foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Gafil avlanmak: Aniden habersiz yakalanmak, hiç bir hazırlık yapmadan bir işe yakalanmak. Farkına varmadan bir konu hakkında başkasının oyununa gelmek.

Gaflet olmasa insan evliya olur. İnsan gaflet uykusunda ise ne yaparsan yap uyandıramazsın. Eğer gaflet olmasaydı zaten herkes evliya olurdu herkes istediğini yapardı.

Galebe çalmak: Galip gelmek, yenmek, mağlup etmek

Gam çekmek: Üzülmek

Gamı def, parayı sarf etmeli. İnsan üzüntüyle yaşayamaz. Sağlıklı olabilmesi için üzüntüsünü dertlerini başından atmalıdır. Aynı şekilde paranın da hesabını fazla yapmamalı derin hesaplara girmemeli gerektiği yerlere harcamasını bilmelidir.

Garibe bir selam, bin altın yerine geçer. Toplumda en muhtaç insanlar zavallı kimsesiz insanlardır. Onların gönlünü de almak gerekir. Gerek maddi gerekse manevi onlara yardımcı olmak gerekir. Hiç bir şey yapamıyorsak hal hatırını sorup gönüllerini almak onlara yapılabilecek en güzel iyiliktir.

Garibin dostu olmaz. Garip kimsesizdir. Parası pulu malı mülkü yoktur. Onun için kimsede ona yanaşmaz. Kimseye bir şey veremeyeceğinin yanında herkes onun kendinden bir şey isteyeceğini sanarak ondan uzak durur.

Gark olmak: İstenenden çok fazlasına sahip olmak

Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İnsan ümitsiz olmamalı, ümidini kaybetmemeli. Kimsesiz zavallı olanların kimse elinden tutmasa bile Allah onlara yardım eder onları dardan çıkarır.

Gâvura kızıp oruç bozulmaz. İnsan bir işi yapmaya niyetlendiğinde kendisi için faydalı görüyorsa yapmalı zararlı görüyorsa vazgeçmeli yoksa başkalarına kızıp ta kendisi için hayati önem taşıyan bir işten vazgeçmek doğru olmaz.

Gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar. İnsan iyi bir eğitim almamışsa her şeyi şahsi çıkarı için düşünüyorsa nereden beslenirse kimden yardım alırsa onun menfaati için çalışır. Doğru veya yanlış düşünmez.

Gâvurun tembeli keşiş, Müslüman’ın tembeli derviş olur. Gerek Hıristiyanlarda gerekse Müslümanlarda tembel insanlar din adamı olup çalışmadan başkalarının verdiği ile geçinme yolunu tutarlar. Hristiyan’sa keşiş Müslümansa derviş bu insanların kısa adıdır.

Gayya kuyusu: Çok derin kuyu

Gazaba gelmek: Çok fena sinirlenmek, hiddetlenmek

Gebermesi yaklaşan köpek cami duvarına işer. İnsan ahlaksızsa, azıtınca başkalarının inançlarına saygısı yoksa gider insanlarca kutsal olan manevi değerlere saldırır. Sonunda da yaptığı yanlış işin bedelini bir şekilde öder.

Geçme namert köprüsünden koparsın sel seni. İnsan kimseye muhtaç olmamalı hele de namert insana hiç muhtaç olmamalı bu hayatına mal olacaksa bile.

Geçer akçe: Herkesçe kabul edilen değer.

Geçim derdi: Geçinebilmek için çekilen sıkıntı.

Geçim kapısı: İş yeri

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Geçmişte yapılan güzel şeyler gün olur artık yapılamaz hale gelir. Onlara ulaşmazsak bile hayali dahi birçok şeye bedeldir.

Gedik açmak: Kapatılması çok zor bir yara açmak.

Gedikleri tıkamak: Kapatılması güç engelleri aşmak. Zor işlerin başarılmasında epey mesafe almak.

Gel demek kolay git demek güçtür. Bir işçiyi işe almak birini yanına çağırmak misafir etmek koyla ve güzel şeylerdir ama kişiyi işten çıkarmak misafire git demek zordur. Onun için davet etmeden önce iyi düşünmeli ve ona göre hareket etmeli.

Gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme. Eğer bir yere davet edilmişsen oraya gitmen gerekir, davete icabet gerekir. Eğer bir yere davet edilmemişsen oraya gidip te kendini zora sokma.

Gelen ağam giden paşam: Menfaati icabı herkesle iyi geçinmek.

Gelen geçer, konan göçer. Dünyada hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. Herkes bir şeyin peşinde koşturur. Kimi gelir kimi gider. Kimse olduğu yerde baki değildir. Eninde sonunda oda gider.

Gelen gideni aratır. Öyle işlerde öyle yöneticiler olur ki çalışanlar gidenin yerine daha iyisi gelecek diye beklerken daha kötü birisi gelince eskisini arar hale gelirler.

Gelene git denilmez. Türk gelenek göreneklerinde ahlak ve ananelerinde gelen misafire git demek olmaz.

