma kırk gün işin rast gitmez. Halk arasında uğursuz insanların yüzüne bakınca kırk gün işlerin düzgün gitmez gibi bir inanış vardır.

Ulular köprü olsa basıp geçme. Toplumda saygın kişiler makam mevki sahibi kişiler görevlerinden ayrılsalar bile sen onlara saygısızlık etme her zaman saygılı olmayı bil.

Ulumasını bilmeyen it yatağına getirir kurt. İnsan nerede neyi nasıl konuşacağını bilmezse başkalarını da kendine düşman eder. Başına birçok dert açar.

Umurunda değil: Hiç bir şeye aldırmıyor

Ummadığın taş baş yarar. Hiçbir şeyi küçümseme senin küçümsediğin şey hiç ummadığın anda başına dertler açar. Hiç kimseyi küçük görme gün gelir senin küçümsediğin insan tahmin edemeyeceğin makamlara gelebilir.

Un ile odun, sahibi kadın. Evin içinde iki şey vardır ki bunların sahibi de kullananı da planlayanı da kadındır. Biri yakacak diğeri de un ve yiyecektir.

Ununu elemiş eleğini asmış. Yapacağı her şeyi yapmış bitirmiş artık yaşamının sonuna gelmiş artık bundan sonra onun yapacak işi kalmamıştır.

Usanç getirmek: Bıktıracak duruma getirmek

Utancından yere geçmek: Yapılan işten dolayı çok utanmak

Uyku gözünden akmak: Uykudan gözlerini açamayacak hale gelmek, çok uykusu gelmek

Uyku kestirmek: Fırsatını bulup azda olsa uyumak

Uykusu açılmak: Uykulu durumu atlatmak

Uykusunu almak: Tam olarak uykusunu uyumuş olmak

Uykuya dalmak: Yorgunluktan derin uyumak uyanmaktan uzak olacak şekilde uyumak

Uyku uykunun mayasıdır. İnsan fazla uyumamalı belli bir ayarda bırakmalı fazla uyku yeniden uykumuzu getirir. İnsan Uyudukça uyumak ister

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma. Eğer düşmanın veya sana zarar verecek birileri senden uzaksa onlara bulaşıp başına dert açma bırak uzak dursunlar.

Uyuyanın üstüne kar yağarmış. İnsan uyurken çok üşür mutlaka üzerinin örtülmesi gerekir.

Uzağı görmek: İleri görüşlü.

Uzaktan bakmak: Seyirci gibi davranıp olaya karışmamak.

Uzaktan kumandalı: Yaptığı işe dışardan müdahale ile yön veren.

Uzun hikâye: Anlatılması uzun olan

Uzun sözün kısası: Sözü uzatmadan konuya gelelim, kısaca

Üç göç bir yangının yerini tutar. İnsanların bir yerden bir yere göç etmesi çok büyük zahmettir aynı zamanda maddi bir yüktür. Nasıl ki yangın insanı madden ve manen bitirirse insan büyük bir yük getirirse yapılan üç göç te aynı yükü getirir.

Üç kuruşluk insan. Yaptıklarıyla ilişkileriyle davranışlarıyla hiçbir değeri olmayan insan

Üç kuruşluk insan. Başkalarının arasında hiç bir değeri olamayan basit  kişi

Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur. Kişi ne kadar kaliteli veya ne kadar kalitesizse onun evladı da aynı şekilde kalitesiz olur. Ondan daha faydalı veya kaliteli bir şey bekleyemezsiniz.

Üç aşağı beş yukarı: Yaklaşık olarak, tahmini olarak değeri

Üç buçuk atmak: Çok korkmak

Ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. İnsan nerede neyi konuşması gerektiğini bilmezse başına dert açar. Beceriksiz insan bir işi yapayım derken daha beter bozar.

Üstesinden gelmek: İşi başarmak

Üstüne basmak: Düşüncesinde isabetli olmak, karalarında doğruyu söylemiş olmak

Üstüne titremek: Çok önem vermek, Çok titiz davranmak

Üstüne üstüne gitmek: Yapılan işten bıkmayıp başarmak için tekrar tekrar denemek

Üstüne varmak: Baskı ile bir şeyi yaptırmak

Üstüne varmak: Bir işi yapmak için ısrar etmek, tekrarlamak

Üstüne yıkmak: Suçu başkasının üstüne atmak

Üşengecin çocuğu olmaz. İnsan bir şeye sahip olmak istiyorsa tembellik yapmamalı kalkıp onu elde etmek için çalışmalıdır.

Üveye etme Özünde bulursun; Geline etme  kızında bulursun. Kendi çocuğuna üveyliği kabul etmeyen başkalarının çocuğuna da üveylik etmemelidir. Aynı şekilde kızına da gelin gittiği yerde iyi davranılmasını istiyorsan kendi gelinine iyi davran gün gelir yaptıklarınla karşılaşırsın.

Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsan yaptığı her şeyi iyi hesaplamalı eşini dostunu da iyi seçmeli çünkü davranışları ile çevresine örnek olurken kendisi de başkalarına örnek olacaktır.

Üzümsüz bağın sefası olmaz. Ürün vermeyen tarlanın insana bir faydası olmaz. Bir eksiğini gidermez ki sevinesin.

Üzümü ye Bağını sorma. İnsan bulduğunu değerlendirmeli istifade etmeli nereden nasıl geldiğini fazla sormamalı öğrenmemeli.

,,

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle