foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Ocağı batmak: Mahvolmak, büyük zarara uğramak

Ocağı sönmek: Soyu tükenmek, evinde canlı kalmamak

Ocağına düşmek: Birine korunmak için sığınmak, yardım istemek

Ocağına incir dikmek: Birinin evini parkını dağıtmak

Oduncunun gözü  omçada,(dilencinin gözü çömçede).Herkes ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmeye gayret eder. bir yolunu bulmaya çalışır. Âmâ değerli ama değersiz.

Oflayıp  puflamak: Sıkıntıda olduğunu çok sıkıldığını göstermek

Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi. Nasıl ki kız evlat biçip dikmeyi anadan öğrenirse erkek evlat ta sofra açmayı ikramda bulunmayı cömert olmayı atadan öğrenir.

Oğlandır oktur, altın direktir, her eve bir oğlan gerektir. Erkek çocuk evin temelidir. Her işe gider sıkıntısı olmaz. Eğer bir babanın oğlu varsa soyunu devam ettirir. Soyun devam etmesi için erkek evlat her eve gerektir.

Oğullu baba ölmez. Oğlu olan baba Kendisi ölünce oğlu sayesinde soyunu devam ettirir.

Oh demek: Rahatlamak

O kapı senin bu kapı benim: Bir iş için kapı kapı dolaşmak, avare avaregezmek boş boş gezmek

Ok yaydan çıkmak: Yapılan işte artık geriye dönüş olmamak

Okkalı kahve: Bol kahveli, büyük fincana konulmuş kahve

Okumak insanın cehaletini alır eşekliği baki kalır. İnsan okul okumakla huyunu değiştirmez sadece cahilliğini bırakır bilgisini artırmış olur. Huyu inadı karakteri aynı kalır. Okumakla değişmez.

Olacakla öleceğe çare olmaz. Her şeye çare bulunurda iki şeyin çaresi yoktur biri ölüm birde olacak bir şey olacaksa olacağına varır, ölüm gelince de çaresi yoktur.

Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar. Malı mülkü olan keyfine ve ihtiyacına göre giyinir kuşanır. Fakir ise yokluğu yüzünden bir şey bulup giyinemez.

Oldum bittim: Eskiden beri başından beri

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Olmaz diye bir şey yoktur. Mutlaka her işin bir çaresi vardır.

Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş. Gerçekten bir işi istiyorsak veya gerçekten bir şeye sahip olmak istiyorsak olsa bul sayı bırakıp ona ulaşmak için çalışacağız.

On para on aslanın ağzında. Para kazanmak her devirde zordur ama şimdi daha da zor hale geldi. Öyleki on parayı kazanmak için on aslanın kapısını çalmak bin bir zorluğa katlanmak zorundasın.

On paraya on takla atmak: Küçük bir çıkar uğruna her şeyi yapmak, çok sevinmek

On parmağında on marifet: Çok becerikli her işi becerebilen

Onu benim külahıma anlat: Söylediğin söz inandırıcı değil sana inanmıyorum

Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar. Bir insanın dileği gerçekleşmeyecekse onun başına hiç olmayacak, hiç tahmin edilmeyecek işler gelir.

Orman yağmurun yularıdır. Orman hem yağmurun yağmasına vesile olur hemde yağmurla olabilecek sellere en büyük engeldir.

Oralı olmamak: Önemsememek, ciddiye almayıp ilgilenmemek, ilgi duymamak

Ortalık ağarmak: Gecenin bitmesi günün ağarması

Ortalık karışmak:  Kargaşa çıkarmak

Ortaya çıkmak: Aniden görünmek

Ortaya dökmek: Gizli ne varsa açıklamak

Ortaya koymak: Herkesin görebileceği yere koymak

Ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş. Bir erkeğin kuma olan iki karısının birbiriyle anlaşıp işlerini yürütmesi eltilerin birbirleri ile anlaşmalarından zordur hatta imkânsızdır.

Osmanlı, tavşanı araba ile avlar. Osmanlıda devlet düzeni bozulunca yapılan ayaklanmaları veya kanunsuz işleri düzeltmekle görevli kişiler rahatlarını bozmadan işleri halletmeye kalkışır.

Osmanlı kurnazdır karşısındakinin oyununu daha kurnaz bir oyun ile alt eder.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için