Gelin altın kürsü getirmiş, çıkıp üstüne oturmuş. Bir topluma gelen getirdiği eşyayı kendisi kullanacaksa o eşyanın maddi yönü kimseyi ilgilendirmez.

Gelin çiçek her dediği gerçek, Kaynana yılan her dediği yalan. Anadolu insanının bir anlayışı. Gelinler kaynanayı sevmez onlar ne derse doğrudur. Temizdir iyidir. Kaynana ise gelinin düşmanıdır. Gelinini istemediği için onun hakkında hep yalan konuşur. Onun için kaynana yılandır.

Gelini ata bindirmişler "ya kısmet" demiş. İnsan neye niyet ederse etsin neyi yapmaya kalkarsa kalksın nasipse o olur. Nasip değilse elden bir şey gelmez.

Gem almayan atın ölümü yakındır. Söz dinlemeyen kendini frenlemeyen hırçın kişilerin yaptıklarının karşılığını görmeleri yakındır

Gemisini kurtaran sandalını aramaz. İnsan bir afetten canını malını önemli varlığını kurtarmışsa küçük şeylerin hesabını yapmamalı küçük şeyleri aramamalı.

Gençlikte ölüm ihtiyarlıkta yoksulluk güçtür. İnsan gençken yaşamak hevesi ile doludur. Ölümü ise kabullenmek çok zor gelir. Aynı şekilde insan gençliğinde yoksulluğa karşı dayanabilir çalışır didinir zorlukları aşar kazanır, ama yaşlanınca kendinde dayanacak çalışacak güç kalmamıştır, dayanmak güç olur.

Gençlikte para kazan ihtiyarlıkta kur kazan. Gençliğinde çalışıp tasarrufunu yapanlar ihtiyarlıkta istedikleri gibi harcama yaparlar.

Gençlikte taş taşı ihtiyarlıkta ye aşı. İnsana gençliğinde çalışmalı geleceğini düşünerek gayret etmeli biriktirmeli ki yaşlanınca başkalarına muhtaç olmadan rahat yaşasın.

Gereği gerekmezken al. Bir şey ev için gerekli ise onu ihtiyaç duymadan alki ihtiyaç duyduğunda başkalarına muhtaç olmadan işini görebilesin.

Gezen ayağa taş değer. Gereksiz yere boş boş avare sağda solda dolaşan kişi sonunda başına iş alır.

Gezen kurt aç kalmaz. İnsan tembel tembel yatıp rızkını beklememeli, kalkıp dolaşıp rızkını aramalı ancak böylelikle aç kalmaktan kurtulur.

Gırtlağına basmak: Bir şeyi yapmaya zorlamak.

Gırtlağına kadar borçlu olmak: Çok borçlu olmak

Gırtlağına sarılmak: Boğmaya çalışmak

Gırtlak gırtlağa gelmek: Kıyasıya dövüşmek

Gidemediğin yer senin değildir. İnsanın evi parkı vardır fakat uzaktadır. Ya maddi ya da manevi imkânları kalmamıştır gidemez değerlendiremez o varlığın kendisine hiçbir faydası yoktur. Faydası olmayan malın mülkün hiçbir değeri olmaz. Var veya yok fark etmez.

Giden gelse dedem gelirdi. İnsan ömrü bir su gibidir. Akar gider. Her gelen gün geçen günü aratır ama geçen geçti gitti artık bir daha geri gelmeyecek. Eğer giden geri gelseydi çok sevdiğimiz her türlü ihtiyacımızı karşılayan eksiklerimizi gideren ölmüş olan babamız geri gelirdi. O da olmadığına göre artık gidenin geri gelmeyeceğini bilmeli ve ona göre yaşantımızı ayarlamalıyız.

Gittiğin yer kör ise bir gözünü yum. Bulunduğun toplulukta insanlar bazı şeyleri görmüyorsa sende bazı hataları görmemeye çalış. Bulunduğun topluma ayak uydur.

Gizli kapaklı: Uygun olmadığı için herkesten saklanarak yapılan

Goyun yoncadan gaşmaz, köpek kemikten gaşmaz. Yöresel atasözleri nasıl koyun yoncadan kaçmazsa köpekte kemikten kaçmaz. İnsan ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmek için uğraşır. Onu bulduğu vakit elde etmek için çalışır.

Göbeği çatlamak: Anlatmak için çok zorlanmak defalarca anlatmak

Göğe direk, denize kapak olmaz. Nasıl ki göğe direk dikilmez denize kapak olmazsa insan olması mümkün olmayan işler için uğraşmamalı kendini yormamalı. Sadece çektiği zahmetle kalır.

Göğsü kabarmak: Gurur duymak. Yapılan işten gurur duymak

Göğüs germek: Direnmek mücadele etmek

Göklere çıkarmak: Çok fazla methetmek

Gökte ararken yerde bulmak: Çok zor bulabileceğini düşündüğün şeye çok kolay ulaşmak

Gökten zembille inmek: Hiç uğraşmadan zahmetsizce elde etmek

Gölge temek: Engel olmak

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için